Advanced

Skildringen av E-nummerdebatten i svensk storstadspress- En granskning av storstadspressens profilering av livsmedelstillsattser

Görman, Petra LU and Edman, Victoria LU (2011) MKVA21 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
I det mediala samhälle vi lever i idag påverkar massmedia i allt större utsträckning vår verklighetsuppfattning. Media har därav ett stort ansvar för att skildra och förmedla en oberoende bild av verkligheten. Under de senaste åren har E- nummer, dvs. livsmedelstillsatsers, berättigande i vår mat livligt diskuterats i massmedia. Media har kommit att kalla debatten ”matupproret”. Startskottet för den mediala debatten kan sägas vara Mats- Eric Nilssons bok Den hemlige kocken. Det som grundar för intresset av uppsatsen är att E- nummer i massmedia inte kommit till sin rätt utan erhållits en orättvis bild i artiklarna. Undersökningens primära mål och syfte är att utvinna en ökad förståelse för hur E-nummer debatten skildras i... (More)
Sammanfattning
I det mediala samhälle vi lever i idag påverkar massmedia i allt större utsträckning vår verklighetsuppfattning. Media har därav ett stort ansvar för att skildra och förmedla en oberoende bild av verkligheten. Under de senaste åren har E- nummer, dvs. livsmedelstillsatsers, berättigande i vår mat livligt diskuterats i massmedia. Media har kommit att kalla debatten ”matupproret”. Startskottet för den mediala debatten kan sägas vara Mats- Eric Nilssons bok Den hemlige kocken. Det som grundar för intresset av uppsatsen är att E- nummer i massmedia inte kommit till sin rätt utan erhållits en orättvis bild i artiklarna. Undersökningens primära mål och syfte är att utvinna en ökad förståelse för hur E-nummer debatten skildras i svensk storstadspress. Utgångspunkten i uppsatsen är dels en kvantitativ innehållsanalys vars syfte är att ge en generell överblick och en ingång till debatten, dels en kvalitativ retorikanalys var syfte är att mer djupgående analysera hur E- nummer skildrats i svensk storstadspress. I den kvantitativa analysen har vi räknat på förekomsten av framtagna variabelvärden i texterna, för att sedan ha ställt dem i relation till varandra. I den kvalitativa analysen har vi analyserat i vilken kontext och genre texten tillhör, hur dispositionen är och hur begreppen ethos, logos och pathos används i texterna. Det empiriska material som ligger till grund för undersökningarna är debattartiklar i storstadspress från år 2007 fram till nuvarande tidpunkt (2011). Resultatet av undersökningen visar på att svensk storstadspress har en tydlig dominans av artiklar med en negativ värdering till E-nummer, ofta uppbackade av känslosamma argument som underbyggs av främst journalister. Artiklar med positiv värdering av E- nummer får följaktligen inte samma utrymme i svensk storstadspress, och är uppbackade av sakliga argument som till största del underbyggs av forskare inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Görman, Petra LU and Edman, Victoria LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Mats-Eric Nilsson, Storstadspressen, Livsmedelskontroll, Livsmedelstillsatser, E-nummer, Den hemliga kocken, matupproret, retorik
language
Swedish
id
1968997
date added to LUP
2011-06-13 11:46:20
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{1968997,
 abstract   = {Sammanfattning 
I det mediala samhälle vi lever i idag påverkar massmedia i allt större utsträckning vår verklighetsuppfattning. Media har därav ett stort ansvar för att skildra och förmedla en oberoende bild av verkligheten. Under de senaste åren har E- nummer, dvs. livsmedelstillsatsers, berättigande i vår mat livligt diskuterats i massmedia. Media har kommit att kalla debatten ”matupproret”. Startskottet för den mediala debatten kan sägas vara Mats- Eric Nilssons bok Den hemlige kocken. Det som grundar för intresset av uppsatsen är att E- nummer i massmedia inte kommit till sin rätt utan erhållits en orättvis bild i artiklarna. Undersökningens primära mål och syfte är att utvinna en ökad förståelse för hur E-nummer debatten skildras i svensk storstadspress. Utgångspunkten i uppsatsen är dels en kvantitativ innehållsanalys vars syfte är att ge en generell överblick och en ingång till debatten, dels en kvalitativ retorikanalys var syfte är att mer djupgående analysera hur E- nummer skildrats i svensk storstadspress. I den kvantitativa analysen har vi räknat på förekomsten av framtagna variabelvärden i texterna, för att sedan ha ställt dem i relation till varandra. I den kvalitativa analysen har vi analyserat i vilken kontext och genre texten tillhör, hur dispositionen är och hur begreppen ethos, logos och pathos används i texterna. Det empiriska material som ligger till grund för undersökningarna är debattartiklar i storstadspress från år 2007 fram till nuvarande tidpunkt (2011). Resultatet av undersökningen visar på att svensk storstadspress har en tydlig dominans av artiklar med en negativ värdering till E-nummer, ofta uppbackade av känslosamma argument som underbyggs av främst journalister. Artiklar med positiv värdering av E- nummer får följaktligen inte samma utrymme i svensk storstadspress, och är uppbackade av sakliga argument som till största del underbyggs av forskare inom området.},
 author    = {Görman, Petra and Edman, Victoria},
 keyword   = {Mats-Eric Nilsson,Storstadspressen,Livsmedelskontroll,Livsmedelstillsatser,E-nummer,Den hemliga kocken,matupproret,retorik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skildringen av E-nummerdebatten i svensk storstadspress- En granskning av storstadspressens profilering av livsmedelstillsattser},
 year     = {2011},
}