Advanced

Employer branding och framtidens medarbetare - En kvalitativ studie i företags arbete med employer branding i samband med 80-talisternas intåg på arbetsmarknaden

Herrmann, Malin LU (2011) MKVK01 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Det har idag blivit allt viktigare för företag att kunna profilera sig som en attraktiv
arbetsgivare för att vara med i kampen om framtidens arbetskraft och employer branding är
ett begrepp som vuxit fram utifrån detta arbete. Arbetsmarknaden står inför stora förändringar
då en ny generation kommer är på väg in i arbetsmarknaden, 80-talisterna, och äldre
generationer är på väg ut. Jag har valt att undersöka hur företag samt 80-talister resonerar
kring och förhåller sig till dessa frågor. Min ansats är kvalitativ och jag har genomfört
samtalsintervjuer med tre företag och fem 80-talister. Särskild vikt har legat vid att försöka
redogöra för hur företagen kommunicerar i samband med sitt employer brand för att attrahera
80-talisterna... (More)
Det har idag blivit allt viktigare för företag att kunna profilera sig som en attraktiv
arbetsgivare för att vara med i kampen om framtidens arbetskraft och employer branding är
ett begrepp som vuxit fram utifrån detta arbete. Arbetsmarknaden står inför stora förändringar
då en ny generation kommer är på väg in i arbetsmarknaden, 80-talisterna, och äldre
generationer är på väg ut. Jag har valt att undersöka hur företag samt 80-talister resonerar
kring och förhåller sig till dessa frågor. Min ansats är kvalitativ och jag har genomfört
samtalsintervjuer med tre företag och fem 80-talister. Särskild vikt har legat vid att försöka
redogöra för hur företagen kommunicerar i samband med sitt employer brand för att attrahera
80-talisterna och hur deras arbete överrensstämmer med 80-talisternas förväntningar och
föreställningar. Syftet med denna studie är att undersöka dels hur ett antal företag/arbetsgivare
resonerar kring och arbetar med så kallad employer branding i samband med 80-talisternas
intåg på arbetsmarknaden, dels hur ett antal representanter ur denna åldersgrupp resonerar
kring sitt framtida yrkesliv.

Studiens resultat visar att en genomtänkt kommunikationsstrategi är avgörande i ett
företags arbete med employer branding, såväl vad gäller intern som extern kommunikation.
Det finns en medvetenhet hos företagen om att detta är något som de kommer att behöva
arbeta allt mer med för att vara med i kampen om kompetensen. Samtidigt visar studien att
majoriteten av företagsrespondenterna endast är i en uppstartningsfas gällande dessa frågor.
Företagen arbetar allt mer med att synas i sociala medier men 80-talisterna påpekar att det
personliga mötet är viktigast. De vill även kunna identifiera sig med organisationen vilket
visar på vikten av en stark och uppriktig organisationsidentitet. Även om det finns ett visst
mönster bland 80-talisterna har det framkommit att det är svårt att dra generella slutsatser om
en hel generation, det är istället viktigt se till individen i arbetslivet då det skiljer sig åt
gällande krav och förväntningar bland de 80-talister som ska ut i arbetslivet.


Nyckelord: employer branding, branding, kommunikation, kommunikationskanaler,
organisationsidentitet, 80-talister, attragera, rekrytera, behålla, utvecklas.

Titel: Employer branding och framtidens medarbetare – En kvalitativ studie i företags arbete
med employer branding i samband med 80-talisternas intåg på arbetsmarknaden
Författare: Malin Herrmann
Författad vid: Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Herrmann, Malin LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rekrytering, personalpolitik, kompetensutveckling, attraktion, 80-talister, organisationsidentitet, kommunikationskanaler, kommunikation, employer branding, branding
language
Swedish
id
1967106
date added to LUP
2012-07-05 14:15:17
date last changed
2014-09-04 08:36:01
@misc{1967106,
 abstract   = {Det har idag blivit allt viktigare för företag att kunna profilera sig som en attraktiv
arbetsgivare för att vara med i kampen om framtidens arbetskraft och employer branding är
ett begrepp som vuxit fram utifrån detta arbete. Arbetsmarknaden står inför stora förändringar
då en ny generation kommer är på väg in i arbetsmarknaden, 80-talisterna, och äldre
generationer är på väg ut. Jag har valt att undersöka hur företag samt 80-talister resonerar
kring och förhåller sig till dessa frågor. Min ansats är kvalitativ och jag har genomfört
samtalsintervjuer med tre företag och fem 80-talister. Särskild vikt har legat vid att försöka
redogöra för hur företagen kommunicerar i samband med sitt employer brand för att attrahera
80-talisterna och hur deras arbete överrensstämmer med 80-talisternas förväntningar och
föreställningar. Syftet med denna studie är att undersöka dels hur ett antal företag/arbetsgivare
resonerar kring och arbetar med så kallad employer branding i samband med 80-talisternas
intåg på arbetsmarknaden, dels hur ett antal representanter ur denna åldersgrupp resonerar
kring sitt framtida yrkesliv.

Studiens resultat visar att en genomtänkt kommunikationsstrategi är avgörande i ett
företags arbete med employer branding, såväl vad gäller intern som extern kommunikation.
Det finns en medvetenhet hos företagen om att detta är något som de kommer att behöva
arbeta allt mer med för att vara med i kampen om kompetensen. Samtidigt visar studien att
majoriteten av företagsrespondenterna endast är i en uppstartningsfas gällande dessa frågor.
Företagen arbetar allt mer med att synas i sociala medier men 80-talisterna påpekar att det
personliga mötet är viktigast. De vill även kunna identifiera sig med organisationen vilket
visar på vikten av en stark och uppriktig organisationsidentitet. Även om det finns ett visst
mönster bland 80-talisterna har det framkommit att det är svårt att dra generella slutsatser om
en hel generation, det är istället viktigt se till individen i arbetslivet då det skiljer sig åt
gällande krav och förväntningar bland de 80-talister som ska ut i arbetslivet.


Nyckelord: employer branding, branding, kommunikation, kommunikationskanaler,
organisationsidentitet, 80-talister, attragera, rekrytera, behålla, utvecklas.

Titel: Employer branding och framtidens medarbetare – En kvalitativ studie i företags arbete
med employer branding i samband med 80-talisternas intåg på arbetsmarknaden
Författare: Malin Herrmann
Författad vid: Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet},
 author    = {Herrmann, Malin},
 keyword   = {rekrytering,personalpolitik,kompetensutveckling,attraktion,80-talister,organisationsidentitet,kommunikationskanaler,kommunikation,employer branding,branding},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Employer branding och framtidens medarbetare - En kvalitativ studie i företags arbete med employer branding i samband med 80-talisternas intåg på arbetsmarknaden},
 year     = {2011},
}