Advanced

Skyddet för personlig integritet vid allmän kameraövervakning

Nilsson, Karin LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
Diskussionen om allmän kameraövervakning i förhållande till personlig integritet når ett djupare plan än de rent faktiska omständigheterna. Att en kamera sitter på husväggen kanske inte stör den förbipasserande just i det ögonblicket. Inte heller stör det kanske att de lokala livsmedelsaffärerna övervakar butikerna med kameror och bevarar materialet en tid. Den som inte har något att dölja behöver inte frukta något sägs det. Det har dock hävdats att personlig integritet har en fundamental betydelse i liberala demokratiska samhällen av idag som bärare av skyddet för enskildas privatliv samt som grund till människors frihet. Dessa påståenden står inte oemotsagda och utvecklingstrenden inom allmän kameraövervakning vittnar om en allt mer... (More)
Diskussionen om allmän kameraövervakning i förhållande till personlig integritet når ett djupare plan än de rent faktiska omständigheterna. Att en kamera sitter på husväggen kanske inte stör den förbipasserande just i det ögonblicket. Inte heller stör det kanske att de lokala livsmedelsaffärerna övervakar butikerna med kameror och bevarar materialet en tid. Den som inte har något att dölja behöver inte frukta något sägs det. Det har dock hävdats att personlig integritet har en fundamental betydelse i liberala demokratiska samhällen av idag som bärare av skyddet för enskildas privatliv samt som grund till människors frihet. Dessa påståenden står inte oemotsagda och utvecklingstrenden inom allmän kameraövervakning vittnar om en allt mer tillåtande syn vad gäller övervakning. Varje gång en kamera har hjälpt till att förhindra eller klara upp ett brott har staten fullföljt en av sina viktigaste uppgifter, nämligen att tillförsäkra ett säkert samhälle. Det är detta uppsatsen handlar om, samspelet mellan rätten till frihet som skydd för den personliga integriteten och statens uppgift att bekämpa brott och upprätthålla ett tryggt samhälle på ett effektivt sätt. Eftersom kameraövervakning enligt lagen om allmän kameraövervakning tillåts ske för att förebygga brott endast om tillbörlig hänsyn har tagits integritetsintresset undersöks i uppsatsen teorier och argument från båda perspektiv. Uppsatsen behandlar denna avvägning genom att aktuell lagtext, praxis och doktrin inom området för kameraövervakning undersöks och utreds. Eftersom Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna har en stor påverkan inom området utreds konventionen och dess praxis i förhållande till den svenska rätten. (Less)
Abstract
The discussion about video surveillance in relation to privacy does not simply concern the outwardly apparent circumstances. A camera on the wall may not bother the passer by at that very moment, nor surveillance in the local supermarket or the fact that the pictures are saved for a period of time. It may be claimed that those individuals who have nothing to hide have nothing to fear. However, it has been argued that privacy plays a fundamental role in liberal democratic societies of today as protection of an individual's private life and as a base to human liberty. These assertions are not unchallenged, and the developing trend of camera surveillance shows a more permissive approach to surveillance. Each time a camera has helped to... (More)
The discussion about video surveillance in relation to privacy does not simply concern the outwardly apparent circumstances. A camera on the wall may not bother the passer by at that very moment, nor surveillance in the local supermarket or the fact that the pictures are saved for a period of time. It may be claimed that those individuals who have nothing to hide have nothing to fear. However, it has been argued that privacy plays a fundamental role in liberal democratic societies of today as protection of an individual's private life and as a base to human liberty. These assertions are not unchallenged, and the developing trend of camera surveillance shows a more permissive approach to surveillance. Each time a camera has helped to prevent or clear up a crime, the state has fulfilled one of its main tasks; to ensure a safe society. This comprises the core of this essay; namely, the interplay between the right to freedom as a protection of privacy on one hand, and on the other hand the state’s mission to combat crime and maintain a safe society in an effective manner. Since Swedish law only allows video surveillance when used as a crime preventing measure if due regard has been given to privacy interest, the essay examines theories and arguments from both perspectives. Further, the essay discusses the balance by examining the current legal texts, court practice, and policy in the field of video surveillance. As the European Convention on Human Rights has a large impact in the area, the Convention and its practice in relation to the Swedish law is investigated further. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Karin LU
supervisor
organization
alternative title
The protection of privacy concerning public video surveillance
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Administrative law, Rättssociologi, Rättsvetenskap, Law, Statsrätt
language
Swedish
id
1976395
date added to LUP
2011-06-17 13:26:31
date last changed
2011-06-17 13:26:31
@misc{1976395,
 abstract   = {The discussion about video surveillance in relation to privacy does not simply concern the outwardly apparent circumstances. A camera on the wall may not bother the passer by at that very moment, nor surveillance in the local supermarket or the fact that the pictures are saved for a period of time. It may be claimed that those individuals who have nothing to hide have nothing to fear. However, it has been argued that privacy plays a fundamental role in liberal democratic societies of today as protection of an individual's private life and as a base to human liberty. These assertions are not unchallenged, and the developing trend of camera surveillance shows a more permissive approach to surveillance. Each time a camera has helped to prevent or clear up a crime, the state has fulfilled one of its main tasks; to ensure a safe society. This comprises the core of this essay; namely, the interplay between the right to freedom as a protection of privacy on one hand, and on the other hand the state’s mission to combat crime and maintain a safe society in an effective manner. Since Swedish law only allows video surveillance when used as a crime preventing measure if due regard has been given to privacy interest, the essay examines theories and arguments from both perspectives. Further, the essay discusses the balance by examining the current legal texts, court practice, and policy in the field of video surveillance. As the European Convention on Human Rights has a large impact in the area, the Convention and its practice in relation to the Swedish law is investigated further.},
 author    = {Nilsson, Karin},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,Administrative law,Rättssociologi,Rättsvetenskap,Law,Statsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skyddet för personlig integritet vid allmän kameraövervakning},
 year     = {2011},
}