Advanced

Från Lex Britannia till Lex Laval

Hjelmer, Erika LU (2011) HARK13 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Lex Britannia infördes 1991 efter ett fall i Arbetsdomstolen som kommit att kallas, Britanniadomen (AD 1989 nr 120). I det målet inskränktes fackföreningarnas möjligheter till stridsåtgärder för att förmå arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Domen fick mycket kritik och en lagändring gjordes i MBL, Lex Britannia. Ändringen innebar att fackföreningar hade möjlighet att tränga undan ett kollektivavtal som en arbetsgivare från ett annat land redan hade tecknat, till förmån för ett svenskt kollektivavtal.
I Lavaltvisten, vidtog svenska fackföreningar stridsåtgärder mot ett lettiskt bolag, med stöd av Lex Britannia. AD vände sig till EG-domstolen och bad om ett förhandsavgörande och där underkändes Lex Britannia med motiveringen att den... (More)
Lex Britannia infördes 1991 efter ett fall i Arbetsdomstolen som kommit att kallas, Britanniadomen (AD 1989 nr 120). I det målet inskränktes fackföreningarnas möjligheter till stridsåtgärder för att förmå arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Domen fick mycket kritik och en lagändring gjordes i MBL, Lex Britannia. Ändringen innebar att fackföreningar hade möjlighet att tränga undan ett kollektivavtal som en arbetsgivare från ett annat land redan hade tecknat, till förmån för ett svenskt kollektivavtal.
I Lavaltvisten, vidtog svenska fackföreningar stridsåtgärder mot ett lettiskt bolag, med stöd av Lex Britannia. AD vände sig till EG-domstolen och bad om ett förhandsavgörande och där underkändes Lex Britannia med motiveringen att den utgör en begränsning i friheten att tillhandahålla tjänster och kan anses vara diskriminerande mot utländska företag. När fallet åter kom till AD dömde man där enligt EG-domstolens förhandsavgörande och de svenska fackföreningarna dömdes till skadestånd för brott mot EG-rätten.
En lagändring blev nödvändig och en utredning tillsattes, där det bland annat skulle utredas huruvida Lex Britannia behövde avskaffas eller ersättas av annan lagstiftning. Utredningen ledde till ett lagförslag, Lex Laval, som antogs av regeringen och infördes den 15 april 2010. Men utredningen med sitt lagförslag har fått kritik från både experter inom arbetsrätt och från fackföreningar.
Syftet med uppsatsen är att utreda hur utvecklingen gått från Lex Britannia till Lex Laval och undersöka hur lagförslaget skulle kunna komma att påverka den svenska modellen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjelmer, Erika LU
supervisor
organization
course
HARK13 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
svenska modellen, Lex Britannia, stridsåtgärder, Lex Laval, social dumping
language
Swedish
id
1912213
date added to LUP
2011-06-01 12:09:10
date last changed
2011-06-01 12:09:10
@misc{1912213,
 abstract   = {Lex Britannia infördes 1991 efter ett fall i Arbetsdomstolen som kommit att kallas, Britanniadomen (AD 1989 nr 120). I det målet inskränktes fackföreningarnas möjligheter till stridsåtgärder för att förmå arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Domen fick mycket kritik och en lagändring gjordes i MBL, Lex Britannia. Ändringen innebar att fackföreningar hade möjlighet att tränga undan ett kollektivavtal som en arbetsgivare från ett annat land redan hade tecknat, till förmån för ett svenskt kollektivavtal.
I Lavaltvisten, vidtog svenska fackföreningar stridsåtgärder mot ett lettiskt bolag, med stöd av Lex Britannia. AD vände sig till EG-domstolen och bad om ett förhandsavgörande och där underkändes Lex Britannia med motiveringen att den utgör en begränsning i friheten att tillhandahålla tjänster och kan anses vara diskriminerande mot utländska företag. När fallet åter kom till AD dömde man där enligt EG-domstolens förhandsavgörande och de svenska fackföreningarna dömdes till skadestånd för brott mot EG-rätten. 
En lagändring blev nödvändig och en utredning tillsattes, där det bland annat skulle utredas huruvida Lex Britannia behövde avskaffas eller ersättas av annan lagstiftning. Utredningen ledde till ett lagförslag, Lex Laval, som antogs av regeringen och infördes den 15 april 2010. Men utredningen med sitt lagförslag har fått kritik från både experter inom arbetsrätt och från fackföreningar.
Syftet med uppsatsen är att utreda hur utvecklingen gått från Lex Britannia till Lex Laval och undersöka hur lagförslaget skulle kunna komma att påverka den svenska modellen.},
 author    = {Hjelmer, Erika},
 keyword   = {svenska modellen,Lex Britannia,stridsåtgärder,Lex Laval,social dumping},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från Lex Britannia till Lex Laval},
 year     = {2011},
}