Advanced

En studie av organisatoriska förändringar ur ett medarbetarperspektiv

Nilsson, Jessica; Kinast, Jessica and Lindberg, Louise (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Vår omgivning genomgår ständig förändring för att utvecklas och förnyas. Verksamheter i samhället arbetar mot nya strukturer för att öka såväl effektivitet som produktivitet. I följande uppsats är syftet att undersöka hur en verksamhets medarbetare upplever att de påverkas av organisatoriska förändringar. Studien baseras på ett sjukhus som genomgått två olika förändringsprocesser, först från offentlig till privat och sedan från privat till privat. För att besvara syftet har vi utformat tre frågeställningar vilka är: Hur påverkar och involverar en organisationsförändring medarbetarna? Vilka är de viktigaste motivationsfaktorerna för att påverka de anställdas arbetsprestationer? Hur påverkar individuella känslor upplevelsen av... (More)
Sammanfattning
Vår omgivning genomgår ständig förändring för att utvecklas och förnyas. Verksamheter i samhället arbetar mot nya strukturer för att öka såväl effektivitet som produktivitet. I följande uppsats är syftet att undersöka hur en verksamhets medarbetare upplever att de påverkas av organisatoriska förändringar. Studien baseras på ett sjukhus som genomgått två olika förändringsprocesser, först från offentlig till privat och sedan från privat till privat. För att besvara syftet har vi utformat tre frågeställningar vilka är: Hur påverkar och involverar en organisationsförändring medarbetarna? Vilka är de viktigaste motivationsfaktorerna för att påverka de anställdas arbetsprestationer? Hur påverkar individuella känslor upplevelsen av förändringar? Uppsatsen är en fallstudie och bygger på kvalitativa halvstrukturerade djupintervjuer. Totalt medverkade åtta stycken anställda med olika ansvarsgrad och yrken. Både det aktuella sjukhuset och de respondenter som medverkat i studien är anonyma. Genom de kvalitativa intervjuerna med öppna frågor gavs respondenterna möjlighet att berätta fritt angående upplevelser och tankar om verksamhetens organisatoriska förändringar. Resultatet av studien har visat att de ständiga omorganiseringar som råder på sjukhuset påverkar medarbetarna i negativ bemärkelse. Personalen upplever även att de inte involverats i de organisatoriska förändringar som sjukhuset genomgått. Övergången till den nuvarande privata arbetsgivaren har medfört ett större ekonomiskt fokus, reducerad personalstyrka samt ett hårdare arbetsklimat. Slutligen visar studien att medarbetarna upplever kortare beslutsvägar i den nuvarande verksamheten och alla är överens om vikten av att ge ut god vård till patienterna oavsett förutsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1975818,
 abstract   = {Sammanfattning
Vår omgivning genomgår ständig förändring för att utvecklas och förnyas. Verksamheter i samhället arbetar mot nya strukturer för att öka såväl effektivitet som produktivitet. I följande uppsats är syftet att undersöka hur en verksamhets medarbetare upplever att de påverkas av organisatoriska förändringar. Studien baseras på ett sjukhus som genomgått två olika förändringsprocesser, först från offentlig till privat och sedan från privat till privat. För att besvara syftet har vi utformat tre frågeställningar vilka är: Hur påverkar och involverar en organisationsförändring medarbetarna? Vilka är de viktigaste motivationsfaktorerna för att påverka de anställdas arbetsprestationer? Hur påverkar individuella känslor upplevelsen av förändringar? Uppsatsen är en fallstudie och bygger på kvalitativa halvstrukturerade djupintervjuer. Totalt medverkade åtta stycken anställda med olika ansvarsgrad och yrken. Både det aktuella sjukhuset och de respondenter som medverkat i studien är anonyma. Genom de kvalitativa intervjuerna med öppna frågor gavs respondenterna möjlighet att berätta fritt angående upplevelser och tankar om verksamhetens organisatoriska förändringar. Resultatet av studien har visat att de ständiga omorganiseringar som råder på sjukhuset påverkar medarbetarna i negativ bemärkelse. Personalen upplever även att de inte involverats i de organisatoriska förändringar som sjukhuset genomgått. Övergången till den nuvarande privata arbetsgivaren har medfört ett större ekonomiskt fokus, reducerad personalstyrka samt ett hårdare arbetsklimat. Slutligen visar studien att medarbetarna upplever kortare beslutsvägar i den nuvarande verksamheten och alla är överens om vikten av att ge ut god vård till patienterna oavsett förutsättningar.},
 author    = {Nilsson, Jessica and Kinast, Jessica and Lindberg, Louise},
 keyword   = {privat och offentlig verksamhet,organisatorisk förändring,motivationsfaktorer,belöningssystem och personlig påverkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av organisatoriska förändringar ur ett medarbetarperspektiv},
 year     = {2011},
}