Advanced

En branschanpassad styrmix?

Skarin, Tobias and Nolin, Jonas (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING
Examensarbetets titel: En branschanpassad styrmix?
Seminariedatum: 14 januari, 2011
Ämne/kurs: FEKP01 Magisteruppsats i Redovisning, 15 HP (15 ECTS)
Författare: Jonas Nolin och Tobias Skarin
Handledare: Johan Dergård
Fem nyckelord: MCS, Situationsteorin, styrmix, styrmedel, branschuppdelning
Syfte: Att studera relationen mellan bransch och styrmix för att undersöka hur bransch
som variabel påverkar styrmixen.
Metod: Vi har följt ett kvantitativt tillvägagångssätt där vi utfört 38
enkätundersökningar med slumpmässigt utvalda företag i Sverige tillhörande de 600
största avseende omsättning. Undersökningarna genomfördes personligen och oftast
med ekonomichef, VD eller controller inom respektive företag.
Slutsats: Utifrån den... (More)
SAMMANFATTNING
Examensarbetets titel: En branschanpassad styrmix?
Seminariedatum: 14 januari, 2011
Ämne/kurs: FEKP01 Magisteruppsats i Redovisning, 15 HP (15 ECTS)
Författare: Jonas Nolin och Tobias Skarin
Handledare: Johan Dergård
Fem nyckelord: MCS, Situationsteorin, styrmix, styrmedel, branschuppdelning
Syfte: Att studera relationen mellan bransch och styrmix för att undersöka hur bransch
som variabel påverkar styrmixen.
Metod: Vi har följt ett kvantitativt tillvägagångssätt där vi utfört 38
enkätundersökningar med slumpmässigt utvalda företag i Sverige tillhörande de 600
största avseende omsättning. Undersökningarna genomfördes personligen och oftast
med ekonomichef, VD eller controller inom respektive företag.
Slutsats: Utifrån den branschuppdelning vi gjort valde vi att analysera det insamlade
materialet för att undersöka om det fanns några mönster. Detta utfördes i enlighet med
vår teori om att val av bransch påverkar utformandet av styrmix. Vi fann likheter mellan
de två branscherna service- och tillverkningsföretag.
Det visade sig att bransch som variabel inte påverkade i vilken utsträckning företagen i
studien arbetade med sin styrmix. Inom styrmixen hittade vi istället några få områden
där det fanns en skillnad. Båda branscherna använder sig i hög grad av styrmixen för att
förbättra sin verksamhet. Detta visar på att MCS teorin är högaktuell för företagen som
ingick i undersökningen.
Bransch som variabel kan inte härledas till utformandet av hela styrmixen, däremot
påverkar valet av bransch vissa delar inom styrmixen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skarin, Tobias and Nolin, Jonas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
MCS, Situationsteorin, styrmix, styrmedel, branschuppdelning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1910269
date added to LUP
2011-01-13
date last changed
2012-04-02 18:30:57
@misc{1910269,
 abstract   = {SAMMANFATTNING
Examensarbetets titel: En branschanpassad styrmix?
Seminariedatum: 14 januari, 2011
Ämne/kurs: FEKP01 Magisteruppsats i Redovisning, 15 HP (15 ECTS)
Författare: Jonas Nolin och Tobias Skarin
Handledare: Johan Dergård
Fem nyckelord: MCS, Situationsteorin, styrmix, styrmedel, branschuppdelning
Syfte: Att studera relationen mellan bransch och styrmix för att undersöka hur bransch
som variabel påverkar styrmixen.
Metod: Vi har följt ett kvantitativt tillvägagångssätt där vi utfört 38
enkätundersökningar med slumpmässigt utvalda företag i Sverige tillhörande de 600
största avseende omsättning. Undersökningarna genomfördes personligen och oftast
med ekonomichef, VD eller controller inom respektive företag.
Slutsats: Utifrån den branschuppdelning vi gjort valde vi att analysera det insamlade
materialet för att undersöka om det fanns några mönster. Detta utfördes i enlighet med
vår teori om att val av bransch påverkar utformandet av styrmix. Vi fann likheter mellan
de två branscherna service- och tillverkningsföretag.
Det visade sig att bransch som variabel inte påverkade i vilken utsträckning företagen i
studien arbetade med sin styrmix. Inom styrmixen hittade vi istället några få områden
där det fanns en skillnad. Båda branscherna använder sig i hög grad av styrmixen för att
förbättra sin verksamhet. Detta visar på att MCS teorin är högaktuell för företagen som
ingick i undersökningen.
Bransch som variabel kan inte härledas till utformandet av hela styrmixen, däremot
påverkar valet av bransch vissa delar inom styrmixen.},
 author    = {Skarin, Tobias and Nolin, Jonas},
 keyword   = {MCS,Situationsteorin,styrmix,styrmedel,branschuppdelning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En branschanpassad styrmix?},
 year     = {2011},
}