Advanced

Arbetsplatslärande på ABB AB - en analys av orderavdelningen på Logistics Center Repair Malmös förutsättningar för lärande i samband med arbetet

Tenggren, Sofie LU and Flygt, Sara LU (2011) PEDK11 20111
Education
Abstract (Swedish)
Efter en förfrågan från ABB har vi studerat och analyserat nyttjandet av arbetsplatslärande på orderavdelningen på ABB AB Logistics Center Repair med fokus och avseende på vilka förutsättningar som finns och vad som går att för-bättra för att främja det informella lärandet på avdelningen. Vi hade för avsikt att komma med konkreta förslag till hur orderavdelningen kan främja det informella arbetsplatslä-randet. Vi inledde vår studie med att fördjupa oss i teori på området för att öka vår förståelse för ämnet i fokus. Därefter genomförde vi en kvalitativ fallstudie och med hjälp av en informantintervju och sex semistrukturerade intervjuer med anställda på avdelningen har vi tagit reda på vilka förutsätt-ningar för informellt... (More)
Efter en förfrågan från ABB har vi studerat och analyserat nyttjandet av arbetsplatslärande på orderavdelningen på ABB AB Logistics Center Repair med fokus och avseende på vilka förutsättningar som finns och vad som går att för-bättra för att främja det informella lärandet på avdelningen. Vi hade för avsikt att komma med konkreta förslag till hur orderavdelningen kan främja det informella arbetsplatslä-randet. Vi inledde vår studie med att fördjupa oss i teori på området för att öka vår förståelse för ämnet i fokus. Därefter genomförde vi en kvalitativ fallstudie och med hjälp av en informantintervju och sex semistrukturerade intervjuer med anställda på avdelningen har vi tagit reda på vilka förutsätt-ningar för informellt arbetsplatslärande som finns på avdel-ningen. Vi kom fram till att lärande i arbetet generellt asso-cieras till formella utbildningsinsatser på avdelningen, men vid djupare eftertanke kunde lärande också kopplas till det vardagliga arbetet. Med hjälp av utvecklingssamtal, grupp-aktiviteter, mentorskap, arbetsklimatet och organisations-kulturen, resurserna, arbetsuppgifter som medför utmaning-ar samt samarbeten har avdelningen goda förutsättningar för informellt arbetsplatslärande. Det går att främja lärandet ytterligare genom att öka medvetenheten och förståelsen för informellt arbetsplatslärande, ge reflektion mer utrymme, prioritera gruppaktiviteter och samarbeten, försöka variera mentorer samt låta så många anställda som möjligt agera mentor. För att fortsätta arbetet med att främja arbetsplatslä-rande på ABB kan det vara av intresse att göra liknande studier på andra avdelningar eller studera nyttjandet av for-mella utbildningsinsatser. Ytterligare förslag till fortsatt forskning är att studera olika åldersgruppers syn på arbets-platslärande och/eller att studera arbetsplatslärande ur ett lednings- och/eller organisationsperspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tenggren, Sofie LU and Flygt, Sara LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsplatslärande, lärande, förutsättningar för arbetsplatslärande
language
Swedish
id
1973917
date added to LUP
2011-06-23 10:43:37
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1973917,
 abstract   = {Efter en förfrågan från ABB har vi studerat och analyserat nyttjandet av arbetsplatslärande på orderavdelningen på ABB AB Logistics Center Repair med fokus och avseende på vilka förutsättningar som finns och vad som går att för-bättra för att främja det informella lärandet på avdelningen. Vi hade för avsikt att komma med konkreta förslag till hur orderavdelningen kan främja det informella arbetsplatslä-randet. Vi inledde vår studie med att fördjupa oss i teori på området för att öka vår förståelse för ämnet i fokus. Därefter genomförde vi en kvalitativ fallstudie och med hjälp av en informantintervju och sex semistrukturerade intervjuer med anställda på avdelningen har vi tagit reda på vilka förutsätt-ningar för informellt arbetsplatslärande som finns på avdel-ningen. Vi kom fram till att lärande i arbetet generellt asso-cieras till formella utbildningsinsatser på avdelningen, men vid djupare eftertanke kunde lärande också kopplas till det vardagliga arbetet. Med hjälp av utvecklingssamtal, grupp-aktiviteter, mentorskap, arbetsklimatet och organisations-kulturen, resurserna, arbetsuppgifter som medför utmaning-ar samt samarbeten har avdelningen goda förutsättningar för informellt arbetsplatslärande. Det går att främja lärandet ytterligare genom att öka medvetenheten och förståelsen för informellt arbetsplatslärande, ge reflektion mer utrymme, prioritera gruppaktiviteter och samarbeten, försöka variera mentorer samt låta så många anställda som möjligt agera mentor. För att fortsätta arbetet med att främja arbetsplatslä-rande på ABB kan det vara av intresse att göra liknande studier på andra avdelningar eller studera nyttjandet av for-mella utbildningsinsatser. Ytterligare förslag till fortsatt forskning är att studera olika åldersgruppers syn på arbets-platslärande och/eller att studera arbetsplatslärande ur ett lednings- och/eller organisationsperspektiv.},
 author    = {Tenggren, Sofie and Flygt, Sara},
 keyword   = {arbetsplatslärande,lärande,förutsättningar för arbetsplatslärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsplatslärande på ABB AB - en analys av orderavdelningen på Logistics Center Repair Malmös förutsättningar för lärande i samband med arbetet},
 year     = {2011},
}