Advanced

Hjältar i konsumtionssamhället - En kritisk diskursanalys av modebloggar

Collinder, Anton LU and Liakos, Isabell (2011) MKVA21 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Forskning och medier talar ofta om hur bloggar kan fungera som en positiv plattform för individuell utveckling och kreativitet. I kontrast till detta undersöker denna studie hur en specifik bloggenre, modebloggen, är ett resultat av och en bidragande faktor till konsumtionssamhället. Uppsatsen fokuserar på frågor kring vilka konsumtionsideal som förevisas och hur identitet och konsumtion relaterar till varandra. Uppsatsens metod utgörs av den kritiska diskursanalysen – vilken kort sagt syftar på att blottlägga hur medietexter omedvetet reproducerar särskilda ideologier och maktstrukturer. Tre stycken modebloggar, författade av Elin Kling, Sofi Fahrman och Angelica Blick, har bidragit med de texter som legat till grund för diskursanalysen.... (More)
Forskning och medier talar ofta om hur bloggar kan fungera som en positiv plattform för individuell utveckling och kreativitet. I kontrast till detta undersöker denna studie hur en specifik bloggenre, modebloggen, är ett resultat av och en bidragande faktor till konsumtionssamhället. Uppsatsen fokuserar på frågor kring vilka konsumtionsideal som förevisas och hur identitet och konsumtion relaterar till varandra. Uppsatsens metod utgörs av den kritiska diskursanalysen – vilken kort sagt syftar på att blottlägga hur medietexter omedvetet reproducerar särskilda ideologier och maktstrukturer. Tre stycken modebloggar, författade av Elin Kling, Sofi Fahrman och Angelica Blick, har bidragit med de texter som legat till grund för diskursanalysen. Med hjälp av diverse teorier berörande konsumtionssamhället, med särskild fokus på Zygmunt Baumans verk, har sedan modebloggarna analyserats för att visa på hur medietexterna däri och de diskurser som texterna konstituerar, grundar sig på ett konsumtionssamhälle. I stora drag har det framkommit hur olika konsumtionsorienterade diskurser rörande karriär, effektivitet, lycka och individualism genomsyrar modebloggarna och utgör basen för dess existensberättigande. Modebloggen hade alltså inte fyllt någon funktion, och därmed inte med säkerhet existerat, i ett icke-konsumistiskt samhälle. Idag bidrar istället modebloggarna aktivt till upprätthållandet av ett konsumtionssamhälle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Collinder, Anton LU and Liakos, Isabell
supervisor
organization
course
MKVA21 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
diskurs, bloggar, konsumtion, identitet, mode
language
Swedish
id
1968920
date added to LUP
2011-06-13 14:47:39
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{1968920,
 abstract   = {Forskning och medier talar ofta om hur bloggar kan fungera som en positiv plattform för individuell utveckling och kreativitet. I kontrast till detta undersöker denna studie hur en specifik bloggenre, modebloggen, är ett resultat av och en bidragande faktor till konsumtionssamhället. Uppsatsen fokuserar på frågor kring vilka konsumtionsideal som förevisas och hur identitet och konsumtion relaterar till varandra. Uppsatsens metod utgörs av den kritiska diskursanalysen – vilken kort sagt syftar på att blottlägga hur medietexter omedvetet reproducerar särskilda ideologier och maktstrukturer. Tre stycken modebloggar, författade av Elin Kling, Sofi Fahrman och Angelica Blick, har bidragit med de texter som legat till grund för diskursanalysen. Med hjälp av diverse teorier berörande konsumtionssamhället, med särskild fokus på Zygmunt Baumans verk, har sedan modebloggarna analyserats för att visa på hur medietexterna däri och de diskurser som texterna konstituerar, grundar sig på ett konsumtionssamhälle. I stora drag har det framkommit hur olika konsumtionsorienterade diskurser rörande karriär, effektivitet, lycka och individualism genomsyrar modebloggarna och utgör basen för dess existensberättigande. Modebloggen hade alltså inte fyllt någon funktion, och därmed inte med säkerhet existerat, i ett icke-konsumistiskt samhälle. Idag bidrar istället modebloggarna aktivt till upprätthållandet av ett konsumtionssamhälle.},
 author    = {Collinder, Anton and Liakos, Isabell},
 keyword   = {diskurs,bloggar,konsumtion,identitet,mode 

},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hjältar i konsumtionssamhället - En kritisk diskursanalys av modebloggar},
 year     = {2011},
}