Advanced

Demokrati och det rurala dilemmat

Roberth, Isabel LU and Herz, Lotta LU (2011) STVA21 20111
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I vår uppsats undersöker vi sambandet mellan demokrati och andelen rural befolkning - en aspekt av demokrati och demokratisering som är relativt underrepresenterad inom dagens forskning. Vi lägger fram en hypotes om att låg moderniseringsgrad, politisk exkludering och låga utbildningsnivåer samverkar i rurala områden för att skapa ofördelaktiga demokratiförutsättningar. Vi prövar vår hypotes med hjälp av en statistisk analys i form av en bivariat korrelation och regressionsanalyser. För att inkludera mer abstrakta aspekter av den rurala problematiken för vi även ett teoretiskt resonemang.
Resultatet av vår statistiska studie visar att det finns ett signifikant samband mellan demokrati och andelen rural befolkning, men att det är svagt.... (More)
I vår uppsats undersöker vi sambandet mellan demokrati och andelen rural befolkning - en aspekt av demokrati och demokratisering som är relativt underrepresenterad inom dagens forskning. Vi lägger fram en hypotes om att låg moderniseringsgrad, politisk exkludering och låga utbildningsnivåer samverkar i rurala områden för att skapa ofördelaktiga demokratiförutsättningar. Vi prövar vår hypotes med hjälp av en statistisk analys i form av en bivariat korrelation och regressionsanalyser. För att inkludera mer abstrakta aspekter av den rurala problematiken för vi även ett teoretiskt resonemang.
Resultatet av vår statistiska studie visar att det finns ett signifikant samband mellan demokrati och andelen rural befolkning, men att det är svagt. Dock håller sambandet för närmare granskning i en regressionsanalys. På det teoretiska planet stärker existerande teorier om till exempel modernisering och urban bias vårt resonemang, och vi tycker oss se belägg för att demokratiska problem existerar på landsbygden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roberth, Isabel LU and Herz, Lotta LU
supervisor
organization
course
STVA21 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
utbildning, modernisering, urban bias, demokratisering, demokrati, urban, rural
language
Swedish
id
1967544
date added to LUP
2011-06-20 11:16:59
date last changed
2011-06-20 11:16:59
@misc{1967544,
 abstract   = {I vår uppsats undersöker vi sambandet mellan demokrati och andelen rural befolkning - en aspekt av demokrati och demokratisering som är relativt underrepresenterad inom dagens forskning. Vi lägger fram en hypotes om att låg moderniseringsgrad, politisk exkludering och låga utbildningsnivåer samverkar i rurala områden för att skapa ofördelaktiga demokratiförutsättningar. Vi prövar vår hypotes med hjälp av en statistisk analys i form av en bivariat korrelation och regressionsanalyser. För att inkludera mer abstrakta aspekter av den rurala problematiken för vi även ett teoretiskt resonemang. 
Resultatet av vår statistiska studie visar att det finns ett signifikant samband mellan demokrati och andelen rural befolkning, men att det är svagt. Dock håller sambandet för närmare granskning i en regressionsanalys. På det teoretiska planet stärker existerande teorier om till exempel modernisering och urban bias vårt resonemang, och vi tycker oss se belägg för att demokratiska problem existerar på landsbygden.},
 author    = {Roberth, Isabel and Herz, Lotta},
 keyword   = {utbildning,modernisering,urban bias,demokratisering,demokrati,urban,rural},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Demokrati och det rurala dilemmat},
 year     = {2011},
}