Advanced

Det moraliska priset för legitimitet : om den danska ockupationsmaktens legitimitet hos den skånska allmogen under kriget i Skåne 1676-1679

Olsen, Kim LU (2011) HISM62 20111
History
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att med hjälp av suppliker och resolutioner undersöka vilken legitimitet som den danska ockupationsmakten hade hos den skånska allmogen under kriget i Skåne 1676-1679. Viktiga teorier för att besvara denna fråga har varit Jan Gletes teori om att staten producerade beskydd för att detta efterfrågades av undersåtarna. Kopplat till det här är Barrington Moore jr. resonemang om att överhetens beskydd var en basal del av samhällskontraktet med undersåtarna. Dessutom användes Mats Hallenbergs teori om att förhandlingarna om skatter med de underlydande var en viktig del av statens transaktionskostnader. James C. Scotts teori om moralisk ekonomi och den tidigmoderna synen på rättvisa har använts för att analysera vilka... (More)
Syftet med denna studie var att med hjälp av suppliker och resolutioner undersöka vilken legitimitet som den danska ockupationsmakten hade hos den skånska allmogen under kriget i Skåne 1676-1679. Viktiga teorier för att besvara denna fråga har varit Jan Gletes teori om att staten producerade beskydd för att detta efterfrågades av undersåtarna. Kopplat till det här är Barrington Moore jr. resonemang om att överhetens beskydd var en basal del av samhällskontraktet med undersåtarna. Dessutom användes Mats Hallenbergs teori om att förhandlingarna om skatter med de underlydande var en viktig del av statens transaktionskostnader. James C. Scotts teori om moralisk ekonomi och den tidigmoderna synen på rättvisa har använts för att analysera vilka normer och värderingar som låg till grund för allmogens handlande. Slutligen har David Beethams teori om legitimitet från ett underifrånperspektiv nyttjats för att analysera allmogens uppfattning om legitimitet utifrån legala aspekter, gemensamma normer och värderingar samt om allmogen visade samtycke till överhetens maktutövning. Viktiga resultat är att det fanns ett starkt stöd för den danska ockupationsmakten i början av kriget och att orsakerna till detta dels var ett missnöje med den svenska regeringen och dels att ockupationsmakten kunde legitimera sin makt med att den varit tidigare överhet över Skåne och därigenom bättre kunde tillvarata den skånska allmogens intressen. Jag har också kunnat påvisa att det blev problematiskt för den danska överheten att upprätthålla en legitimitet i längden. Legitimiteten försvann inte helt men begränsades till vissa områden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsen, Kim LU
supervisor
organization
course
HISM62 20111
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Tidigmodern tid, Legitimitet, Transaktionskostnader, Politisk historia, Ekonomisk historia, Allmoge, Skånska kriget, Suppliker, Skåne, Danmark, Sverige
language
Swedish
id
1971825
date added to LUP
2011-06-19 13:34:30
date last changed
2011-06-19 13:34:30
@misc{1971825,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att med hjälp av suppliker och resolutioner undersöka vilken legitimitet som den danska ockupationsmakten hade hos den skånska allmogen under kriget i Skåne 1676-1679. Viktiga teorier för att besvara denna fråga har varit Jan Gletes teori om att staten producerade beskydd för att detta efterfrågades av undersåtarna. Kopplat till det här är Barrington Moore jr. resonemang om att överhetens beskydd var en basal del av samhällskontraktet med undersåtarna. Dessutom användes Mats Hallenbergs teori om att förhandlingarna om skatter med de underlydande var en viktig del av statens transaktionskostnader. James C. Scotts teori om moralisk ekonomi och den tidigmoderna synen på rättvisa har använts för att analysera vilka normer och värderingar som låg till grund för allmogens handlande. Slutligen har David Beethams teori om legitimitet från ett underifrånperspektiv nyttjats för att analysera allmogens uppfattning om legitimitet utifrån legala aspekter, gemensamma normer och värderingar samt om allmogen visade samtycke till överhetens maktutövning. Viktiga resultat är att det fanns ett starkt stöd för den danska ockupationsmakten i början av kriget och att orsakerna till detta dels var ett missnöje med den svenska regeringen och dels att ockupationsmakten kunde legitimera sin makt med att den varit tidigare överhet över Skåne och därigenom bättre kunde tillvarata den skånska allmogens intressen. Jag har också kunnat påvisa att det blev problematiskt för den danska överheten att upprätthålla en legitimitet i längden. Legitimiteten försvann inte helt men begränsades till vissa områden.},
 author    = {Olsen, Kim},
 keyword   = {Tidigmodern tid,Legitimitet,Transaktionskostnader,Politisk historia,Ekonomisk historia,Allmoge,Skånska kriget,Suppliker,Skåne,Danmark,Sverige},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det moraliska priset för legitimitet : om den danska ockupationsmaktens legitimitet hos den skånska allmogen under kriget i Skåne 1676-1679},
 year     = {2011},
}