Advanced

Mediebilden av den utsatta familjen - En kritisk diskursanalys utav dags- och kvällspressens gestaltning av den svenska familjehemsvården och dess aktörer

Blom Larsson, Jessica LU (2011) MKV323 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Författare: Jessica Blom Larsson
Handledare: Fredrik Schoug
Examinator: Fredrik Miegel
Titel: Mediebilden av den utsatta familjen
Avdelning: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

Mål och syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vad pressen förmedlar för bild av den svenska familjehemsvården och dess aktörer. Målet är den resonerande konklusionen där jag argumenterar kring orsakerna bakom aktuell mediebild och funderar över dess betydelse för de inblandade aktörerna, både på individ- och samhällsnivå.

Metod och teori: Detta är en kritisk diskursanalys framarbetad främst med stöd av Norman Faircloughs diskursteori. Även dagordningsteorins två nivåer, teorier om moralpanik och... (More)
Författare: Jessica Blom Larsson
Handledare: Fredrik Schoug
Examinator: Fredrik Miegel
Titel: Mediebilden av den utsatta familjen
Avdelning: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

Mål och syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vad pressen förmedlar för bild av den svenska familjehemsvården och dess aktörer. Målet är den resonerande konklusionen där jag argumenterar kring orsakerna bakom aktuell mediebild och funderar över dess betydelse för de inblandade aktörerna, både på individ- och samhällsnivå.

Metod och teori: Detta är en kritisk diskursanalys framarbetad främst med stöd av Norman Faircloughs diskursteori. Även dagordningsteorins två nivåer, teorier om moralpanik och konstruktionen av sociala problem i media har betydelse i studien. Empirin består av artiklar om familjehemsvården och/eller dess inblandade aktörer, insamlat från databasen Presstext.

Resultat: Aktörerna inom familjehemsvården har litet handlingsutrymme på mediearenan. Olika problemkonstruktioner, relaterade till familjehemsvården, passar dock den melodramatiska mediedramaturgin väl. Snabbt övergående mediepaniker resulterar i ett ambivalent förhållningssätt och reproducerar stereotypa mediebilder av offer, förövare och syndabockar. Fosterbarnen får i medierna representera barndoms- och familjeideologiernas motsats och varken deras foster- eller biologiska föräldrar tilldelas någon egentlig föräldrastatus. Istället förväntas professionella aktörer tillgodose fosterbarnens behov. Vilka dessa behov är definieras av en rättslig diskursordning.

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, socialkonstruktivism, dagordningsteorin, priming, framing, moralpanik, sociala problem, familjehem, fosterbarn, socialtjänst, media, press, Fairclough, McCombs (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blom Larsson, Jessica LU
supervisor
organization
course
MKV323 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
socialtjänst, fosterbarn, familjehem, sociala problem, moralpanik, framing, priming, dagordningsteorin, Kritisk diskursanalys, socialkonstruktivism, media, press
language
Swedish
id
1973717
date added to LUP
2011-06-13 11:26:55
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{1973717,
 abstract   = {Författare: 		Jessica Blom Larsson
Handledare:		Fredrik Schoug 
Examinator:		Fredrik Miegel
Titel: 			Mediebilden av den utsatta familjen
Avdelning: 		Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

Mål och syfte: 		Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vad pressen förmedlar för bild av den svenska familjehemsvården och dess aktörer. Målet är den resonerande  konklusionen där jag argumenterar kring orsakerna bakom aktuell mediebild och funderar över dess betydelse för de inblandade aktörerna, både på individ- och samhällsnivå. 

Metod och teori: 	Detta är en kritisk diskursanalys framarbetad främst med stöd av Norman Faircloughs diskursteori. Även dagordningsteorins två nivåer, teorier om moralpanik och konstruktionen av sociala problem i media har betydelse i studien. Empirin består av artiklar om familjehemsvården och/eller dess inblandade aktörer, insamlat från databasen Presstext.

Resultat: 		Aktörerna inom familjehemsvården har litet handlingsutrymme på mediearenan. Olika problemkonstruktioner, relaterade till familjehemsvården, passar dock den melodramatiska mediedramaturgin väl. Snabbt övergående mediepaniker resulterar i ett ambivalent förhållningssätt och reproducerar stereotypa mediebilder av offer, förövare och syndabockar. Fosterbarnen får i medierna representera barndoms- och familjeideologiernas motsats och varken deras foster- eller biologiska föräldrar tilldelas någon egentlig föräldrastatus. Istället förväntas professionella aktörer tillgodose fosterbarnens behov. Vilka dessa behov är definieras av en rättslig diskursordning.

Nyckelord: 		Kritisk diskursanalys, socialkonstruktivism, dagordningsteorin, priming, framing, moralpanik, sociala problem, familjehem, fosterbarn, socialtjänst, media, press, Fairclough, McCombs},
 author    = {Blom Larsson, Jessica},
 keyword   = {socialtjänst,fosterbarn,familjehem,sociala problem,moralpanik,framing,priming,dagordningsteorin,Kritisk diskursanalys,socialkonstruktivism,media,press},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mediebilden av den utsatta familjen - En kritisk diskursanalys utav dags- och kvällspressens gestaltning av den svenska familjehemsvården och dess aktörer},
 year     = {2011},
}