Advanced

Det fria subjektets diskurs: en analys av de diskurser som möjliggör relationsanarkins diskurs och praktik.

Strandell, Jacob LU (2011) SOCK01 20111
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Relationsanarki är en relationspraktik som går ut på att inte definiera och kategorisera relationer. På senare år har relationsanarkin etablerats i Sverige och syns ibland i stora mediesammanhang. Samtida teoretiker som Zygmunt Bauman (2003), Anthony Giddens (1995), Ulrich Beck (2002) och Sasha Roseneil (2000) har diskuterat de sociala förändringar som ligger till grund för ny relationspraktik. Dessa teoribildningar används i detta arbete i dialog med det empiriska materialet. Syftet är att relatera relationsanarkin till en större kontext.

Metod: Via mailintervjuer konstruerar åtta relationsanarkister narrativ om relationsanarkin. Jag använder diskursanalys för att skapa förståelse för de metadiskurser som möjliggör en... (More)
Bakgrund: Relationsanarki är en relationspraktik som går ut på att inte definiera och kategorisera relationer. På senare år har relationsanarkin etablerats i Sverige och syns ibland i stora mediesammanhang. Samtida teoretiker som Zygmunt Bauman (2003), Anthony Giddens (1995), Ulrich Beck (2002) och Sasha Roseneil (2000) har diskuterat de sociala förändringar som ligger till grund för ny relationspraktik. Dessa teoribildningar används i detta arbete i dialog med det empiriska materialet. Syftet är att relatera relationsanarkin till en större kontext.

Metod: Via mailintervjuer konstruerar åtta relationsanarkister narrativ om relationsanarkin. Jag använder diskursanalys för att skapa förståelse för de metadiskurser som möjliggör en relationsanarkistisk hybriddiskurs.

Slutsatser: I analysen visar jag hur intervjupersonerna etnometodologiskt använder diskurser om dels individen och valfrihet dels normkritiska queertendenser. Båda dessa diskurser uppfattar jag som nödvändiga verktyg för att göra den relationsanarkistiska diskursen tänkbar, och därmed även praktiken möjlig. I analysen diskuterar jag också de teoretiska problemen trygghet respektive förhandling i flytande/rena/postmoderna relationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strandell, Jacob LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
relationsanarki, poly, polyamori, diskurs, diskursanalys, relationer
language
Swedish
id
1976250
date added to LUP
2011-06-15 11:03:37
date last changed
2012-02-17 14:07:04
@misc{1976250,
 abstract   = {Bakgrund: Relationsanarki är en relationspraktik som går ut på att inte definiera och kategorisera relationer. På senare år har relationsanarkin etablerats i Sverige och syns ibland i stora mediesammanhang. Samtida teoretiker som Zygmunt Bauman (2003), Anthony Giddens (1995), Ulrich Beck (2002) och Sasha Roseneil (2000) har diskuterat de sociala förändringar som ligger till grund för ny relationspraktik. Dessa teoribildningar används i detta arbete i dialog med det empiriska materialet. Syftet är att relatera relationsanarkin till en större kontext. 

Metod: Via mailintervjuer konstruerar åtta relationsanarkister narrativ om relationsanarkin. Jag använder diskursanalys för att skapa förståelse för de metadiskurser som möjliggör en relationsanarkistisk hybriddiskurs. 

Slutsatser: I analysen visar jag hur intervjupersonerna etnometodologiskt använder diskurser om dels individen och valfrihet dels normkritiska queertendenser. Båda dessa diskurser uppfattar jag som nödvändiga verktyg för att göra den relationsanarkistiska diskursen tänkbar, och därmed även praktiken möjlig. I analysen diskuterar jag också de teoretiska problemen trygghet respektive förhandling i flytande/rena/postmoderna relationer.},
 author    = {Strandell, Jacob},
 keyword   = {relationsanarki,poly,polyamori,diskurs,diskursanalys,relationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det fria subjektets diskurs: en analys av de diskurser som möjliggör relationsanarkins diskurs och praktik.},
 year     = {2011},
}