Advanced

Användning av IT i en liten organisation

Muhic, Mirella (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
IT-användning i småföretag och organisationer skiljer sig från IT-användning i större företag. I småföretag och organisationer finns det unika problem som påverkar införandet av nya IT-lösningar negativt. Studier om småföretag och organisationers användning av IT och vilka problem som uppstår i detta samband är få. I den här uppsatsen har intervjuer från en fallorganisation utgjort grunden för att analysera och skapa en bättre förståelse för de teoretiska utgångspunkterna och det studerade fenomenet, genom att förankra teorin i empirin. Uppsatsen utgår från en fallstudiemetodik. Vår studie visar att det i många avseenden finns en stark koppling mellan teori och empiri men också tydliga kontraster, där vi finner orsaken till många problem... (More)
IT-användning i småföretag och organisationer skiljer sig från IT-användning i större företag. I småföretag och organisationer finns det unika problem som påverkar införandet av nya IT-lösningar negativt. Studier om småföretag och organisationers användning av IT och vilka problem som uppstår i detta samband är få. I den här uppsatsen har intervjuer från en fallorganisation utgjort grunden för att analysera och skapa en bättre förståelse för de teoretiska utgångspunkterna och det studerade fenomenet, genom att förankra teorin i empirin. Uppsatsen utgår från en fallstudiemetodik. Vår studie visar att det i många avseenden finns en stark koppling mellan teori och empiri men också tydliga kontraster, där vi finner orsaken till många problem för småföretag och organisationer vid bruk av IT. Slutsatsen baseras på de utmärkande hinder som vi har funnit i småföretag och organisationer i samband med adoptering av nya IT-lösningar, men också kontradiktoriska upptäckter där vår empiri utmanas genom teorin. Teorin stämmer inte alltid överens med den verklighet som vår fallorganisation respresenterar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Muhic, Mirella
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IT-införande, IT-hantering, hinder, mindre organisationer, Organisation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1852901
date added to LUP
2010-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:40:17
@misc{1852901,
 abstract   = {IT-användning i småföretag och organisationer skiljer sig från IT-användning i större företag. I småföretag och organisationer finns det unika problem som påverkar införandet av nya IT-lösningar negativt. Studier om småföretag och organisationers användning av IT och vilka problem som uppstår i detta samband är få. I den här uppsatsen har intervjuer från en fallorganisation utgjort grunden för att analysera och skapa en bättre förståelse för de teoretiska utgångspunkterna och det studerade fenomenet, genom att förankra teorin i empirin. Uppsatsen utgår från en fallstudiemetodik. Vår studie visar att det i många avseenden finns en stark koppling mellan teori och empiri men också tydliga kontraster, där vi finner orsaken till många problem för småföretag och organisationer vid bruk av IT. Slutsatsen baseras på de utmärkande hinder som vi har funnit i småföretag och organisationer i samband med adoptering av nya IT-lösningar, men också kontradiktoriska upptäckter där vår empiri utmanas genom teorin. Teorin stämmer inte alltid överens med den verklighet som vår fallorganisation respresenterar.},
 author    = {Muhic, Mirella},
 keyword   = {IT-införande,IT-hantering,hinder,mindre organisationer,Organisation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användning av IT i en liten organisation},
 year     = {2010},
}