Advanced

Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet: En könad organisation?

Toremark, Henrik LU and Pastor, Mima LU (2011) STVA21 20111
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Denna studie ger en problematiserande bild av organisation som en könsneutral företeelse. Dess två kompletterande syften är att å ena sidan problematisera begreppet könad organisation (”gendered organization”) och ge en kontextbaserad förklaring till dess innebörd, å andra sidan att undersöka om Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet kan betraktas som en könad organisation. Den använder sig av Joan Ackers teori om den könade organisationer, enligt vilken det finns fyra samspelande orsaker till att hierarkiernas övre lager ofta befolkas av män; könsfördelning och segregationsmönster, föreställningar, interaktion och identiteter. Det empiriska materialet bygger på intervjuer med åtta anställda på Företagsekonomiska... (More)
Denna studie ger en problematiserande bild av organisation som en könsneutral företeelse. Dess två kompletterande syften är att å ena sidan problematisera begreppet könad organisation (”gendered organization”) och ge en kontextbaserad förklaring till dess innebörd, å andra sidan att undersöka om Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet kan betraktas som en könad organisation. Den använder sig av Joan Ackers teori om den könade organisationer, enligt vilken det finns fyra samspelande orsaker till att hierarkiernas övre lager ofta befolkas av män; könsfördelning och segregationsmönster, föreställningar, interaktion och identiteter. Det empiriska materialet bygger på intervjuer med åtta anställda på Företagsekonomiska institutionen. Materialet har tolkats utifrån ett angreppssätt som kombinerar tre olika etablerade genusperspektiv. Resultaten visar att Företagsekonomiska institutionen är en könad organisation. Skillnaderna uttrycker sig i kvinnors och mäns skillnad prioriteringar, i deras föreställningar av akademin som forum för utbyte och stöd och i deras förhållningssätt i diskussioner. De tre första aspekterna formar individernas identiteter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Toremark, Henrik LU and Pastor, Mima LU
supervisor
organization
course
STVA21 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
könad organisation, Acker, Företagsekonomiska institutionen, intervjustudie, genus
language
Swedish
id
1967496
date added to LUP
2011-06-20 10:59:14
date last changed
2011-06-22 14:46:10
@misc{1967496,
 abstract   = {Denna studie ger en problematiserande bild av organisation som en könsneutral företeelse. Dess två kompletterande syften är att å ena sidan problematisera begreppet könad organisation (”gendered organization”) och ge en kontextbaserad förklaring till dess innebörd, å andra sidan att undersöka om Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet kan betraktas som en könad organisation. Den använder sig av Joan Ackers teori om den könade organisationer, enligt vilken det finns fyra samspelande orsaker till att hierarkiernas övre lager ofta befolkas av män; könsfördelning och segregationsmönster, föreställningar, interaktion och identiteter. Det empiriska materialet bygger på intervjuer med åtta anställda på Företagsekonomiska institutionen. Materialet har tolkats utifrån ett angreppssätt som kombinerar tre olika etablerade genusperspektiv. Resultaten visar att Företagsekonomiska institutionen är en könad organisation. Skillnaderna uttrycker sig i kvinnors och mäns skillnad prioriteringar, i deras föreställningar av akademin som forum för utbyte och stöd och i deras förhållningssätt i diskussioner. De tre första aspekterna formar individernas identiteter.},
 author    = {Toremark, Henrik and Pastor, Mima},
 keyword   = {könad organisation,Acker,Företagsekonomiska institutionen,intervjustudie,genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet: En könad organisation?},
 year     = {2011},
}