Advanced

En retorisk analys av Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering av revolutionen i Egypten

Hellgren, Alexander LU and Castwall Hanson, Malin (2011) MKVA21 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Nyhetsjournalistiken gör anspråk på att objektivt återspegla verkligheten. Journalisten är dock oundvikligen påverkad av sina tidigare erfarenheter såväl som rådande sociala normer och värderingar, vilka kommer till uttryck i nyhetsmaterialet. I den här studien undersöker vi hur dessa normer och värderingar har tagit sig uttryck i Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering av revolutionen i Egypten, som bröt ut den 25 Januari 2011. Protesterna mot sittande presidenten Hosni Mubarak inspirerades av den revolution som innan årsskiftet brutit ut i Tunisien och händelserna fick stor medial uppmärksamhet världen över. För att skaffa oss den djupare förståelse av rapporteringen vi söker har vi anlagt ett textanalytiskt perspektiv, där vi... (More)
Nyhetsjournalistiken gör anspråk på att objektivt återspegla verkligheten. Journalisten är dock oundvikligen påverkad av sina tidigare erfarenheter såväl som rådande sociala normer och värderingar, vilka kommer till uttryck i nyhetsmaterialet. I den här studien undersöker vi hur dessa normer och värderingar har tagit sig uttryck i Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering av revolutionen i Egypten, som bröt ut den 25 Januari 2011. Protesterna mot sittande presidenten Hosni Mubarak inspirerades av den revolution som innan årsskiftet brutit ut i Tunisien och händelserna fick stor medial uppmärksamhet världen över. För att skaffa oss den djupare förståelse av rapporteringen vi söker har vi anlagt ett textanalytiskt perspektiv, där vi använt oss av retorisk analys, med viss hjälp av semiotiken. Studien tar vidare avstamp i två teorier; nyhetsvärdering och medielogik, vilka erbjuder viss förståelse till hur nyhetsmedierna opererar. Våra resultat tyder på att det finns en tydlig subjektivitet i hur tidningarna rapporterar, där de i det här fallet tydligt tar ställning för demonstranterna. Vi kan också se att detta sker i olika grad hos de studerade tidningarna, där Aftonbladet är mer benägna att applicera dramatiserande berättartekniker, överdriva egenskaper hos de olika parterna och fördjupa sig i känslomässiga aspekter av nyhetsrapporteringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellgren, Alexander LU and Castwall Hanson, Malin
supervisor
organization
course
MKVA21 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Medielogik, Semiotik, Retorik, Revolution, Egypten, Nyhetsvärdering, Nyhetsjournalistik
language
Swedish
id
1969131
date added to LUP
2012-07-05 14:20:43
date last changed
2014-09-04 08:36:01
@misc{1969131,
 abstract   = {Nyhetsjournalistiken gör anspråk på att objektivt återspegla verkligheten. Journalisten är dock oundvikligen påverkad av sina tidigare erfarenheter såväl som rådande sociala normer och värderingar, vilka kommer till uttryck i nyhetsmaterialet. I den här studien undersöker vi hur dessa normer och värderingar har tagit sig uttryck i Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering av revolutionen i Egypten, som bröt ut den 25 Januari 2011. Protesterna mot sittande presidenten Hosni Mubarak inspirerades av den revolution som innan årsskiftet brutit ut i Tunisien och händelserna fick stor medial uppmärksamhet världen över. För att skaffa oss den djupare förståelse av rapporteringen vi söker har vi anlagt ett textanalytiskt perspektiv, där vi använt oss av retorisk analys, med viss hjälp av semiotiken. Studien tar vidare avstamp i två teorier; nyhetsvärdering och medielogik, vilka erbjuder viss förståelse till hur nyhetsmedierna opererar. Våra resultat tyder på att det finns en tydlig subjektivitet i hur tidningarna rapporterar, där de i det här fallet tydligt tar ställning för demonstranterna. Vi kan också se att detta sker i olika grad hos de studerade tidningarna, där Aftonbladet är mer benägna att applicera dramatiserande berättartekniker, överdriva egenskaper hos de olika parterna och fördjupa sig i känslomässiga aspekter av nyhetsrapporteringen.},
 author    = {Hellgren, Alexander and Castwall Hanson, Malin},
 keyword   = {Medielogik,Semiotik,Retorik,Revolution,Egypten,Nyhetsvärdering,Nyhetsjournalistik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En retorisk analys av Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering av revolutionen i Egypten},
 year     = {2011},
}