Advanced

Projekt Mångfald - Kartläggning kring etnisk mångfald inom

Hansson, Hampus LU and Jaegers, Alexandra LU (2011) PEDK11 20111
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar etnisk mångfald inom kommunal förvaltning, och har sin utgångspunkt i hur man genom ledarskap kan arbeta med etnisk mångfald inom organisationen. I inledning presenteras ämnet övergripande, för att i bakgrund sedan smalas av kring hur det idag arbetas med etnisk mångfald på olika nivåer. Syftet med uppsatsen är att kartlägga chefers inställning till etnisk mångfald, vilket ligger till grund för en utvecklingsplan som ska komma organisationen till nytta. Arbetet startade med en teoretisk fördjupning, för att utöka förståelse och kunskap i ämnet. Databildning har varit genom en kvantitativ metod, iform av strukturerade enkäter. Resultatet visar på en god inställning både till initiativ som tas kring etnisk mångfald genom... (More)
Uppsatsen behandlar etnisk mångfald inom kommunal förvaltning, och har sin utgångspunkt i hur man genom ledarskap kan arbeta med etnisk mångfald inom organisationen. I inledning presenteras ämnet övergripande, för att i bakgrund sedan smalas av kring hur det idag arbetas med etnisk mångfald på olika nivåer. Syftet med uppsatsen är att kartlägga chefers inställning till etnisk mångfald, vilket ligger till grund för en utvecklingsplan som ska komma organisationen till nytta. Arbetet startade med en teoretisk fördjupning, för att utöka förståelse och kunskap i ämnet. Databildning har varit genom en kvantitativ metod, iform av strukturerade enkäter. Resultatet visar på en god inställning både till initiativ som tas kring etnisk mångfald genom Mångfaldsspelet, samt en övergripande god inställning till etnisk mångfald i organisationen. Det framkom också att en stor andel upplevde hinder vid rekrytering av personer med utländsk bakgrund, och att faktorerna var grundat bland annat i språkliga barriärer. Vidare visade resultatet på en hög samstämmighet mellan respondenternas svar, och det ger tyngd åt studiens slutsatser. Diskussion kretsar kring varför och hur fokus kan flyttas från inställning till praktiskt tillvaratagande av etnisk mångfald, som är en central punkt för utvecklingsplanen. Punkter för framtida forskning föreslås kretsa kring hur etnisk mångfald tillämpas, och vilka organisatoriska hinder som kan förekomma. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Hampus LU and Jaegers, Alexandra LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisation, rekrytering, ledarskap, etnisk mångfald i arbetslivet, Malmö stad, förändringsperspektiv
language
Swedish
id
1976409
date added to LUP
2011-08-30 16:07:49
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1976409,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar etnisk mångfald inom kommunal förvaltning, och har sin utgångspunkt i hur man genom ledarskap kan arbeta med etnisk mångfald inom organisationen. I inledning presenteras ämnet övergripande, för att i bakgrund sedan smalas av kring hur det idag arbetas med etnisk mångfald på olika nivåer. Syftet med uppsatsen är att kartlägga chefers inställning till etnisk mångfald, vilket ligger till grund för en utvecklingsplan som ska komma organisationen till nytta. Arbetet startade med en teoretisk fördjupning, för att utöka förståelse och kunskap i ämnet. Databildning har varit genom en kvantitativ metod, iform av strukturerade enkäter. Resultatet visar på en god inställning både till initiativ som tas kring etnisk mångfald genom Mångfaldsspelet, samt en övergripande god inställning till etnisk mångfald i organisationen. Det framkom också att en stor andel upplevde hinder vid rekrytering av personer med utländsk bakgrund, och att faktorerna var grundat bland annat i språkliga barriärer. Vidare visade resultatet på en hög samstämmighet mellan respondenternas svar, och det ger tyngd åt studiens slutsatser. Diskussion kretsar kring varför och hur fokus kan flyttas från inställning till praktiskt tillvaratagande av etnisk mångfald, som är en central punkt för utvecklingsplanen. Punkter för framtida forskning föreslås kretsa kring hur etnisk mångfald tillämpas, och vilka organisatoriska hinder som kan förekomma.},
 author    = {Hansson, Hampus and Jaegers, Alexandra},
 keyword   = {organisation,rekrytering,ledarskap,etnisk mångfald i arbetslivet,Malmö stad,förändringsperspektiv
},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Projekt Mångfald - Kartläggning kring etnisk mångfald inom},
 year     = {2011},
}