Advanced

Villkorade aktieägartillskott till bolag med en ägare - en kritisk analys

Ahlquist, Linnea LU (2011) HARK11 20111
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Villkorade aktieägartillskott har som syfte att stärka ett bolags finansiella ställning genom att aktieägare tillför bolaget kapital. Aktieägartillskott är en mycket vanlig kapitalanskaffningsform bland de svenska aktiebolagen men trots det har inte några lagar kring ämnet stadgats. Trots oklarheter i rättsläget har ämnet endast marginellt behandlats i rättspraxis. Behandlingen av aktieägartillskott har dock debatterats rikt i juridiska tidskrifter där frågor och problem kring området poängterats. Det var under 1980-talet som rättspraxis växte fram samt flertalet debatter uppstod i samband med dessa. Rättspraxis berör till störta del den skatterättsliga hanteringen av villkorade aktieägartillskott medan den bolagsrättsliga hanteringen i... (More)
Villkorade aktieägartillskott har som syfte att stärka ett bolags finansiella ställning genom att aktieägare tillför bolaget kapital. Aktieägartillskott är en mycket vanlig kapitalanskaffningsform bland de svenska aktiebolagen men trots det har inte några lagar kring ämnet stadgats. Trots oklarheter i rättsläget har ämnet endast marginellt behandlats i rättspraxis. Behandlingen av aktieägartillskott har dock debatterats rikt i juridiska tidskrifter där frågor och problem kring området poängterats. Det var under 1980-talet som rättspraxis växte fram samt flertalet debatter uppstod i samband med dessa. Rättspraxis berör till störta del den skatterättsliga hanteringen av villkorade aktieägartillskott medan den bolagsrättsliga hanteringen i praxis inte klarnade förrän år 1988 där HD framförde vissa krav som skulle uppställas. Det framfördes att aktieägartillskott hade som avsikt att öka bolagets fria egna kapital utan att samtidigt öka dess skulder.

Uppsatsens syfte är att redogöra för hur rättsläget för villkorade aktieägartillskott ser ut och göra en kritisk analys på ämnet. Förutom redogörelsen av rättsläget belyser uppsatsen frågor och problem där rättsläget kan anses oklart. Huvudsyftet är att kritiskt granska rättsläget kring ett villkorat aktieägartillskott som tillskjutits från bolagets ende ägare. Ett villkorat aktieägartillskott innebär att de som tillskjutit aktieägartillskottet genom ett villkor med övriga aktieägare förbehåller sig företrädesrätt till utdelning ur bolagets framtida vinst tills dess att värdet på aktieägartillskottet täckts. Om det är bolagets ende ägare som tillskjutit aktieägartillskottet finns således inga övriga aktieägare att villkora mot. Det kan tyckas vara av stort intresse att få en ökad kunskap om gällande rätt samt vilka frågor som borde tas upp till diskussion eftersom rättsläget inte torde vara helt klart och det inte finns någon lagstiftning på området.

Uppsatsen är uppdelad i två perspektiv, det civilrättsliga och det skatterättsliga perspektivet. I den del där det civilrättsliga perspektivet redogörs klargörs det främst för villkorets innebörd och till vem det är riktat, hur det skall redovisas i bolaget och hur en ”återbetalning” till tillskottsgivaren skall beaktas. I den del där det skatterättsliga perspektivet redogörs klargörs det främst för hur en återbetalning eller en omvandling skall beaktas och om avdragsrätt vid räntor föreligger. Slutligen förs en kritisk analys huruvida villkorade aktieägartillskott till bolag med endast en ägare är möjliga. I analysen görs en jämförelse av doktrin och rättspraxis från de civilrättsliga och skatterättsliga perspektiven där frågor och problem som enligt min åsikt inte finns några tydliga svar på belyses.

De frågeställningar jag valt att undersöka i denna uppsats anser jag behöver belysas ytterligare i rättspraxis eftersom något exakt svar inte går att finna. Eftersom rättspraxis dock går tillbaka över så lång tid skulle det troligen underlätta om någon form av lagreglering kring området gjordes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlquist, Linnea LU
supervisor
organization
course
HARK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Villkorade aktieägartillskott
language
Swedish
id
1974709
date added to LUP
2011-06-13 16:49:56
date last changed
2011-06-13 16:49:56
@misc{1974709,
 abstract   = {Villkorade aktieägartillskott har som syfte att stärka ett bolags finansiella ställning genom att aktieägare tillför bolaget kapital. Aktieägartillskott är en mycket vanlig kapitalanskaffningsform bland de svenska aktiebolagen men trots det har inte några lagar kring ämnet stadgats. Trots oklarheter i rättsläget har ämnet endast marginellt behandlats i rättspraxis. Behandlingen av aktieägartillskott har dock debatterats rikt i juridiska tidskrifter där frågor och problem kring området poängterats. Det var under 1980-talet som rättspraxis växte fram samt flertalet debatter uppstod i samband med dessa. Rättspraxis berör till störta del den skatterättsliga hanteringen av villkorade aktieägartillskott medan den bolagsrättsliga hanteringen i praxis inte klarnade förrän år 1988 där HD framförde vissa krav som skulle uppställas. Det framfördes att aktieägartillskott hade som avsikt att öka bolagets fria egna kapital utan att samtidigt öka dess skulder.

Uppsatsens syfte är att redogöra för hur rättsläget för villkorade aktieägartillskott ser ut och göra en kritisk analys på ämnet. Förutom redogörelsen av rättsläget belyser uppsatsen frågor och problem där rättsläget kan anses oklart. Huvudsyftet är att kritiskt granska rättsläget kring ett villkorat aktieägartillskott som tillskjutits från bolagets ende ägare. Ett villkorat aktieägartillskott innebär att de som tillskjutit aktieägartillskottet genom ett villkor med övriga aktieägare förbehåller sig företrädesrätt till utdelning ur bolagets framtida vinst tills dess att värdet på aktieägartillskottet täckts. Om det är bolagets ende ägare som tillskjutit aktieägartillskottet finns således inga övriga aktieägare att villkora mot. Det kan tyckas vara av stort intresse att få en ökad kunskap om gällande rätt samt vilka frågor som borde tas upp till diskussion eftersom rättsläget inte torde vara helt klart och det inte finns någon lagstiftning på området.

Uppsatsen är uppdelad i två perspektiv, det civilrättsliga och det skatterättsliga perspektivet. I den del där det civilrättsliga perspektivet redogörs klargörs det främst för villkorets innebörd och till vem det är riktat, hur det skall redovisas i bolaget och hur en ”återbetalning” till tillskottsgivaren skall beaktas. I den del där det skatterättsliga perspektivet redogörs klargörs det främst för hur en återbetalning eller en omvandling skall beaktas och om avdragsrätt vid räntor föreligger. Slutligen förs en kritisk analys huruvida villkorade aktieägartillskott till bolag med endast en ägare är möjliga. I analysen görs en jämförelse av doktrin och rättspraxis från de civilrättsliga och skatterättsliga perspektiven där frågor och problem som enligt min åsikt inte finns några tydliga svar på belyses.

De frågeställningar jag valt att undersöka i denna uppsats anser jag behöver belysas ytterligare i rättspraxis eftersom något exakt svar inte går att finna. Eftersom rättspraxis dock går tillbaka över så lång tid skulle det troligen underlätta om någon form av lagreglering kring området gjordes.},
 author    = {Ahlquist, Linnea},
 keyword   = {Villkorade aktieägartillskott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Villkorade aktieägartillskott till bolag med en ägare - en kritisk analys},
 year     = {2011},
}