Advanced

”Den omedvetna meriten”: en kvantitativ studie om huruvida attraktivitet trots förvarning påverkar bedömning av personegenskaper och anställningslämplighet

Hansson, Erik LU and Haag, Ella LU (2011) PSYK01 20111
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att beskriva om personbedömningar av värmegenskaper (vänlighet, social kompetens), kompetensegenskaper (intelligens, noggrannhet) samt anställningslämplighet varierar beroende på om personen som bedöms är fysiskt attraktiv eller fysiskt oattraktiv och om bedömaren varnas eller inte om attraktivitets implicita påverkan på personbedömningar genom haloeffekten. En fiktiv platsannons om en programmerare med 24 ansökande personer skapades. Det enda som skiljde dem åt var deras attraktivitet, 12 attraktiva personer och 12 oattraktiva personer. Enkäten skapades i fyra versioner, där två versioner innehöll en varningsbetingelse om attraktivitets implicita påverkan på personbedömningar och de andra två versionerna... (More)
Syftet med denna studie var att beskriva om personbedömningar av värmegenskaper (vänlighet, social kompetens), kompetensegenskaper (intelligens, noggrannhet) samt anställningslämplighet varierar beroende på om personen som bedöms är fysiskt attraktiv eller fysiskt oattraktiv och om bedömaren varnas eller inte om attraktivitets implicita påverkan på personbedömningar genom haloeffekten. En fiktiv platsannons om en programmerare med 24 ansökande personer skapades. Det enda som skiljde dem åt var deras attraktivitet, 12 attraktiva personer och 12 oattraktiva personer. Enkäten skapades i fyra versioner, där två versioner innehöll en varningsbetingelse om attraktivitets implicita påverkan på personbedömningar och de andra två versionerna saknade varningsbetingelse. 31 st deltagare ingick i varningsbetingelserna och 35 st deltagare ingick i icke-varningsbetingelserna. Resultaten visade starka och signifikanta huvudeffekter. Attraktiva personer bedömdes vara varmare, kompetentare och mer anställningslämpliga än oattraktiva personer. Samtidigt visades en nolleffekt mellan attraktivitet och varning. Utifrån dessa resultat diskuterades attraktivitetsstereotypens existens, styrka, hur den opererar i anställningssituationer samt vad som skulle vara intressant i framtida forskning. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to describe if judgments of individuals characteristics of warmth (kindness, social skills), characteristics of competence (intelligence, carefulness) and hiring suitability vary depending on if the person being judged is physically attractive or physically unattractive and if the judge is warned or not about the implicit effect of attractiveness on judgment of individuals through the halo effect. A fictive job position was created with 24 applying persons. The only thing separating the applicators was their attractiveness, 12 were attractive and 12 were unattractive. The survey was created in four versions, two versions contained a warning condition about the implicit effect of attractiveness on judgments of... (More)
The purpose of this study was to describe if judgments of individuals characteristics of warmth (kindness, social skills), characteristics of competence (intelligence, carefulness) and hiring suitability vary depending on if the person being judged is physically attractive or physically unattractive and if the judge is warned or not about the implicit effect of attractiveness on judgment of individuals through the halo effect. A fictive job position was created with 24 applying persons. The only thing separating the applicators was their attractiveness, 12 were attractive and 12 were unattractive. The survey was created in four versions, two versions contained a warning condition about the implicit effect of attractiveness on judgments of individuals, the two other versions didn´t. The warning condition consisted of 31 participants and the none-warning condition of 35 participants. The results were strong and significant main effects. Attractive individuals were judged as warmer, more competent and more suitable for hiring than unattractive individuals. There was no interaction effect between the warning condition and attractiveness. A discussion about the stereotype of attractiveness’s existence, strength, how it operates in a recruitment situation and what could be of interest in future research follows. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Erik LU and Haag, Ella LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
attraktivitet, stereotyp, haloeffekt, implicit, explicit, rekrytering, urval
language
Swedish
id
1976634
date added to LUP
2011-06-15 15:58:42
date last changed
2011-06-15 15:58:42
@misc{1976634,
 abstract   = {The purpose of this study was to describe if judgments of individuals characteristics of warmth (kindness, social skills), characteristics of competence (intelligence, carefulness) and hiring suitability vary depending on if the person being judged is physically attractive or physically unattractive and if the judge is warned or not about the implicit effect of attractiveness on judgment of individuals through the halo effect. A fictive job position was created with 24 applying persons. The only thing separating the applicators was their attractiveness, 12 were attractive and 12 were unattractive. The survey was created in four versions, two versions contained a warning condition about the implicit effect of attractiveness on judgments of individuals, the two other versions didn´t. The warning condition consisted of 31 participants and the none-warning condition of 35 participants. The results were strong and significant main effects. Attractive individuals were judged as warmer, more competent and more suitable for hiring than unattractive individuals. There was no interaction effect between the warning condition and attractiveness. A discussion about the stereotype of attractiveness’s existence, strength, how it operates in a recruitment situation and what could be of interest in future research follows.},
 author    = {Hansson, Erik and Haag, Ella},
 keyword   = {attraktivitet,stereotyp,haloeffekt,implicit,explicit,rekrytering,urval},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Den omedvetna meriten”: en kvantitativ studie om huruvida attraktivitet trots förvarning påverkar bedömning av personegenskaper och anställningslämplighet},
 year     = {2011},
}