Advanced

Utan spaning ingen aning - En kvalitativ sociologisk studie om spanare inom polisen

Mironidis Anastassiadis, Dimitrios LU (2011) SOCK01 20111
Sociology
Abstract (Swedish)
ABSTRAKT
Författare: Dimitrios Anastasiadis
Titel: Utan spaning ingen aning - En kvalitativ sociologisk studie om spanare inom polisverksamhet
Kandidatuppsats: SOCK01, 15p
Handledare: Malin Åkerström, Sociologiska institutionen, Höstterminen 2010
Problem/Bakgrund: En spanare är en polis vars arbete går ut på att, genom att uppträda som civil, övervaka och avslöja misstänkta brottslingar. Studien har sin utgångspunkt i spanares uppträdande i olika situationer, både när de arbetar under täckmantel och när deras polisidentitet har avslöjats.

Syfte: Att få en djupare förståelse om vad det innebär att vara en spanare inom polisen. Huvudfrågeställningen är ”Hur uppträder en spanare?”

Uppsatsens utgångspunkter: Det empiriska... (More)
ABSTRAKT
Författare: Dimitrios Anastasiadis
Titel: Utan spaning ingen aning - En kvalitativ sociologisk studie om spanare inom polisverksamhet
Kandidatuppsats: SOCK01, 15p
Handledare: Malin Åkerström, Sociologiska institutionen, Höstterminen 2010
Problem/Bakgrund: En spanare är en polis vars arbete går ut på att, genom att uppträda som civil, övervaka och avslöja misstänkta brottslingar. Studien har sin utgångspunkt i spanares uppträdande i olika situationer, både när de arbetar under täckmantel och när deras polisidentitet har avslöjats.

Syfte: Att få en djupare förståelse om vad det innebär att vara en spanare inom polisen. Huvudfrågeställningen är ”Hur uppträder en spanare?”

Uppsatsens utgångspunkter: Det empiriska materialet grundar sig på samtalsintervjuer med fem anonyma personer inom polisen. Intervjuerna är semistrukturerade och har spelats in på skiva. Teoriramen bygger på Erving Goffmans dramaturgiska analysmodell av framträdanden och dennes analys i ”Where the action is” genom spelmetaforer.

Slutsatser/Resultat: Spanarna utför sitt arbete genom att uppträda som om arbetssituationen är deras normala vardag. Spanarna är ständigt medvetna om att de spelar en roll för att smälta in i miljön och inte bli upptäckta. Denna normalitet görs genom att de går, talar och klär sig på ett lämpligt sätt anpassat till situationen.

Nyckelord: Spanare, övervakning, roll, polis, uppträdande, civil. (Less)
Abstract
ABSTRACT
Author: Dimitrios Anastasiadis
Title: No clue without surveillance - A qualitative sociological study of undercover police Mentor: Malin Åkerström, The Department of Sociology, Lund University, S2 2010

Background: The undercover police officers major task is, by appearing as a civilian, to monitor and detect criminal suspects. The study is based on the undercover police officers behaviour in different situations, both when working undercover as well as when their police identity has been revealed.

Aim: To acquire a better understanding of what it means to be an undercover police officer. The main question is: “How do undercover-police officers appear?”

Brief description of the methodological and theoretical... (More)
ABSTRACT
Author: Dimitrios Anastasiadis
Title: No clue without surveillance - A qualitative sociological study of undercover police Mentor: Malin Åkerström, The Department of Sociology, Lund University, S2 2010

Background: The undercover police officers major task is, by appearing as a civilian, to monitor and detect criminal suspects. The study is based on the undercover police officers behaviour in different situations, both when working undercover as well as when their police identity has been revealed.

Aim: To acquire a better understanding of what it means to be an undercover police officer. The main question is: “How do undercover-police officers appear?”

Brief description of the methodological and theoretical positions: The empirical material of the study consists of an analysis of the posts written by five randomly selected interviewees which have been anonymized. The theoretical frame is Erving Goffman’s dramaturgical perspective and in a lesser scale his analyze in "Where the action is" by gambling metaphors.

Conclusion: The undercover police officers carry out their job by acting as if their working situation is their every day life. They are constantly aware of the role they are performing in order to blend in the environment and not be revealed. This normality is done by walking, talking and dress in a suitable way depending on the situation.

Keywords: Under-cover police officer, surveillance, roles, police, appearance, civilian (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mironidis Anastassiadis, Dimitrios LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
spanare, övervakning, roll, polis, civil, uppträdande
language
Swedish
id
1974070
date added to LUP
2011-06-07 13:20:52
date last changed
2012-02-17 14:08:05
@misc{1974070,
 abstract   = {ABSTRACT
Author: Dimitrios Anastasiadis 
Title: No clue without surveillance - A qualitative sociological study of undercover police Mentor: Malin Åkerström, The Department of Sociology, Lund University, S2 2010 

Background: The undercover police officers major task is, by appearing as a civilian, to monitor and detect criminal suspects. The study is based on the undercover police officers behaviour in different situations, both when working undercover as well as when their police identity has been revealed. 

Aim: To acquire a better understanding of what it means to be an undercover police officer. The main question is: “How do undercover-police officers appear?” 
 
Brief description of the methodological and theoretical positions: The empirical material of the study consists of an analysis of the posts written by five randomly selected interviewees which have been anonymized. The theoretical frame is Erving Goffman’s dramaturgical perspective and in a lesser scale his analyze in "Where the action is" by gambling metaphors. 

Conclusion: The undercover police officers carry out their job by acting as if their working situation is their every day life. They are constantly aware of the role they are performing in order to blend in the environment and not be revealed. This normality is done by walking, talking and dress in a suitable way depending on the situation.

Keywords: Under-cover police officer, surveillance, roles, police, appearance, civilian},
 author    = {Mironidis Anastassiadis, Dimitrios},
 keyword   = {spanare,övervakning,roll,polis,civil,uppträdande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utan spaning ingen aning - En kvalitativ sociologisk studie om spanare inom polisen},
 year     = {2011},
}