Advanced

Social Entrepreneurship- How doing good is good for business, A case study of Tetra Pak and Danone Group

Kornia, Melina and Feim Salif, Aylia (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:Genom analysen av våra fallstudier, bidra till en ökad förståelse av fenomenet Social Entreprenörskap. Metod: Studien omfattar en kvalitativ forskningsmetod med en abduktivt ansats och är en multiple fallstudie på två multinationella företag; Tetra Pak och Danone Group. Teoretiska perspektiv: Under studien har vi använt oss av teorier om Socialt entreprenörskap, andra begrepp och teorier som skapar ett ökat förståelse för fenomenet som Prahalads teori om BoP, Carrolls CSR, intressentteorin samt skapat egna ramverk. Empiri: Vi har samlat in empirin genom att intervjua respondenter hos respektive företag. Intervjuerna har varit i form av telefonintervju och via mail. Vi har även utgått mycket ifrån deras hemsidor, dokument och... (More)
Syfte:Genom analysen av våra fallstudier, bidra till en ökad förståelse av fenomenet Social Entreprenörskap. Metod: Studien omfattar en kvalitativ forskningsmetod med en abduktivt ansats och är en multiple fallstudie på två multinationella företag; Tetra Pak och Danone Group. Teoretiska perspektiv: Under studien har vi använt oss av teorier om Socialt entreprenörskap, andra begrepp och teorier som skapar ett ökat förståelse för fenomenet som Prahalads teori om BoP, Carrolls CSR, intressentteorin samt skapat egna ramverk. Empiri: Vi har samlat in empirin genom att intervjua respondenter hos respektive företag. Intervjuerna har varit i form av telefonintervju och via mail. Vi har även utgått mycket ifrån deras hemsidor, dokument och hållbarhetsredovisningar. Slutsatser: Vi kunde konstatera att det finns starka band mellan den långsiktiga och finansiella aspekten vid val av implementering av socialt entreprenörskap. På basis av vår empiriska studie kunde det påvisas att socialt entreprenörskap kan vara ett strategiskt beslut för företaget genom att integrera det inom sin affärsmodell. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kornia, Melina and Feim Salif, Aylia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Social Entrepreneurship, Tetra Pak, Danone Group, BoP, CSR, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1975809
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:33:03
@misc{1975809,
 abstract   = {Syfte:Genom analysen av våra fallstudier, bidra till en ökad förståelse av fenomenet Social Entreprenörskap. Metod: Studien omfattar en kvalitativ forskningsmetod med en abduktivt ansats och är en multiple fallstudie på två multinationella företag; Tetra Pak och Danone Group. Teoretiska perspektiv: Under studien har vi använt oss av teorier om Socialt entreprenörskap, andra begrepp och teorier som skapar ett ökat förståelse för fenomenet som Prahalads teori om BoP, Carrolls CSR, intressentteorin samt skapat egna ramverk. Empiri: Vi har samlat in empirin genom att intervjua respondenter hos respektive företag. Intervjuerna har varit i form av telefonintervju och via mail. Vi har även utgått mycket ifrån deras hemsidor, dokument och hållbarhetsredovisningar. Slutsatser: Vi kunde konstatera att det finns starka band mellan den långsiktiga och finansiella aspekten vid val av implementering av socialt entreprenörskap. På basis av vår empiriska studie kunde det påvisas att socialt entreprenörskap kan vara ett strategiskt beslut för företaget genom att integrera det inom sin affärsmodell.},
 author    = {Kornia, Melina and Feim Salif, Aylia},
 keyword   = {Social Entrepreneurship,Tetra Pak,Danone Group,BoP,CSR,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Social Entrepreneurship- How doing good is good for business, A case study of Tetra Pak and Danone Group},
 year     = {2011},
}