Advanced

Bankomat - Diversifiering mot bankverksamhet inom den Svenska dagligvaruhandeln och dess effekter på dagligvaruhandelns kärnverksamhet

Keding, Johan; Duker, Henrik and Karlsson, Tobias (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka diversifiering till bankverksamhet inom den svenska dagligvaruhandeln samt i vilken utsträckning en sådan diversifiering kan stärka dagligvaruhandelns kärnverksamhet.
Metod: Uppsatsen är av hermeneutisk karaktär och det medförde att en kvalitativ metod valdes. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar på ett bättre sätt valdes en fallstudie som tillvägagångssätt. Underlaget har främst hämtats från telefonintervjuer med personer som bedömts besitta specialkunskaper inom området men även från artiklar och elektroniska källor.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen utgår ifrån diversifieringsteorins olika perspektiv och motiv. Marknadsföringsteorierna; marknadsmix och... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka diversifiering till bankverksamhet inom den svenska dagligvaruhandeln samt i vilken utsträckning en sådan diversifiering kan stärka dagligvaruhandelns kärnverksamhet.
Metod: Uppsatsen är av hermeneutisk karaktär och det medförde att en kvalitativ metod valdes. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar på ett bättre sätt valdes en fallstudie som tillvägagångssätt. Underlaget har främst hämtats från telefonintervjuer med personer som bedömts besitta specialkunskaper inom området men även från artiklar och elektroniska källor.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen utgår ifrån diversifieringsteorins olika perspektiv och motiv. Marknadsföringsteorierna; marknadsmix och varumärkesutvidgning har använts tillsammans med kärnkompetens för att göra analysen möjlig.
Empiri: I empirin redogörs för dagligvaruhandelns, ICA:s utveckling sedan 90-talet samt bankmarknadens och ICA Bankens utveckling under samma period. I resultatet presenteras telefonintervjuer som utmynnat i uppdelningen av ekonomisk effektivitet, teknisk effektivitet, kundtillströmning och kundlojalitet.
Resultat: Mot bakgrund av uppsatsens analys anses det uppenbart att diversifiering till bankverksamhet avsevärt kan bidra till att stärka dagligvaruhandelns kärnverksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Keding, Johan; Duker, Henrik and Karlsson, Tobias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Diversifiering, Dagligvaruhandel, Bankverksamhet, ICA, ICA Banken, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1858407
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:40:21
@misc{1858407,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka diversifiering till bankverksamhet inom den svenska dagligvaruhandeln samt i vilken utsträckning en sådan diversifiering kan stärka dagligvaruhandelns kärnverksamhet.
Metod: Uppsatsen är av hermeneutisk karaktär och det medförde att en kvalitativ metod valdes. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar på ett bättre sätt valdes en fallstudie som tillvägagångssätt. Underlaget har främst hämtats från telefonintervjuer med personer som bedömts besitta specialkunskaper inom området men även från artiklar och elektroniska källor.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen utgår ifrån diversifieringsteorins olika perspektiv och motiv. Marknadsföringsteorierna; marknadsmix och varumärkesutvidgning har använts tillsammans med kärnkompetens för att göra analysen möjlig.
Empiri: I empirin redogörs för dagligvaruhandelns, ICA:s utveckling sedan 90-talet samt bankmarknadens och ICA Bankens utveckling under samma period. I resultatet presenteras telefonintervjuer som utmynnat i uppdelningen av ekonomisk effektivitet, teknisk effektivitet, kundtillströmning och kundlojalitet.
Resultat: Mot bakgrund av uppsatsens analys anses det uppenbart att diversifiering till bankverksamhet avsevärt kan bidra till att stärka dagligvaruhandelns kärnverksamhet.},
 author    = {Keding, Johan and Duker, Henrik and Karlsson, Tobias},
 keyword   = {Diversifiering,Dagligvaruhandel,Bankverksamhet,ICA,ICA Banken,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bankomat - Diversifiering mot bankverksamhet inom den Svenska dagligvaruhandeln och dess effekter på dagligvaruhandelns kärnverksamhet},
 year     = {2011},
}