Advanced

Lärdomar från Bhopal : Bristande ansvarsutkrävande på den transnationella arenan

Hammarström, Marie LU (2011) MRSG20 20111
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Ansvarsutkrävandet på den transnationella arenan har idag avsevärda brister som för med sig en omfattande straffrihet för transnationella aktörer. Denna uppsats undersöker hur dessa brister gestaltar sig när det kommer till företagsverksamhet. Undersökningen illustreras av Bhopalkatastrofen 1984, en händelse för vilken ansvar ännu, efter nästan 27 år, inte utkrävts.
Undersökningen bygger på teorier om moraliskt ansvar, företagsansvar och statsansvar. Den moraliska ansvarsanalysen bygger på kosmopolitismen och på det sunda förnuftets etik. Analysen av företagsansvar bygger på Corporate Social Responsibility-teori och de neoliberala principer som kom att talas om som ”Washington konsensus”. För statsansvarsanalysen har realism,... (More)
Ansvarsutkrävandet på den transnationella arenan har idag avsevärda brister som för med sig en omfattande straffrihet för transnationella aktörer. Denna uppsats undersöker hur dessa brister gestaltar sig när det kommer till företagsverksamhet. Undersökningen illustreras av Bhopalkatastrofen 1984, en händelse för vilken ansvar ännu, efter nästan 27 år, inte utkrävts.
Undersökningen bygger på teorier om moraliskt ansvar, företagsansvar och statsansvar. Den moraliska ansvarsanalysen bygger på kosmopolitismen och på det sunda förnuftets etik. Analysen av företagsansvar bygger på Corporate Social Responsibility-teori och de neoliberala principer som kom att talas om som ”Washington konsensus”. För statsansvarsanalysen har realism, liberalism och konstruktivism använts.
Uppsatsens resultat tyder på att ansvaret för efterlevnad av mänskliga rättigheter och för ansvarsutkrävande för kränkningar av dem tillfaller staterna, och att en förbättring är beroende av staternas kollektiva vilja att prioritera dessa problem. (Less)
Abstract
Accountability in the transnational arena today has significant flaws, which results in an extensive impunity for transnational actors. This paper examines how these flaws represent themselves when it comes to business. The examination is illustrated by the Bhopal disaster in 1984, an event for which responsibility has not yet been charged though nearly 27 years have passed.
This study is based on theories of moral, corporate and state responsibility. The moral responsibility part of the analysis is based on cosmopolitanism and the commonsense conception of moral responsibility. The analysis of corporate responsibility is based on corporate social responsibility theory and the neo-liberal principles that came to be known as “the... (More)
Accountability in the transnational arena today has significant flaws, which results in an extensive impunity for transnational actors. This paper examines how these flaws represent themselves when it comes to business. The examination is illustrated by the Bhopal disaster in 1984, an event for which responsibility has not yet been charged though nearly 27 years have passed.
This study is based on theories of moral, corporate and state responsibility. The moral responsibility part of the analysis is based on cosmopolitanism and the commonsense conception of moral responsibility. The analysis of corporate responsibility is based on corporate social responsibility theory and the neo-liberal principles that came to be known as “the Washington Consensus”. For the analysis of state responsibility, realism, liberalism and constructivism have been used.
The essay results suggest that the responsibility for respecting human rights and assigning accountability for their violations are prerogatives of states and that improvements in this area are dependent on the States’ collective will to give priority to these problems. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hammarström, Marie LU
supervisor
organization
course
MRSG20 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Företagsansvar, CSR, Corporate Social Responsibility, Washington konsensus, neoliberalism, liberalism, realism, konstruktivism, Bhopal, Bhopalkatastrofen, kosmopolitism, det sunda förnuftets etik, statsansvar
language
Swedish
id
1971647
date added to LUP
2011-07-04 12:21:34
date last changed
2014-09-04 08:27:52
@misc{1971647,
 abstract   = {Accountability in the transnational arena today has significant flaws, which results in an extensive impunity for transnational actors. This paper examines how these flaws represent themselves when it comes to business. The examination is illustrated by the Bhopal disaster in 1984, an event for which responsibility has not yet been charged though nearly 27 years have passed.
   This study is based on theories of moral, corporate and state responsibility. The moral responsibility part of the analysis is based on cosmopolitanism and the commonsense conception of moral responsibility. The analysis of corporate responsibility is based on corporate social responsibility theory and the neo-liberal principles that came to be known as “the Washington Consensus”. For the analysis of state responsibility, realism, liberalism and constructivism have been used.
   The essay results suggest that the responsibility for respecting human rights and assigning accountability for their violations are prerogatives of states and that improvements in this area are dependent on the States’ collective will to give priority to these problems.},
 author    = {Hammarström, Marie},
 keyword   = {Företagsansvar,CSR,Corporate Social Responsibility,Washington konsensus,neoliberalism,liberalism,realism,konstruktivism,Bhopal,Bhopalkatastrofen,kosmopolitism,det sunda förnuftets etik,statsansvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärdomar från Bhopal : Bristande ansvarsutkrävande på den transnationella arenan},
 year     = {2011},
}