Advanced

Kompetensen i ett kunskapsföretag - en fallstudie av ett bemanningsföretags syn på och arbete med kompetensfrågor

Axmacher, Nella LU and Beranius, Peter LU (2011) PEDK11 20111
Education
Abstract (Swedish)
Situationen på dagens arbetsmarknad förändras ständigt och med det kommer även nya organisationsformer med nya och förändrade yrken och branscher. Kunskapsföretag är en relativt ny typ av organisationsform där man använder sig av högt kvalificerade individer och kunskapsarbete står i centrum. Organisationer inom bemanningsbranschen kan anses vara kunskapsföretag, och vårt syfte med denna uppsats är att se hur en sådan organisation arbetar med frågor gällandes kompetens och kompetensutveckling utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Uppsatsen är en fallstudie och vi har använt en kvalitativ metod där vi använt oss av en dokumentstudie och intervjuer för att få fram studiens resultat och analys. Vi har tematiserat vårt resultat under fyra... (More)
Situationen på dagens arbetsmarknad förändras ständigt och med det kommer även nya organisationsformer med nya och förändrade yrken och branscher. Kunskapsföretag är en relativt ny typ av organisationsform där man använder sig av högt kvalificerade individer och kunskapsarbete står i centrum. Organisationer inom bemanningsbranschen kan anses vara kunskapsföretag, och vårt syfte med denna uppsats är att se hur en sådan organisation arbetar med frågor gällandes kompetens och kompetensutveckling utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Uppsatsen är en fallstudie och vi har använt en kvalitativ metod där vi använt oss av en dokumentstudie och intervjuer för att få fram studiens resultat och analys. Vi har tematiserat vårt resultat under fyra huvudrubriker som vi valt att döpa till Kompetens, Organisationskultur, Mål och strategier samt Kompetensutveckling. Organisationen ger medarbetarna ett stort handlingsutrymme i arbetet och organisationskulturen stödjer och uppmuntrar till utveckling på arbetsplatsen med koppling till det dagliga arbetet. Intern kompetensutveckling förespråkas av organisationen då många av medarbetarna sedan tidigare har en stor kompetens och erfarenhet från branschen. I vår studie har vi kommit fram till att kompetensbegreppet och de tre andra begreppen vi valt att belysa är kopplade till varandra på så sätt att de alla samspelar och har en påverkan på hur organisationen förhåller sig till och arbetar med att behålla och utveckla kompetensen. Vi anser att det skulle vara intressant att se om detta sätt att arbeta med kompetens och kompetensutveckling skulle kunna förekomma i andra liknande organisationer inom samma bransch. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axmacher, Nella LU and Beranius, Peter LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bemanningsföretag, kunskapsföretag, kompetens, kompetensutveckling, fallstudie
language
Swedish
id
1976354
date added to LUP
2011-06-23 10:54:58
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1976354,
 abstract   = {Situationen på dagens arbetsmarknad förändras ständigt och med det kommer även nya organisationsformer med nya och förändrade yrken och branscher. Kunskapsföretag är en relativt ny typ av organisationsform där man använder sig av högt kvalificerade individer och kunskapsarbete står i centrum. Organisationer inom bemanningsbranschen kan anses vara kunskapsföretag, och vårt syfte med denna uppsats är att se hur en sådan organisation arbetar med frågor gällandes kompetens och kompetensutveckling utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Uppsatsen är en fallstudie och vi har använt en kvalitativ metod där vi använt oss av en dokumentstudie och intervjuer för att få fram studiens resultat och analys. Vi har tematiserat vårt resultat under fyra huvudrubriker som vi valt att döpa till Kompetens, Organisationskultur, Mål och strategier samt Kompetensutveckling. Organisationen ger medarbetarna ett stort handlingsutrymme i arbetet och organisationskulturen stödjer och uppmuntrar till utveckling på arbetsplatsen med koppling till det dagliga arbetet. Intern kompetensutveckling förespråkas av organisationen då många av medarbetarna sedan tidigare har en stor kompetens och erfarenhet från branschen. I vår studie har vi kommit fram till att kompetensbegreppet och de tre andra begreppen vi valt att belysa är kopplade till varandra på så sätt att de alla samspelar och har en påverkan på hur organisationen förhåller sig till och arbetar med att behålla och utveckla kompetensen. Vi anser att det skulle vara intressant att se om detta sätt att arbeta med kompetens och kompetensutveckling skulle kunna förekomma i andra liknande organisationer inom samma bransch.},
 author    = {Axmacher, Nella and Beranius, Peter},
 keyword   = {bemanningsföretag,kunskapsföretag,kompetens,kompetensutveckling,fallstudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompetensen i ett kunskapsföretag - en fallstudie av ett bemanningsföretags syn på och arbete med kompetensfrågor},
 year     = {2011},
}