Advanced

"Jag kommer aldrig att prata som en svensk" : åtta vuxna inlärares syn på sin svenska

Martinez Gamba, Fedra LU (2011) SVEK12 20111
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Uppsatsen fokuserar på några vuxnas erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk. Syftet är att undersöka hur vuxna inlärare upplever sin egen svenska idag, vilka faktorer de tillskriver sitt resultat och om de idag känner sig motiverade att fortsätta studera svenska.
Metoden är kvalitativ i form av åtta halvstrukturerade intervjuer med kvinnliga informanter i åldrarna 35 till 49. De har bott i Sverige mellan 10 och 26 år och har påbörjat sin inlärning i vuxen ålder.
Undersökningen visar att en känsla av otillräcklighet med det uppnådda resultatet i svenska råder i olika grad bland informanterna. Både positiva och negativa resultat tillskrivs olika interna, externa, stabila, ostabila faktorer i enlighet med attributionsteorin.... (More)
Uppsatsen fokuserar på några vuxnas erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk. Syftet är att undersöka hur vuxna inlärare upplever sin egen svenska idag, vilka faktorer de tillskriver sitt resultat och om de idag känner sig motiverade att fortsätta studera svenska.
Metoden är kvalitativ i form av åtta halvstrukturerade intervjuer med kvinnliga informanter i åldrarna 35 till 49. De har bott i Sverige mellan 10 och 26 år och har påbörjat sin inlärning i vuxen ålder.
Undersökningen visar att en känsla av otillräcklighet med det uppnådda resultatet i svenska råder i olika grad bland informanterna. Både positiva och negativa resultat tillskrivs olika interna, externa, stabila, ostabila faktorer i enlighet med attributionsteorin. Motivation att fortsätta studera svenska är i princip obefintlig hos informanterna. Ett samband mellan faktorer bakom resultat i svenska och dagens motivation kan svårligen noteras bland informanterna som grupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinez Gamba, Fedra LU
supervisor
organization
course
SVEK12 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
motivation, andraspråksinlärning, attribution
language
Swedish
id
1973531
date added to LUP
2012-04-18 09:49:27
date last changed
2015-12-14 13:27:05
@misc{1973531,
 abstract   = {Uppsatsen fokuserar på några vuxnas erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk. Syftet är att undersöka hur vuxna inlärare upplever sin egen svenska idag, vilka faktorer de tillskriver sitt resultat och om de idag känner sig motiverade att fortsätta studera svenska.
Metoden är kvalitativ i form av åtta halvstrukturerade intervjuer med kvinnliga informanter i åldrarna 35 till 49. De har bott i Sverige mellan 10 och 26 år och har påbörjat sin inlärning i vuxen ålder.
Undersökningen visar att en känsla av otillräcklighet med det uppnådda resultatet i svenska råder i olika grad bland informanterna. Både positiva och negativa resultat tillskrivs olika interna, externa, stabila, ostabila faktorer i enlighet med attributionsteorin. Motivation att fortsätta studera svenska är i princip obefintlig hos informanterna. Ett samband mellan faktorer bakom resultat i svenska och dagens motivation kan svårligen noteras bland informanterna som grupp.},
 author    = {Martinez Gamba, Fedra},
 keyword   = {motivation,andraspråksinlärning,attribution},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag kommer aldrig att prata som en svensk" : åtta vuxna inlärares syn på sin svenska},
 year     = {2011},
}