Advanced

Delad framgång är dubbel framgång! Varför når inte fler kvinnor till toppositioner i det jämställda Sverige?

Adami, Aram; Borissenko, Yana and Wallenburg, Laura (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa bättre förståelse för varför det finns så få kvinnor på toppositioner i det svenska näringslivet. Vidare syftar uppsatsen ge exempel på praktiska åtgärder som framkommit genom analys av empiri samt rekommendationer från intervjupersonerna. Metod: Studien genomfördes i form av en kvalitativ undersökning med ostrukturerade intervjuer och hade som syfte att få fram attityder och berättelser kring det undersökta ämne på ett så öppet sätt som möjligt. Empiri: Undersökningen utfördes med representanter från 8 olika företag med över 50 anställda med lokalt- eller huvudkontor i Södra Sverige. Samtliga intervjupersoner hade en chefsposition och ibland även HR- ansvar på företaget. Resultat: Resultatet av... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa bättre förståelse för varför det finns så få kvinnor på toppositioner i det svenska näringslivet. Vidare syftar uppsatsen ge exempel på praktiska åtgärder som framkommit genom analys av empiri samt rekommendationer från intervjupersonerna. Metod: Studien genomfördes i form av en kvalitativ undersökning med ostrukturerade intervjuer och hade som syfte att få fram attityder och berättelser kring det undersökta ämne på ett så öppet sätt som möjligt. Empiri: Undersökningen utfördes med representanter från 8 olika företag med över 50 anställda med lokalt- eller huvudkontor i Södra Sverige. Samtliga intervjupersoner hade en chefsposition och ibland även HR- ansvar på företaget. Resultat: Resultatet av undersökningen blev en analys och en sammanställning av hinder, råd och åtgärder som fanns presenterade i tidigare forskning och som framkom under intervjuerna. Några av hindren är homosocialitet, glastak, förhållandena mellan familj och karriär, kvinnliga osynligheten och mansnormen. Exempel på råd och åtgärder är ny familjestruktur, bättre självförtroende, nätverkande, uppmärksammande av förebilder och uppmuntran. Vi hoppas att näringslivet och de ambitiösa kvinnor som är intresserade av att göra karriär finner vår uppsats nyttig i strävan mot framgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adami, Aram; Borissenko, Yana and Wallenburg, Laura
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Karriärhinder, Lönsamhet, Manligt, Kvinnligt, Jämställdhet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1848289
date added to LUP
2011-01-13
date last changed
2012-04-02 18:40:06
@misc{1848289,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa bättre förståelse för varför det finns så få kvinnor på toppositioner i det svenska näringslivet. Vidare syftar uppsatsen ge exempel på praktiska åtgärder som framkommit genom analys av empiri samt rekommendationer från intervjupersonerna. Metod: Studien genomfördes i form av en kvalitativ undersökning med ostrukturerade intervjuer och hade som syfte att få fram attityder och berättelser kring det undersökta ämne på ett så öppet sätt som möjligt. Empiri: Undersökningen utfördes med representanter från 8 olika företag med över 50 anställda med lokalt- eller huvudkontor i Södra Sverige. Samtliga intervjupersoner hade en chefsposition och ibland även HR- ansvar på företaget. Resultat: Resultatet av undersökningen blev en analys och en sammanställning av hinder, råd och åtgärder som fanns presenterade i tidigare forskning och som framkom under intervjuerna. Några av hindren är homosocialitet, glastak, förhållandena mellan familj och karriär, kvinnliga osynligheten och mansnormen. Exempel på råd och åtgärder är ny familjestruktur, bättre självförtroende, nätverkande, uppmärksammande av förebilder och uppmuntran. Vi hoppas att näringslivet och de ambitiösa kvinnor som är intresserade av att göra karriär finner vår uppsats nyttig i strävan mot framgång.},
 author    = {Adami, Aram and Borissenko, Yana and Wallenburg, Laura},
 keyword   = {Karriärhinder,Lönsamhet,Manligt,Kvinnligt,Jämställdhet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Delad framgång är dubbel framgång! Varför når inte fler kvinnor till toppositioner i det jämställda Sverige?},
 year     = {2011},
}