Advanced

Alkoholen: ett sätt att umgås - En uppsats om budskapsformulering i relation till studenters attityd gentemot alkohol

Isberg, Jennie LU and Ekman, Benjamin LU (2011) MKVK01 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problem och syfte: Hälsokommunikation som rör alkohol ställer höga krav på budskapsformulering. Anledningen är att man inom alkoholkampanjer så som Festmetoden och IQ har som mål att mottagarna ska dricka på ”rätt sätt” eller att de ska få en sundare inställning gentemot alkohol. Inom andra hälsokampanjer, så som antirökkampanjer, uppmanar man istället mottagarna att sluta med det hälsofarliga beteendet helt. Det är alltid svårt att få till stånd en attitydförändring och desto mer komplicerat blir det om man ämnar förändra en attityd eller norm hos en hel kultur. Nationerna i Lund bedriver studiesocial verksamhet för Lunds studenter med bland annat restauranger, pubar och nattklubbar. De studiesociala verksamheter som finns har ofta en... (More)
Problem och syfte: Hälsokommunikation som rör alkohol ställer höga krav på budskapsformulering. Anledningen är att man inom alkoholkampanjer så som Festmetoden och IQ har som mål att mottagarna ska dricka på ”rätt sätt” eller att de ska få en sundare inställning gentemot alkohol. Inom andra hälsokampanjer, så som antirökkampanjer, uppmanar man istället mottagarna att sluta med det hälsofarliga beteendet helt. Det är alltid svårt att få till stånd en attitydförändring och desto mer komplicerat blir det om man ämnar förändra en attityd eller norm hos en hel kultur. Nationerna i Lund bedriver studiesocial verksamhet för Lunds studenter med bland annat restauranger, pubar och nattklubbar. De studiesociala verksamheter som finns har ofta en koppling till fest vilket gör att alkohol lätt blir en stor del av studenternas vardag. Tillståndsmyndigheten i Lund har tillsammans med tre studentorganisationer startat en utbildning för studenter som är aktiva inom Lunds studentliv. Utbildningen syftar till, precis som många andra alkoholkampanjer, att mottagarna ska få en sundare inställning gentemot alkohol vilket i denna situation ämnar leda till en ansvarsfull alkoholhantering. I och med att utbildningen syftar till att påverka en befäst kultur ställer det höga krav på budskapsformuleringen. Uppsatsen studerar därför dels hur studenternas attityd och normer ser ut gentemot alkohol och dels på vilket sätt man kan påverka denna kultur med hjälp av kommunikation.

Metod och material: Vi har genomfört djupintervjuer med de organisationer som har ansvar för utbildningen för att få en övergripande bild av utbildningen och dess budskap. Vi genomförde sedan djupintervjuer med två aktiva studenter från vardera av nationerna Västgöta nation, Malmö nation och Wermlands nation. Med hjälp av dessa intervjuer har vi genomfört en målgruppsanalys som vi använder oss vid analysen av budskapet. Skriftliga intervjuer per mail genomfördes med de som ansvarar för utbildningen där vi fick en djupare förståelse för deras syn på studentkulturen och på vilket sätt de försöker anpassa budskapet efter detta.

Slutsatser: Vi fann stor diskrepans mellan studenternas och utbildarnas uppfattning. Medan studenterna inte uppfattade någon överdriven alkoholkonsumtion menar flera av utbildarna att problemet måste uppmärksammas. Studenterna ser ofta till sina jämlikar för att jämföra alkoholkonsumtion och måste därför uppmärksammas på att omgivningens alkoholkonsumtion är ohälsosamt hög. Enligt vår analys behöver attityd- och beteendeförändringen starta inifrån organisationerna med hjälp av opinionsbildare och utbildningen i alkoholhantering kan ge den bakgrund som behövs för att underlätta förändringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isberg, Jennie LU and Ekman, Benjamin LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
normer, attityder, alkohol, Hälsokommunikation, studenter, studentlivet, Lund, budskapsformulering
language
Swedish
id
1973775
date added to LUP
2011-06-17 13:17:14
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{1973775,
 abstract   = {Problem och syfte: Hälsokommunikation som rör alkohol ställer höga krav på budskapsformulering. Anledningen är att man inom alkoholkampanjer så som Festmetoden och IQ har som mål att mottagarna ska dricka på ”rätt sätt” eller att de ska få en sundare inställning gentemot alkohol. Inom andra hälsokampanjer, så som antirökkampanjer, uppmanar man istället mottagarna att sluta med det hälsofarliga beteendet helt. Det är alltid svårt att få till stånd en attitydförändring och desto mer komplicerat blir det om man ämnar förändra en attityd eller norm hos en hel kultur. Nationerna i Lund bedriver studiesocial verksamhet för Lunds studenter med bland annat restauranger, pubar och nattklubbar. De studiesociala verksamheter som finns har ofta en koppling till fest vilket gör att alkohol lätt blir en stor del av studenternas vardag. Tillståndsmyndigheten i Lund har tillsammans med tre studentorganisationer startat en utbildning för studenter som är aktiva inom Lunds studentliv. Utbildningen syftar till, precis som många andra alkoholkampanjer, att mottagarna ska få en sundare inställning gentemot alkohol vilket i denna situation ämnar leda till en ansvarsfull alkoholhantering. I och med att utbildningen syftar till att påverka en befäst kultur ställer det höga krav på budskapsformuleringen. Uppsatsen studerar därför dels hur studenternas attityd och normer ser ut gentemot alkohol och dels på vilket sätt man kan påverka denna kultur med hjälp av kommunikation.

Metod och material: Vi har genomfört djupintervjuer med de organisationer som har ansvar för utbildningen för att få en övergripande bild av utbildningen och dess budskap. Vi genomförde sedan djupintervjuer med två aktiva studenter från vardera av nationerna Västgöta nation, Malmö nation och Wermlands nation. Med hjälp av dessa intervjuer har vi genomfört en målgruppsanalys som vi använder oss vid analysen av budskapet. Skriftliga intervjuer per mail genomfördes med de som ansvarar för utbildningen där vi fick en djupare förståelse för deras syn på studentkulturen och på vilket sätt de försöker anpassa budskapet efter detta.

Slutsatser: Vi fann stor diskrepans mellan studenternas och utbildarnas uppfattning. Medan studenterna inte uppfattade någon överdriven alkoholkonsumtion menar flera av utbildarna att problemet måste uppmärksammas. Studenterna ser ofta till sina jämlikar för att jämföra alkoholkonsumtion och måste därför uppmärksammas på att omgivningens alkoholkonsumtion är ohälsosamt hög. Enligt vår analys behöver attityd- och beteendeförändringen starta inifrån organisationerna med hjälp av opinionsbildare och utbildningen i alkoholhantering kan ge den bakgrund som behövs för att underlätta förändringen.},
 author    = {Isberg, Jennie and Ekman, Benjamin},
 keyword   = {normer,attityder,alkohol,Hälsokommunikation,studenter,studentlivet,Lund,budskapsformulering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alkoholen: ett sätt att umgås - En uppsats om budskapsformulering i relation till studenters attityd gentemot alkohol},
 year     = {2011},
}