Advanced

"Hi my YouTube-friends!" - En studie om videobloggning och jaget som symboliskt projekt

Nyman, Emelie LU ; Wangsell Orander, Lisa LU and Nyqvist, Sara LU (2011) MKVA21 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
YouTube fungerar idag nästintill som en vardagsrutin för många, och personliga videodagböcker har blivit ett alltmer utbrett fenomen. Det saknas studier kring förhållandet mellan mottagare och videobloggare på YouTube och hur detta kan förstås i samband med perspektivet om jaget som symboliskt projekt.
Uppsatsen ämnar att öka förståelsen för hur videobloggen kan verka som en del av en större jagbildningsprocess för YouTube-användare. Vidare är vårt syfte att utröna hur självreflektion tas i uttryck genom detta forum samt hur jaget kan produceras och reproduceras med videoblogg som verktyg.
Vi har använt oss av en kvalitativ textanalys, med hjälp av semiotikens metoder, för att få svar på våra frågeställningar och syfte. Videobloggaren... (More)
YouTube fungerar idag nästintill som en vardagsrutin för många, och personliga videodagböcker har blivit ett alltmer utbrett fenomen. Det saknas studier kring förhållandet mellan mottagare och videobloggare på YouTube och hur detta kan förstås i samband med perspektivet om jaget som symboliskt projekt.
Uppsatsen ämnar att öka förståelsen för hur videobloggen kan verka som en del av en större jagbildningsprocess för YouTube-användare. Vidare är vårt syfte att utröna hur självreflektion tas i uttryck genom detta forum samt hur jaget kan produceras och reproduceras med videoblogg som verktyg.
Vi har använt oss av en kvalitativ textanalys, med hjälp av semiotikens metoder, för att få svar på våra frågeställningar och syfte. Videobloggaren Cindy, med alias fatty2slim på YouTube, har analyserats. Fyra strategiskt utvalda videoklipp med tillhörande kommentarer har insamlats för att sedan utföra en tematisk textanalys.
Cindy och hennes mottagare har uppvisat ett beroendeförhållande gentemot varandra. Båda parter har visat exempel på hur självreflektion kan komma till uttryck genom YouTube, bland annat genom att de låtit sig influeras av varandra. Vi kunde även observera flera reproducerade myter genom Cindys videblogg: myten om den moderna kvinnan, myten om den omhändertagande kvinnan samt myten om den amerikanska drömmen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyman, Emelie LU ; Wangsell Orander, Lisa LU and Nyqvist, Sara LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
självreflektion, YouTube, videobloggar, jagbildningsprocess, jagidentitet, sociala medier
language
Swedish
id
1969449
date added to LUP
2011-06-21 11:27:34
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{1969449,
 abstract   = {YouTube fungerar idag nästintill som en vardagsrutin för många, och personliga videodagböcker har blivit ett alltmer utbrett fenomen. Det saknas studier kring förhållandet mellan mottagare och videobloggare på YouTube och hur detta kan förstås i samband med perspektivet om jaget som symboliskt projekt. 
Uppsatsen ämnar att öka förståelsen för hur videobloggen kan verka som en del av en större jagbildningsprocess för YouTube-användare. Vidare är vårt syfte att utröna hur självreflektion tas i uttryck genom detta forum samt hur jaget kan produceras och reproduceras med videoblogg som verktyg. 
Vi har använt oss av en kvalitativ textanalys, med hjälp av semiotikens metoder, för att få svar på våra frågeställningar och syfte. Videobloggaren Cindy, med alias fatty2slim på YouTube, har analyserats. Fyra strategiskt utvalda videoklipp med tillhörande kommentarer har insamlats för att sedan utföra en tematisk textanalys. 
Cindy och hennes mottagare har uppvisat ett beroendeförhållande gentemot varandra. Båda parter har visat exempel på hur självreflektion kan komma till uttryck genom YouTube, bland annat genom att de låtit sig influeras av varandra. Vi kunde även observera flera reproducerade myter genom Cindys videblogg: myten om den moderna kvinnan, myten om den omhändertagande kvinnan samt myten om den amerikanska drömmen.},
 author    = {Nyman, Emelie and Wangsell Orander, Lisa and Nyqvist, Sara},
 keyword   = {självreflektion,YouTube,videobloggar,jagbildningsprocess,jagidentitet,sociala medier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Hi my YouTube-friends!" - En studie om videobloggning och jaget som symboliskt projekt},
 year     = {2011},
}