Advanced

Undersköterskors förutsättningar för lärande på arbetsplatsen - en undersökning på avdelning Ärtan inom Carema Care

Emnert, Madeleine LU (2011) PEDK11 20111
Education
Abstract (Swedish)
Jag har genom en undersökning på en avdelning inom äldreomsorgen försökt ta reda på vilka förutsättningar undersköterskorna har för lärande på arbetsplatsen. Jag har främst tittat på vad ledarskap, arbetsuppgifter, arbetsgruppen, motivation och handlingsutrymme har för betydelse för undersköterskorna och vilka faktorer som är mest framträdande i relation till lärande på arbetsplatsen. Min frågeställning är; Vilka faktorer verkar som hinder och möjligheter för undersköterskors lärande på arbetsplatsen? I vilken utsträckning fungerar de identifierade faktorerna hindrande respektive underlättande?
Undersökningen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer med fem undersköterskor som samtliga arbetar på demensavdelningen Ärtan som är en del... (More)
Jag har genom en undersökning på en avdelning inom äldreomsorgen försökt ta reda på vilka förutsättningar undersköterskorna har för lärande på arbetsplatsen. Jag har främst tittat på vad ledarskap, arbetsuppgifter, arbetsgruppen, motivation och handlingsutrymme har för betydelse för undersköterskorna och vilka faktorer som är mest framträdande i relation till lärande på arbetsplatsen. Min frågeställning är; Vilka faktorer verkar som hinder och möjligheter för undersköterskors lärande på arbetsplatsen? I vilken utsträckning fungerar de identifierade faktorerna hindrande respektive underlättande?
Undersökningen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer med fem undersköterskor som samtliga arbetar på demensavdelningen Ärtan som är en del av Carema Care. Två av intervjuerna genomfördes i form av fokusgrupper och en gjordes individuellt på grund av bortfall. Samtliga intervjuer spelades in, allt transkriberades och empirin ställdes därefter mot teorin . Slutsatserna blev att undersköterskorna i stort sett har en gemensam bild av vilket utrymme de har för lärande på sin arbetsplats och en tydlig faktor verkar vara att de bäst lär sig genom praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte. Även relationer till andra kollegor och vårdtagare visade sig vara viktiga faktorer för lärande och utveckling. För vidare forskning vore det intressant att undersöka ledningens perspektiv på undersköterskornas utrymme för lärande och var de båda parterna kan mötas. Någonting som också skulle kunna vara av intresse att studera vidare är om det finns en gemensam yrkesgruppskultur med likartat utrymme för lärande och hur den skiljer sig från andra yrkesgrupper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Emnert, Madeleine LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
grupper, kompetensutveckling, erfarenhet, lärande, arbetsuppgifter, ledarskap, motivation, hinder och förutsättningar för lärande
language
Swedish
id
1975856
date added to LUP
2011-06-23 10:51:32
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1975856,
 abstract   = {Jag har genom en undersökning på en avdelning inom äldreomsorgen försökt ta reda på vilka förutsättningar undersköterskorna har för lärande på arbetsplatsen. Jag har främst tittat på vad ledarskap, arbetsuppgifter, arbetsgruppen, motivation och handlingsutrymme har för betydelse för undersköterskorna och vilka faktorer som är mest framträdande i relation till lärande på arbetsplatsen. Min frågeställning är; Vilka faktorer verkar som hinder och möjligheter för undersköterskors lärande på arbetsplatsen? I vilken utsträckning fungerar de identifierade faktorerna hindrande respektive underlättande?
Undersökningen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer med fem undersköterskor som samtliga arbetar på demensavdelningen Ärtan som är en del av Carema Care. Två av intervjuerna genomfördes i form av fokusgrupper och en gjordes individuellt på grund av bortfall. Samtliga intervjuer spelades in, allt transkriberades och empirin ställdes därefter mot teorin . Slutsatserna blev att undersköterskorna i stort sett har en gemensam bild av vilket utrymme de har för lärande på sin arbetsplats och en tydlig faktor verkar vara att de bäst lär sig genom praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte. Även relationer till andra kollegor och vårdtagare visade sig vara viktiga faktorer för lärande och utveckling. För vidare forskning vore det intressant att undersöka ledningens perspektiv på undersköterskornas utrymme för lärande och var de båda parterna kan mötas. Någonting som också skulle kunna vara av intresse att studera vidare är om det finns en gemensam yrkesgruppskultur med likartat utrymme för lärande och hur den skiljer sig från andra yrkesgrupper.},
 author    = {Emnert, Madeleine},
 keyword   = {grupper,kompetensutveckling,erfarenhet,lärande,arbetsuppgifter,ledarskap,motivation,hinder och förutsättningar för lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Undersköterskors förutsättningar för lärande på arbetsplatsen - en undersökning på avdelning Ärtan inom Carema Care},
 year     = {2011},
}