Advanced

Förvärv & Förändring - Hur hanterar man motstånd från medarbetare?

Mårtensson, Tina; Lexholm, David and Larsson, Sara (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna uppsats huvudsyfte är att beskriva och analysera vilka faktorer som är avgörande för hur anställda mottar förändringsprocesser till följd av förvärv, samt hur ledningen kan påverka dessa faktorer för att få medarbetarna att arbeta som medkrafter till förändringarna. Syftet är även att utifrån analys av teori och empiri att bidra med ett framställt teoretiskt ramverk. Undersökningen har gjorts utifrån en kvalitativ metodansats med en fallstudie som angreppssätt. Datainsamlingen består främst av semistrukturerade intervjuer samt interna dokument från fallföretaget. Teorier om anställdas handlingsmönster vid förändringsprocesser har använts i kombination med teorier om hur man ska leda förändringsprocesser. Den empiriska undersökningen... (More)
Denna uppsats huvudsyfte är att beskriva och analysera vilka faktorer som är avgörande för hur anställda mottar förändringsprocesser till följd av förvärv, samt hur ledningen kan påverka dessa faktorer för att få medarbetarna att arbeta som medkrafter till förändringarna. Syftet är även att utifrån analys av teori och empiri att bidra med ett framställt teoretiskt ramverk. Undersökningen har gjorts utifrån en kvalitativ metodansats med en fallstudie som angreppssätt. Datainsamlingen består främst av semistrukturerade intervjuer samt interna dokument från fallföretaget. Teorier om anställdas handlingsmönster vid förändringsprocesser har använts i kombination med teorier om hur man ska leda förändringsprocesser. Den empiriska undersökningen har gjorts via intervjuer med medarbetare samt ledning på fallföretag som genomgått en förvärvsprocess. Resultatet av studien visar på ett antal faktorer vilka identifierats som avgörande för medarbetares mottagande av förändringsprocesser till följd av förvärv. Vidare ges förslag på hur ledning kan hantera dessa faktorer för att minska motstånd till förändring. Resultatet innefattar även ett teoretiskt bidrag i form av ett ramverk, utarbetat från empiri och teori. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1976462,
 abstract   = {Denna uppsats huvudsyfte är att beskriva och analysera vilka faktorer som är avgörande för hur anställda mottar förändringsprocesser till följd av förvärv, samt hur ledningen kan påverka dessa faktorer för att få medarbetarna att arbeta som medkrafter till förändringarna. Syftet är även att utifrån analys av teori och empiri att bidra med ett framställt teoretiskt ramverk. Undersökningen har gjorts utifrån en kvalitativ metodansats med en fallstudie som angreppssätt. Datainsamlingen består främst av semistrukturerade intervjuer samt interna dokument från fallföretaget. Teorier om anställdas handlingsmönster vid förändringsprocesser har använts i kombination med teorier om hur man ska leda förändringsprocesser. Den empiriska undersökningen har gjorts via intervjuer med medarbetare samt ledning på fallföretag som genomgått en förvärvsprocess. Resultatet av studien visar på ett antal faktorer vilka identifierats som avgörande för medarbetares mottagande av förändringsprocesser till följd av förvärv. Vidare ges förslag på hur ledning kan hantera dessa faktorer för att minska motstånd till förändring. Resultatet innefattar även ett teoretiskt bidrag i form av ett ramverk, utarbetat från empiri och teori.},
 author    = {Mårtensson, Tina and Lexholm, David and Larsson, Sara},
 keyword   = {Change management,Förändringsarbete,Organisatorisk förändring,Förändringsprocess,Förändring,Förvärv,Motstånd,Bemötande av motstånd,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förvärv & Förändring - Hur hanterar man motstånd från medarbetare?},
 year     = {2011},
}