Advanced

Från Ideell till Kommersiell - En studie av ishockeyföreningars verksamhetsidé

Brcic, Thomas; Olsson, Anders and Andersson, Richard (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår studie är att studera hur ishockeyföreningars strategiska arbete stödjer deras verksamhetsidé. Därför vill vi studera hur ishockeyföreningars verksamhetsidé vuxit fram. Avslutningsvis vill vi identifiera svårigheter som föreligger strategiskt arbete i ishockeyföreningar. Utifrån en abduktiv och kvalitativ ansats har vi genomfört en fallstudie av fyra stycken ishockeyföreningar. Vi har genomfört sju intervjuer som låg till grund för vår innehållsanalys. Vi har genomfört intervjuer med klubbdirektör/VD i de fyra föreningarna. Vi har dessutom utfört intervjuer med ekonomicheferna i Frölunda HC, Leksands IF och Rögle BK. Utifrån vårt syfte valde vi affärsidésynsättet av Bruzelius och Skärvad (2004). Utifrån vårt empiriska... (More)
Syftet med vår studie är att studera hur ishockeyföreningars strategiska arbete stödjer deras verksamhetsidé. Därför vill vi studera hur ishockeyföreningars verksamhetsidé vuxit fram. Avslutningsvis vill vi identifiera svårigheter som föreligger strategiskt arbete i ishockeyföreningar. Utifrån en abduktiv och kvalitativ ansats har vi genomfört en fallstudie av fyra stycken ishockeyföreningar. Vi har genomfört sju intervjuer som låg till grund för vår innehållsanalys. Vi har genomfört intervjuer med klubbdirektör/VD i de fyra föreningarna. Vi har dessutom utfört intervjuer med ekonomicheferna i Frölunda HC, Leksands IF och Rögle BK. Utifrån vårt syfte valde vi affärsidésynsättet av Bruzelius och Skärvad (2004). Utifrån vårt empiriska material valde vi att kompletterade med teorier rörande ideella organisationer, bolagsstyrning och krishantering. Vår generella slutsats visar att det strategiska arbetet hos ishockeyföreningar sker i varierande omfattning. Utifrån olika komponenter och faktorer hos ishockeyföreningarna har vi identifierat egenskaper i organisationen som stödde respektive hämmade deras verksamhetsidé. Avslutningsvis har vi utmanat och utvecklat teorin beträffade verksamhetsidéer utifrån ishockeyföreningars perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brcic, Thomas; Olsson, Anders and Andersson, Richard
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ishockey, Strategiskt arbete, Verksamhetsidé, Ideell förening, Egenskaper, Händelsestyrda, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1976456
date added to LUP
2011-05-31
date last changed
2012-04-02 19:01:26
@misc{1976456,
 abstract   = {Syftet med vår studie är att studera hur ishockeyföreningars strategiska arbete stödjer deras verksamhetsidé. Därför vill vi studera hur ishockeyföreningars verksamhetsidé vuxit fram. Avslutningsvis vill vi identifiera svårigheter som föreligger strategiskt arbete i ishockeyföreningar. Utifrån en abduktiv och kvalitativ ansats har vi genomfört en fallstudie av fyra stycken ishockeyföreningar. Vi har genomfört sju intervjuer som låg till grund för vår innehållsanalys. Vi har genomfört intervjuer med klubbdirektör/VD i de fyra föreningarna. Vi har dessutom utfört intervjuer med ekonomicheferna i Frölunda HC, Leksands IF och Rögle BK. Utifrån vårt syfte valde vi affärsidésynsättet av Bruzelius och Skärvad (2004). Utifrån vårt empiriska material valde vi att kompletterade med teorier rörande ideella organisationer, bolagsstyrning och krishantering. Vår generella slutsats visar att det strategiska arbetet hos ishockeyföreningar sker i varierande omfattning. Utifrån olika komponenter och faktorer hos ishockeyföreningarna har vi identifierat egenskaper i organisationen som stödde respektive hämmade deras verksamhetsidé. Avslutningsvis har vi utmanat och utvecklat teorin beträffade verksamhetsidéer utifrån ishockeyföreningars perspektiv.},
 author    = {Brcic, Thomas and Olsson, Anders and Andersson, Richard},
 keyword   = {Ishockey,Strategiskt arbete,Verksamhetsidé,Ideell förening,Egenskaper,Händelsestyrda,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från Ideell till Kommersiell - En studie av ishockeyföreningars verksamhetsidé},
 year     = {2011},
}