Advanced

Vad är skolk? Betydelsetillskrivningar bland gymnasieelever på naturvetarlinjen

Svensson, Markus LU (2011) SOCK01 20111
Sociology
Abstract (Swedish)
I det här arbetet belyses en problematik i begreppet skolk som tar avstamp i nio berättelser från gymnasieelever på ett naturvetenskapligt program. Problematiken mynnar ut i en diskussion som ifrågasätter tillämpning av olovlig frånvaro som universal definition till skolk.

Syftet är att samla in gymnasieelevers idéer och föreställningar om skolk för att belysa vad skolk är och vilka betydelser eleverna tillskriver begreppet.

Utgångspunkten i arbetet är att skolk är föreliggande handlingar i skolan som är mer eller mindre möjliga beroende på sociala och emotionella bindningar eleverna knyter och stärker i relationer de ingår i och utanför skolan. I analysen sätts intervjuerna med eleverna in i en teoretisk kontext av Travis Hirschi’s... (More)
I det här arbetet belyses en problematik i begreppet skolk som tar avstamp i nio berättelser från gymnasieelever på ett naturvetenskapligt program. Problematiken mynnar ut i en diskussion som ifrågasätter tillämpning av olovlig frånvaro som universal definition till skolk.

Syftet är att samla in gymnasieelevers idéer och föreställningar om skolk för att belysa vad skolk är och vilka betydelser eleverna tillskriver begreppet.

Utgångspunkten i arbetet är att skolk är föreliggande handlingar i skolan som är mer eller mindre möjliga beroende på sociala och emotionella bindningar eleverna knyter och stärker i relationer de ingår i och utanför skolan. I analysen sätts intervjuerna med eleverna in i en teoretisk kontext av Travis Hirschi’s teori om sociala band.

Intervjupersonernas skildringar skapar en komplex bild av skolk. Olovlig frånvaro är en diffus definition som osynliggör bakgrunden till att skolk uppstår i skolan. Begreppet kommer till uttryck i kategorierna sporadiskt skolk och aktivt skolk. I en enkel mening är sporadiskt skolk legitimt för eleverna, medan aktivt skolk saknar legitimitet i skolan. Legitimeringen av skolket sker genom att eleverna bevarar studiefrämjande motiv och inte förlorar sociala och emotionella investeringar i skolan. Det är viktigt att lärarna ser eleverna i skolan som mer än elever. Förlorar eleverna motivation att gå i skolan kan de etiketteras som skolkare, vilket försvårar möjligheterna att integreras i skolan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Markus LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skolk, skola, makt, elever, motivation, avvikelse, stigma
language
Swedish
id
1975760
date added to LUP
2011-06-15 11:04:45
date last changed
2012-02-17 14:05:49
@misc{1975760,
 abstract   = {I det här arbetet belyses en problematik i begreppet skolk som tar avstamp i nio berättelser från gymnasieelever på ett naturvetenskapligt program. Problematiken mynnar ut i en diskussion som ifrågasätter tillämpning av olovlig frånvaro som universal definition till skolk.

Syftet är att samla in gymnasieelevers idéer och föreställningar om skolk för att belysa vad skolk är och vilka betydelser eleverna tillskriver begreppet.

Utgångspunkten i arbetet är att skolk är föreliggande handlingar i skolan som är mer eller mindre möjliga beroende på sociala och emotionella bindningar eleverna knyter och stärker i relationer de ingår i och utanför skolan. I analysen sätts intervjuerna med eleverna in i en teoretisk kontext av Travis Hirschi’s teori om sociala band.

Intervjupersonernas skildringar skapar en komplex bild av skolk. Olovlig frånvaro är en diffus definition som osynliggör bakgrunden till att skolk uppstår i skolan. Begreppet kommer till uttryck i kategorierna sporadiskt skolk och aktivt skolk. I en enkel mening är sporadiskt skolk legitimt för eleverna, medan aktivt skolk saknar legitimitet i skolan. Legitimeringen av skolket sker genom att eleverna bevarar studiefrämjande motiv och inte förlorar sociala och emotionella investeringar i skolan. Det är viktigt att lärarna ser eleverna i skolan som mer än elever. Förlorar eleverna motivation att gå i skolan kan de etiketteras som skolkare, vilket försvårar möjligheterna att integreras i skolan.},
 author    = {Svensson, Markus},
 keyword   = {skolk,skola,makt,elever,motivation,avvikelse,stigma},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är skolk? Betydelsetillskrivningar bland gymnasieelever på naturvetarlinjen},
 year     = {2011},
}