Advanced

Ignucell Protect- Kan den nya dränerande fasadskivan vara grunden till ett fuktsäkert enstegstätat fasadsystem?

Bodell Pettersson, Malin and Erlandsson, Sanna (2011)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
I detta examensarbete granskas ett modifierat enstegstätat fasadsystem, StoTherm Vario D, som bygger på den nya dränerande fasadskivan Ignucell Protect. Syftet är att undersöka om det finns någon anledning att tro att systemet inte skulle klara den fuktbelastning det kan utsättas för. Skivan och fasadsystemets uppbyggnad och egenskaper har sammanställts och presenteras i denna rapport. Utöver befintliga egenskaper har tester gjorts på Ignucell Protect-skivan för att se hur den beter sig när den utsätts för fukt. Tester har dels utförts för att ta fram en jämviktsfuktkurva och dels för att undersöka dränering, kapillaritet och vattenspårning. Rapporten avslutas med fuktberäkningar i WUFI. Dessa beräkningar ligger till grund för de... (More)
I detta examensarbete granskas ett modifierat enstegstätat fasadsystem, StoTherm Vario D, som bygger på den nya dränerande fasadskivan Ignucell Protect. Syftet är att undersöka om det finns någon anledning att tro att systemet inte skulle klara den fuktbelastning det kan utsättas för. Skivan och fasadsystemets uppbyggnad och egenskaper har sammanställts och presenteras i denna rapport. Utöver befintliga egenskaper har tester gjorts på Ignucell Protect-skivan för att se hur den beter sig när den utsätts för fukt. Tester har dels utförts för att ta fram en jämviktsfuktkurva och dels för att undersöka dränering, kapillaritet och vattenspårning. Rapporten avslutas med fuktberäkningar i WUFI. Dessa beräkningar ligger till grund för de slutsatser vi drar om hur väl fasadsystemet kommer klara de fuktbelastningar det kan utsättas för. Våra resultat är:
• Vattnets väg genom Protect-skivan kan inte säkert förutsägas. Vatten kan nå bak till vindskyddsskivan. Vindskyddsskivan skyddas av StoGuard och bör därför inte skadas av detta. Skivans interlockskarv fungerar.
• Protect-skivan har en väl fungerande dränering. Dräneringen startar snabbt efter att vatten börjat tillföras. Skivan kan trots god dränering hålla en betydande mängd vatten.
• Den fukt som kan hållas i Protect-skivan efter ett inläckage kan lokalt orsaka förhöjda fukthalter i väggen. Under korta perioder kan kritiska nivåer för relativa fuktigheten överstigas.
• Risken att sommarkondens uppstår i konstruktionen är liten.
• Skivans kapillära stighöjd är <15 mm. En viss risk för påväxt föreligger alltid. Beräkningarna tyder dock på att det inte finns någon anledning till att tro att väggen inte skulle klara den fuktbelastning den kan utsättas för. Under våra tester har vi upptäckt ett par egenskaper hos skivan som vi anser borde undersökas lite noggrannare. Vi anser trots detta att StoTherm Vario D verkar vara ett fuktsäkert fasadsystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bodell Pettersson, Malin and Erlandsson, Sanna
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ignucell, interlock, stotherm vario d, enstegstätad fasad, fuktskador, dränerande fasadskiva
language
Swedish
id
1973758
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1886&type=doc
date added to LUP
2011-06-02
date last changed
2012-07-12 15:39:47
@misc{1973758,
 abstract   = {I detta examensarbete granskas ett modifierat enstegstätat fasadsystem, StoTherm Vario D, som bygger på den nya dränerande fasadskivan Ignucell Protect. Syftet är att undersöka om det finns någon anledning att tro att systemet inte skulle klara den fuktbelastning det kan utsättas för. Skivan och fasadsystemets uppbyggnad och egenskaper har sammanställts och presenteras i denna rapport. Utöver befintliga egenskaper har tester gjorts på Ignucell Protect-skivan för att se hur den beter sig när den utsätts för fukt. Tester har dels utförts för att ta fram en jämviktsfuktkurva och dels för att undersöka dränering, kapillaritet och vattenspårning. Rapporten avslutas med fuktberäkningar i WUFI. Dessa beräkningar ligger till grund för de slutsatser vi drar om hur väl fasadsystemet kommer klara de fuktbelastningar det kan utsättas för. Våra resultat är:
•	Vattnets väg genom Protect-skivan kan inte säkert förutsägas. Vatten kan nå bak till vindskyddsskivan. Vindskyddsskivan skyddas av StoGuard och bör därför inte skadas av detta. Skivans interlockskarv fungerar.
•	Protect-skivan har en väl fungerande dränering. Dräneringen startar snabbt efter att vatten börjat tillföras. Skivan kan trots god dränering hålla en betydande mängd vatten.
•	Den fukt som kan hållas i Protect-skivan efter ett inläckage kan lokalt orsaka förhöjda fukthalter i väggen. Under korta perioder kan kritiska nivåer för relativa fuktigheten överstigas.
•	Risken att sommarkondens uppstår i konstruktionen är liten.
•	Skivans kapillära stighöjd är <15 mm. En viss risk för påväxt föreligger alltid. Beräkningarna tyder dock på att det inte finns någon anledning till att tro att väggen inte skulle klara den fuktbelastning den kan utsättas för. Under våra tester har vi upptäckt ett par egenskaper hos skivan som vi anser borde undersökas lite noggrannare. Vi anser trots detta att StoTherm Vario D verkar vara ett fuktsäkert fasadsystem.},
 author    = {Bodell Pettersson, Malin and Erlandsson, Sanna},
 keyword   = {ignucell,interlock,stotherm vario d,enstegstätad fasad,fuktskador,dränerande fasadskiva},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ignucell Protect- Kan den nya dränerande fasadskivan vara grunden till ett fuktsäkert enstegstätat fasadsystem?},
 year     = {2011},
}