Advanced

Historiskt medvetande i "Östdanmark" : en historievetenskaplig analys av museiutställningar i Skåne, Halland och Blekinge

Bergström, Johanna LU (2011) HISK01 20111
History
Abstract (Swedish)
Syftet är att belysa hur man på historiska museiutställningar i Skåne, Halland och Blekinge manifesterar och framhäver landskapens danska historia för att således skapa en bild av hur respektive landskap förvaltar och ger uttryck för sin historia före och kring Roskildefreden 1658 samt om det eventuellt går att skönja ett danskt historiskt medvetande i de undersökta utställningarna. Uppsatsens hypotes är att detta danska historiska medvetande är starkare i Skåne än i Halland och Blekinge. Frågorna som besvaras är hur man på utställningarna valt att ställa ut landskapens danska historia och tiden kring och efter 1658.

Uppsatsen tar avstamp i historiebruksteori där den fundamentala principen är att museiutställningarna som... (More)
Syftet är att belysa hur man på historiska museiutställningar i Skåne, Halland och Blekinge manifesterar och framhäver landskapens danska historia för att således skapa en bild av hur respektive landskap förvaltar och ger uttryck för sin historia före och kring Roskildefreden 1658 samt om det eventuellt går att skönja ett danskt historiskt medvetande i de undersökta utställningarna. Uppsatsens hypotes är att detta danska historiska medvetande är starkare i Skåne än i Halland och Blekinge. Frågorna som besvaras är hur man på utställningarna valt att ställa ut landskapens danska historia och tiden kring och efter 1658.

Uppsatsen tar avstamp i historiebruksteori där den fundamentala principen är att museiutställningarna som historiekulturprodukt manifesterar det lokala, kollektiva historiska medvetandet. Historiebruk fungerar även som metod i analysen genom att historiebruksbegrepp tillämpas som analytiska redskap. Utställningarnas upplägg beskrivs utifrån inspiration av tidigare forskningsundersökningar av museiutställningar. Slutligen tillämpas en komparativ metod i uppsatsens avslutande diskussion där resultaten från de tre undersökta museerna sammanställs och jämförs.

Resultatet visar på att man i Skåne tar upp ett bredare spektrum av den danska historien som berör Skåne, i Halland behandlas den danska tiden mer eller mindre som en parentes i landskapets historia och i Blekinge fokuserar man på krig och våld. Resultatet bekräftar även hypotesen att det danska historiska medvetandet ter sig starkare i Skåne än i Halland och Blekinge när man ser till hur det manifesteras i museiutställningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergström, Johanna LU
supervisor
organization
course
HISK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Museiutställningar, 1658, Danmark, Skåne, Blekinge, Halland, Historiskt medvetande, Museum, Historiebruk
language
Swedish
id
1961777
date added to LUP
2011-06-19 13:30:53
date last changed
2011-06-19 13:30:53
@misc{1961777,
 abstract   = {Syftet är att belysa hur man på historiska museiutställningar i Skåne, Halland och Blekinge manifesterar och framhäver landskapens danska historia för att således skapa en bild av hur respektive landskap förvaltar och ger uttryck för sin historia före och kring Roskildefreden 1658 samt om det eventuellt går att skönja ett danskt historiskt medvetande i de undersökta utställningarna. Uppsatsens hypotes är att detta danska historiska medvetande är starkare i Skåne än i Halland och Blekinge. Frågorna som besvaras är hur man på utställningarna valt att ställa ut landskapens danska historia och tiden kring och efter 1658. 

Uppsatsen tar avstamp i historiebruksteori där den fundamentala principen är att museiutställningarna som historiekulturprodukt manifesterar det lokala, kollektiva historiska medvetandet. Historiebruk fungerar även som metod i analysen genom att historiebruksbegrepp tillämpas som analytiska redskap. Utställningarnas upplägg beskrivs utifrån inspiration av tidigare forskningsundersökningar av museiutställningar. Slutligen tillämpas en komparativ metod i uppsatsens avslutande diskussion där resultaten från de tre undersökta museerna sammanställs och jämförs.

Resultatet visar på att man i Skåne tar upp ett bredare spektrum av den danska historien som berör Skåne, i Halland behandlas den danska tiden mer eller mindre som en parentes i landskapets historia och i Blekinge fokuserar man på krig och våld. Resultatet bekräftar även hypotesen att det danska historiska medvetandet ter sig starkare i Skåne än i Halland och Blekinge när man ser till hur det manifesteras i museiutställningar.},
 author    = {Bergström, Johanna},
 keyword   = {Museiutställningar,1658,Danmark,Skåne,Blekinge,Halland,Historiskt medvetande,Museum,Historiebruk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Historiskt medvetande i "Östdanmark" : en historievetenskaplig analys av museiutställningar i Skåne, Halland och Blekinge},
 year     = {2011},
}