Advanced

CSR - Det komplexa ansvarstagandet inom tobaksbranschen

Kardell, Emilia and Bencsik, Sebastian (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi ämnar bidra med ny kunskap kring hur svenska konsumenter uppfattar Swedish Matchs kommunicerade CSR-arbete, samt visa på eventuella skillnader i hur företaget och branschen uppfattas. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag där vi samlat in sekundärdata från internetbaserade källor, samt primärdata genom utförd enkätundersökning. Denna baserades på vår teoretiska referensram. Empirin analyserades därefter med hjälp av vår teoretiska referensram för att finna lämpliga slutsatser till våra frågeställningar. Vi har utgått ifrån teorier inom tre huvudområden; Etik, CSR, samt varumärke och image. Vi använde oss av vedertagna författare och teorier, så som intressentteorin, Brand Equity och Carrolls Corporate... (More)
Vi ämnar bidra med ny kunskap kring hur svenska konsumenter uppfattar Swedish Matchs kommunicerade CSR-arbete, samt visa på eventuella skillnader i hur företaget och branschen uppfattas. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag där vi samlat in sekundärdata från internetbaserade källor, samt primärdata genom utförd enkätundersökning. Denna baserades på vår teoretiska referensram. Empirin analyserades därefter med hjälp av vår teoretiska referensram för att finna lämpliga slutsatser till våra frågeställningar. Vi har utgått ifrån teorier inom tre huvudområden; Etik, CSR, samt varumärke och image. Vi använde oss av vedertagna författare och teorier, så som intressentteorin, Brand Equity och Carrolls Corporate Citizenship. Dessa användes som utgångspunkt för vår enkätundersökning, samt som ramverk i vår analys. Uppsatsen resulterade i följande slutsatser; Swedish Matchs motiv till att arbeta med CSR ligger bland annat i deras oförmåga att marknadsföra sig direkt mot konsument. Motivet innebär också att företaget ökar den sociala acceptansen för att kunna fortsätta verka på marknaden. Swedish Matchs kommunicerade arbete med CSR tycks inte ha någon, eller liten, direkt inverkan på den svenska konsumenten. CSR-arbetet tycks däremot ha en direkt påverkan på företagets övriga intressenter, som i sin tur påverkar konsumenterna och deras uppfattning av företagets varumärke. Konsumenten uppfattar branschen som oetisk medan företaget inte förknippas med lika starka sådana associationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kardell, Emilia and Bencsik, Sebastian
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
CSR, Tobaksbranschen, Swedish Match, Varumärke, Etik, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1848787
date added to LUP
2011-01-20
date last changed
2012-04-02 18:35:34
@misc{1848787,
 abstract   = {Vi ämnar bidra med ny kunskap kring hur svenska konsumenter uppfattar Swedish Matchs kommunicerade CSR-arbete, samt visa på eventuella skillnader i hur företaget och branschen uppfattas. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag där vi samlat in sekundärdata från internetbaserade källor, samt primärdata genom utförd enkätundersökning. Denna baserades på vår teoretiska referensram. Empirin analyserades därefter med hjälp av vår teoretiska referensram för att finna lämpliga slutsatser till våra frågeställningar. Vi har utgått ifrån teorier inom tre huvudområden; Etik, CSR, samt varumärke och image. Vi använde oss av vedertagna författare och teorier, så som intressentteorin, Brand Equity och Carrolls Corporate Citizenship. Dessa användes som utgångspunkt för vår enkätundersökning, samt som ramverk i vår analys. Uppsatsen resulterade i följande slutsatser; Swedish Matchs motiv till att arbeta med CSR ligger bland annat i deras oförmåga att marknadsföra sig direkt mot konsument. Motivet innebär också att företaget ökar den sociala acceptansen för att kunna fortsätta verka på marknaden. Swedish Matchs kommunicerade arbete med CSR tycks inte ha någon, eller liten, direkt inverkan på den svenska konsumenten. CSR-arbetet tycks däremot ha en direkt påverkan på företagets övriga intressenter, som i sin tur påverkar konsumenterna och deras uppfattning av företagets varumärke. Konsumenten uppfattar branschen som oetisk medan företaget inte förknippas med lika starka sådana associationer.},
 author    = {Kardell, Emilia and Bencsik, Sebastian},
 keyword   = {CSR,Tobaksbranschen,Swedish Match,Varumärke,Etik,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR - Det komplexa ansvarstagandet inom tobaksbranschen},
 year     = {2011},
}