Advanced

Detecting forest degradation in Marakwet district, Kenya, using remote sensing and GIS : in cooperation with SCC-Vi Agroforestry : a minor field study

Gunlycke, Naemi and Tuomaala, Anja (2011) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Avskogning är ett globalt problem och har många negativa effekter. Det största hotet mot
skogen är dessvärre människan. Trots ökade satsningar på hållbar skogshantering och
skogsvård så fortsätter avverkningen av skog i snabb takt världen över, för att ge plats åt
andra typer av markanvändning så som jordbruks- och betesmark. Världens population
fortsätter att öka och Afrika är den kontinent med snabbast växande befolkning. Under de
senaste hundra åren har detta medfört stora förändringar i det afrikanska landskapet och
Kenya är inget undantag.
Den här studien utfördes i samarbete med biståndsorganisationen Vi-skogen.
Studieområdet ligger i distriktet Marakwet i västra Kenya och distriktet har ett av de
största kvarvarande... (More)
Avskogning är ett globalt problem och har många negativa effekter. Det största hotet mot
skogen är dessvärre människan. Trots ökade satsningar på hållbar skogshantering och
skogsvård så fortsätter avverkningen av skog i snabb takt världen över, för att ge plats åt
andra typer av markanvändning så som jordbruks- och betesmark. Världens population
fortsätter att öka och Afrika är den kontinent med snabbast växande befolkning. Under de
senaste hundra åren har detta medfört stora förändringar i det afrikanska landskapet och
Kenya är inget undantag.
Den här studien utfördes i samarbete med biståndsorganisationen Vi-skogen.
Studieområdet ligger i distriktet Marakwet i västra Kenya och distriktet har ett av de
största kvarvarande naturliga skogsområdena i landet. Samtidigt är området hårt utsatt för
illegal avskogning.
Syftet med studien var att med hjälp av satellitbilder kartlägga och beräkna hur stor areal
skog som försvunnit i studieområdet under 23-års perioden 1986 till 2009, samt skapa ett
framtidsscenario. Resultatet jämfördes sedan med populationsdata i distriktet för att finna
ett samband.
Resultatet visar att det skett stora förändringar i skogens utbredning. Under tidsperioden
på 23 år har 4 149 hektar skog avverkats i studieområdet, vilket motsvarar en minskning
på 14 procent. Hastigheten i vilken skogen försvinner har minskat, men problemet med
avskogning kvarstår. Om ingenting görs för att hejda den aktuella avskogningen kommer
45 procent av skogen i området att försvinna till år 2100. (Less)
Abstract
Deforestation is a widespread problem and has many negative impacts. The biggest threat
to forest is human activities. Despite increasing efforts regarding forest management and
forest conservation, the deforestation continues at a high rate to give space for other land
uses such as agriculture and pasture. The world’s population continues to grow and
Africa is the continent with fastest growing population. During the last 100 years this has
led to major changes in the African landscape, and Kenya is no exception.
This MFS (Minor Field Study) was conducted in cooperation with the nongovernmental
organization SCC-Vi Agroforestry. The study area is located in Marakwet district in
western Kenya and the district has one of the largest... (More)
Deforestation is a widespread problem and has many negative impacts. The biggest threat
to forest is human activities. Despite increasing efforts regarding forest management and
forest conservation, the deforestation continues at a high rate to give space for other land
uses such as agriculture and pasture. The world’s population continues to grow and
Africa is the continent with fastest growing population. During the last 100 years this has
led to major changes in the African landscape, and Kenya is no exception.
This MFS (Minor Field Study) was conducted in cooperation with the nongovernmental
organization SCC-Vi Agroforestry. The study area is located in Marakwet district in
western Kenya and the district has one of the largest remaining natural forests in the
country. At the same time, the area is experiencing ongoing illegal deforestation.
The aim of the study was to investigate and map the deforestation in the study area during
the 23 years period from 1986 to 2009 by using satellite data. Furthermore, the aim was
to create a future scenario. Data of the population in the district was then compared with
the results to find a correlation.
The result indicates great changes in forest cover. During the 23 years period, 4 149
hectares of forest have been cleared in the study area, representing a decrease of 14
percent. The deforestation rate has decreased but the problem remains. If nothing is done
to prevent the ongoing deforestation, 45 percent of the forest in the study area will
disappear until the year 2100. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunlycke, Naemi and Tuomaala, Anja
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, Kenya, MFS, remote sensing, GIS, geography, physical geography, naturgeografi, fjärranalys
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
200
funder
SIDA, Minor Field Study programme (MFS)
language
English
additional info
Emmanuel Wachiye at SCC-Vi Agroforestry, Kenya.
id
1971248
date added to LUP
2011-05-30 10:29:41
date last changed
2011-12-21 11:54:51
@misc{1971248,
 abstract   = {Deforestation is a widespread problem and has many negative impacts. The biggest threat
to forest is human activities. Despite increasing efforts regarding forest management and
forest conservation, the deforestation continues at a high rate to give space for other land
uses such as agriculture and pasture. The world’s population continues to grow and
Africa is the continent with fastest growing population. During the last 100 years this has
led to major changes in the African landscape, and Kenya is no exception.
This MFS (Minor Field Study) was conducted in cooperation with the nongovernmental
organization SCC-Vi Agroforestry. The study area is located in Marakwet district in
western Kenya and the district has one of the largest remaining natural forests in the
country. At the same time, the area is experiencing ongoing illegal deforestation.
The aim of the study was to investigate and map the deforestation in the study area during
the 23 years period from 1986 to 2009 by using satellite data. Furthermore, the aim was
to create a future scenario. Data of the population in the district was then compared with
the results to find a correlation.
The result indicates great changes in forest cover. During the 23 years period, 4 149
hectares of forest have been cleared in the study area, representing a decrease of 14
percent. The deforestation rate has decreased but the problem remains. If nothing is done
to prevent the ongoing deforestation, 45 percent of the forest in the study area will
disappear until the year 2100.},
 author    = {Gunlycke, Naemi and Tuomaala, Anja},
 keyword   = {geografi,Kenya,MFS,remote sensing,GIS,geography,physical geography,naturgeografi,fjärranalys},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Detecting forest degradation in Marakwet district, Kenya, using remote sensing and GIS : in cooperation with SCC-Vi Agroforestry : a minor field study},
 year     = {2011},
}