Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Begreppet medlidande som projektion av erfarenhet och framtid i det tidiga 1800-talet

Kristiansson, Johanna LU (2011) HISK01 20111
History
Abstract (Swedish)
Detta är en uppsats om begreppet medlidande i det sena 1700- och det tidiga 1800-talet. Genom att utgå ifrån Reinhart Kosellecks begreppsanalys, har begreppet medlidande undersökts i Arvid David Hummels och Anders Lidbecks texter skrivna år 1798 och 1807. Genom en analys i två faser har två historiska tider identifierats kopplade till de två texterna. Den första delen av analysen eftersöktes sociala, politiska kulturella och religiösa tendenser i Hummel och Lidbecks beskrivningar av medlidandet. Därefter genomfördes en synkron och diakron analys. Den synkrona fokuserade på att teckna en bild av begreppet utifrån dess samtid och relation till andra begrepp. Den diakrona satte ut begreppet på en tidslinje i relation till begreppets... (More)
Detta är en uppsats om begreppet medlidande i det sena 1700- och det tidiga 1800-talet. Genom att utgå ifrån Reinhart Kosellecks begreppsanalys, har begreppet medlidande undersökts i Arvid David Hummels och Anders Lidbecks texter skrivna år 1798 och 1807. Genom en analys i två faser har två historiska tider identifierats kopplade till de två texterna. Den första delen av analysen eftersöktes sociala, politiska kulturella och religiösa tendenser i Hummel och Lidbecks beskrivningar av medlidandet. Därefter genomfördes en synkron och diakron analys. Den synkrona fokuserade på att teckna en bild av begreppet utifrån dess samtid och relation till andra begrepp. Den diakrona satte ut begreppet på en tidslinje i relation till begreppets inneboende erfarenheter och förväntningar. Denna undersökning kommer fram till att medlidandebegreppet har flera dimensioner. Trots att det bara är nio år mellan Hummel och Lidbecks texter, är de författade i två olika historiska tider. I början av 1800-talet innehar medlidandebegreppet en djupare innebörd och besitter fler nyanser än vad som framkommer av Svenska Akademins ordboksdefinition. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristiansson, Johanna LU
supervisor
organization
course
HISK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sympati, begreppsanalys, Reinhart Koselleck, emotions, känslor, medlidande, känslohistoria, empati, historisk tid
language
Swedish
id
1966960
date added to LUP
2011-06-19 13:29:11
date last changed
2011-06-19 13:29:11
@misc{1966960,
 abstract   = {{Detta är en uppsats om begreppet medlidande i det sena 1700- och det tidiga 1800-talet. Genom att utgå ifrån Reinhart Kosellecks begreppsanalys, har begreppet medlidande undersökts i Arvid David Hummels och Anders Lidbecks texter skrivna år 1798 och 1807. Genom en analys i två faser har två historiska tider identifierats kopplade till de två texterna. Den första delen av analysen eftersöktes sociala, politiska kulturella och religiösa tendenser i Hummel och Lidbecks beskrivningar av medlidandet. Därefter genomfördes en synkron och diakron analys. Den synkrona fokuserade på att teckna en bild av begreppet utifrån dess samtid och relation till andra begrepp. Den diakrona satte ut begreppet på en tidslinje i relation till begreppets inneboende erfarenheter och förväntningar. Denna undersökning kommer fram till att medlidandebegreppet har flera dimensioner. Trots att det bara är nio år mellan Hummel och Lidbecks texter, är de författade i två olika historiska tider. I början av 1800-talet innehar medlidandebegreppet en djupare innebörd och besitter fler nyanser än vad som framkommer av Svenska Akademins ordboksdefinition.}},
 author    = {{Kristiansson, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Begreppet medlidande som projektion av erfarenhet och framtid i det tidiga 1800-talet}},
 year     = {{2011}},
}