Advanced

Alternativt tvistlösningsförfarande - en studie av besluten

Kjellberg, Louise LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
Idag är det mycket vanligt att en person registrerar ett domännamn som är identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken som är någon annans skyddade egendom. Från rättighetsinnehavarens synvinkel kan detta leda till förlust av både företagets goodwill och att kännetecknet urvattnas. Varje fysisk och juridisk person kan i dagsläget registrera ett domännamn under den svenska toppdomänen .se. Registreringen är inte möjlig att stoppa i förväg, dock finns det möjlighet att inleda ATF och på så sätt försöka få domännamnet överfört till sig. Internationellt har ATF-förfarandet utvecklats till ett väl använt och pålitligt alternativ till att avgöra domännamnstvisten i allmän domstol.

De första ATF-besluten fattades 2003. Jag har läst... (More)
Idag är det mycket vanligt att en person registrerar ett domännamn som är identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken som är någon annans skyddade egendom. Från rättighetsinnehavarens synvinkel kan detta leda till förlust av både företagets goodwill och att kännetecknet urvattnas. Varje fysisk och juridisk person kan i dagsläget registrera ett domännamn under den svenska toppdomänen .se. Registreringen är inte möjlig att stoppa i förväg, dock finns det möjlighet att inleda ATF och på så sätt försöka få domännamnet överfört till sig. Internationellt har ATF-förfarandet utvecklats till ett väl använt och pålitligt alternativ till att avgöra domännamnstvisten i allmän domstol.

De första ATF-besluten fattades 2003. Jag har läst igenom de beslut som har avgjorts fram till idag för att få en överblick och kunna urskilja linjer för att kunna framställa mina personliga slutsatser om förfarandet i sig. Parallellt som jag läste igenom besluten upprättade jag ett dokument där jag listade besluten kronologiskt, huruvida de bifölls eller avslogs samt skälen därtill. I stora drag är min slutsats av uppsatsen att ATF är konsekventa i besluten och att institutionen utvecklar en fast och trovärdig praxis. Detta har jag presenterat i uppsatsen tillsammans med mina resultat. Jag har också kommenterat vissa utvalda fall för att göra min åsikt tydligare. Tvistförfarandet har varit aktivt i åtta år och antalet ärenden fortsätter att öka. Det finns intresse för att lösa tvister på ett snabbt och effektivt sätt. Jag har bland annat diskuterat huruvida en eller tre tvistlösare har betydelse för beslutet och hur fördelningen av de olika besluten ser ut. Slutligen konstaterade jag att under åren har ATF utvecklat en stringent praxis. Tvistlösningssystemet löser domännamnstvister på ett snabbt och effektivt sätt samtidigt som organisationen utvecklas i takt med besluten. (Less)
Abstract
Today it is very common that a person register a domain name that is identical or confusingly similar to a hallmark that is someone’s protected property. From the right holders point of view, this can result in a loss of company’s goodwill and there is a substantial risk that the hallmark becomes powerless. Today every physical and legal person can register a hallmark, even the hallmarks that are protected by someone as a domain name for example under the Swedish top level domain .se. This registration is not possible to stop in advance, however, there is the possibility to initiate an ADR and try to get the domain name transferred to itself. Internationally, this institution has been developed into a well used and trustworthy alternative... (More)
Today it is very common that a person register a domain name that is identical or confusingly similar to a hallmark that is someone’s protected property. From the right holders point of view, this can result in a loss of company’s goodwill and there is a substantial risk that the hallmark becomes powerless. Today every physical and legal person can register a hallmark, even the hallmarks that are protected by someone as a domain name for example under the Swedish top level domain .se. This registration is not possible to stop in advance, however, there is the possibility to initiate an ADR and try to get the domain name transferred to itself. Internationally, this institution has been developed into a well used and trustworthy alternative to general court in domain name disputes.

The first Swedish ADR decisions was made in 2003. I have read the decisions to get an overview, discern lines and to come to personal conclusions regarding the institution. While reading the decisions I collaterally made a document where I listed all the cases chronologically whether the decisions was accepted or rejected together with the reasons. My starting point has been that ADR is consistent in their decisions and has developed a solid and credible case law in substance. This, together with my findings are presented in the thesis. I have also decided to make brief comments on different decisions in order to make my point of view clearer. The dispute resolution has been active for eight years and the number of application clearly continues upward. There is interest in solving disputes in a timely and effective manner. I have, for example chosen to discuss whether one or three arbitrators is relevant to the decision and the allocation of the decisions. Finally I stated that the ADR has developed a practice of unanimity over the years and so far the system is here to stay. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellberg, Louise LU
supervisor
organization
alternative title
Alternative Dispute Resolution - a study of the decisions
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1977242
date added to LUP
2011-06-14 10:00:32
date last changed
2011-06-14 10:00:32
@misc{1977242,
 abstract   = {Today it is very common that a person register a domain name that is identical or confusingly similar to a hallmark that is someone’s protected property. From the right holders point of view, this can result in a loss of company’s goodwill and there is a substantial risk that the hallmark becomes powerless. Today every physical and legal person can register a hallmark, even the hallmarks that are protected by someone as a domain name for example under the Swedish top level domain .se. This registration is not possible to stop in advance, however, there is the possibility to initiate an ADR and try to get the domain name transferred to itself. Internationally, this institution has been developed into a well used and trustworthy alternative to general court in domain name disputes. 

The first Swedish ADR decisions was made in 2003. I have read the decisions to get an overview, discern lines and to come to personal conclusions regarding the institution. While reading the decisions I collaterally made a document where I listed all the cases chronologically whether the decisions was accepted or rejected together with the reasons. My starting point has been that ADR is consistent in their decisions and has developed a solid and credible case law in substance. This, together with my findings are presented in the thesis. I have also decided to make brief comments on different decisions in order to make my point of view clearer. The dispute resolution has been active for eight years and the number of application clearly continues upward. There is interest in solving disputes in a timely and effective manner. I have, for example chosen to discuss whether one or three arbitrators is relevant to the decision and the allocation of the decisions. Finally I stated that the ADR has developed a practice of unanimity over the years and so far the system is here to stay.},
 author    = {Kjellberg, Louise},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alternativt tvistlösningsförfarande - en studie av besluten},
 year     = {2011},
}