Advanced

Skönheten sitter på insidan

Jansson, Joel; Häggkvist, Niklas; Nilsholm, Nathalie and Larsson, Nathalie (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett CSR- orienterat företag kan arbeta strategiskt för att uppnå och behålla legitimitet i en konkurrensintensiv bransch samt att identifiera kritiska faktorer bakom denna strategi. Metod: Vi har genom en kvalitativ metod genomfört en fallstudie med explorativ ansats. Fallstudien har grundats på semistrukturerade intervjuer samt genom ytterligare informationsinsamling från elektroniska och trycka källor. Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av etablerade teorier och definitioner inom det strategiska forskningsområdet. Centrala definitioner har baserats på Carrolls forskning om företags samhällsansvar, legitimitetsteorin, Porters branschanalysteori och Barneys resursbaserade perspektiv på... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett CSR- orienterat företag kan arbeta strategiskt för att uppnå och behålla legitimitet i en konkurrensintensiv bransch samt att identifiera kritiska faktorer bakom denna strategi. Metod: Vi har genom en kvalitativ metod genomfört en fallstudie med explorativ ansats. Fallstudien har grundats på semistrukturerade intervjuer samt genom ytterligare informationsinsamling från elektroniska och trycka källor. Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av etablerade teorier och definitioner inom det strategiska forskningsområdet. Centrala definitioner har baserats på Carrolls forskning om företags samhällsansvar, legitimitetsteorin, Porters branschanalysteori och Barneys resursbaserade perspektiv på konkurrensfördelar. Empiri: Det studerade fallföretaget utgörs av kosmetikaföretaget The Body Shop. Den empiriska grunden utgörs främst av primärdata som har framtagits genom ett flertal intervjuer på samtliga verksamhetsnivåer inom fallföretaget samt på externt ämneskunniga personer. Sekundärdata kommer främst från vetenskapliga artiklar, dagspress, företagets årsredovisningar samt deras hemsida. Slutsats: Det sker en tydlig utveckling för samhälls- och miljöengagemang inom kosmetikabranschen, vilket förändrar villkoren för dess aktörer. The Body Shop har effektivt anpassat sig till denna utveckling. Företagets identifierade nyckelresurser har varit centrala faktorer i denna anpassningsprocess. Denna dynamiska anpassning har bidragit till The Body Shops bibehållna legitimitet i samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Joel; Häggkvist, Niklas; Nilsholm, Nathalie and Larsson, Nathalie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate Social Responsibility, Legitimitet, Konkurrensfördel, Reurser, Strategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1973751
date added to LUP
2011-05-31
date last changed
2012-04-02 18:53:41
@misc{1973751,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett CSR- orienterat företag kan arbeta strategiskt för att uppnå och behålla legitimitet i en konkurrensintensiv bransch samt att identifiera kritiska faktorer bakom denna strategi. Metod: Vi har genom en kvalitativ metod genomfört en fallstudie med explorativ ansats. Fallstudien har grundats på semistrukturerade intervjuer samt genom ytterligare informationsinsamling från elektroniska och trycka källor. Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av etablerade teorier och definitioner inom det strategiska forskningsområdet. Centrala definitioner har baserats på Carrolls forskning om företags samhällsansvar, legitimitetsteorin, Porters branschanalysteori och Barneys resursbaserade perspektiv på konkurrensfördelar. Empiri: Det studerade fallföretaget utgörs av kosmetikaföretaget The Body Shop. Den empiriska grunden utgörs främst av primärdata som har framtagits genom ett flertal intervjuer på samtliga verksamhetsnivåer inom fallföretaget samt på externt ämneskunniga personer. Sekundärdata kommer främst från vetenskapliga artiklar, dagspress, företagets årsredovisningar samt deras hemsida. Slutsats: Det sker en tydlig utveckling för samhälls- och miljöengagemang inom kosmetikabranschen, vilket förändrar villkoren för dess aktörer. The Body Shop har effektivt anpassat sig till denna utveckling. Företagets identifierade nyckelresurser har varit centrala faktorer i denna anpassningsprocess. Denna dynamiska anpassning har bidragit till The Body Shops bibehållna legitimitet i samhället.},
 author    = {Jansson, Joel and Häggkvist, Niklas and Nilsholm, Nathalie and Larsson, Nathalie},
 keyword   = {Corporate Social Responsibility,Legitimitet,Konkurrensfördel,Reurser,Strategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skönheten sitter på insidan},
 year     = {2011},
}