Advanced

Det sa bara klick - En kvalitativ studie om nätdejting och hur identiteter konstrueras online

Hansson, Sabina LU and Gustafsson, Malena LU (2011) MKVK02 20111
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar fenomenet nätdejting utifrån teorier om identitetsskapande och konsumtionssamhället. Syftet var att ta reda på hur användare resonerade kring sitt eget och andras identitetsbyggande på nätdejtingsidor. För att få en inblick i, och kunna illustrera hur en sådan sida kan se ut, valde vi att utgå från Match.com. Detta eftersom samtliga av våra intervjupersoner varit medlemmar där, och för att det är det största företaget av sitt slag både i Sverige och i världen.

Frågeställningarna är:
Hur resonerar användare av nätdejting-sidor kring sitt eget och andra användares framställning genom bilder och text?
Vad anser användarna vara viktigt för att attraktion ska uppstå via Internet?
Hur har media och Internet påverkat... (More)
Uppsatsen behandlar fenomenet nätdejting utifrån teorier om identitetsskapande och konsumtionssamhället. Syftet var att ta reda på hur användare resonerade kring sitt eget och andras identitetsbyggande på nätdejtingsidor. För att få en inblick i, och kunna illustrera hur en sådan sida kan se ut, valde vi att utgå från Match.com. Detta eftersom samtliga av våra intervjupersoner varit medlemmar där, och för att det är det största företaget av sitt slag både i Sverige och i världen.

Frågeställningarna är:
Hur resonerar användare av nätdejting-sidor kring sitt eget och andra användares framställning genom bilder och text?
Vad anser användarna vara viktigt för att attraktion ska uppstå via Internet?
Hur har media och Internet påverkat nätdejtarnas syn på hur kärleksrelationer kan uppstå?

Vi genomförde sex djupintervjuer för att få reda på bakomliggande resonemang hos aktiva eller före-detta aktiva nätdejtare. Dessa intervjuer genererade en stor mängd material som vi därefter analyserade.

Vi kom fram till att våra intervjupersoner var medvetna om att det sker ett identitetsbyggande på nätdejtingsidan. Det visade sig genom våra intervjuer att bilderna var det främsta instrumentet både för att själv konstruera sin identitet och för att skapa sig en uppfattning om andras. Människor har en tendens att bilda sig uppfattningar om andra personer på grund av deras utseende. Det finns en föreställning om att Internet inte är lika ytligt som verkligheten. Vi anser dock att detta är en förlegad syn och att den digitala bildutvecklingen har resulterat i bilder och utseende spelar lika stor roll på Internet.

Vi kom fram till att Baumans teorier om konsumtionssamhället i allra högsta grad är relevanta inom detta område. Att skapa en profil på en nätdejtingsida är att skapa ett varumärke och ett försök att sälja in sig själv till övriga medlemmar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Sabina LU and Gustafsson, Malena LU
supervisor
organization
course
MKVK02 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
identitetsskapande, kontaktannonser, internetdating, nätdejting, online dating, Match.com, konsumtionssamhället
language
Swedish
id
1977351
date added to LUP
2011-06-15 13:17:56
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{1977351,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar fenomenet nätdejting utifrån teorier om identitetsskapande och konsumtionssamhället. Syftet var att ta reda på hur användare resonerade kring sitt eget och andras identitetsbyggande på nätdejtingsidor. För att få en inblick i, och kunna illustrera hur en sådan sida kan se ut, valde vi att utgå från Match.com. Detta eftersom samtliga av våra intervjupersoner varit medlemmar där, och för att det är det största företaget av sitt slag både i Sverige och i världen. 

Frågeställningarna är:
Hur resonerar användare av nätdejting-sidor kring sitt eget och andra användares framställning genom bilder och text?
Vad anser användarna vara viktigt för att attraktion ska uppstå via Internet?
Hur har media och Internet påverkat nätdejtarnas syn på hur kärleksrelationer kan uppstå?

Vi genomförde sex djupintervjuer för att få reda på bakomliggande resonemang hos aktiva eller före-detta aktiva nätdejtare. Dessa intervjuer genererade en stor mängd material som vi därefter analyserade. 

Vi kom fram till att våra intervjupersoner var medvetna om att det sker ett identitetsbyggande på nätdejtingsidan. Det visade sig genom våra intervjuer att bilderna var det främsta instrumentet både för att själv konstruera sin identitet och för att skapa sig en uppfattning om andras. Människor har en tendens att bilda sig uppfattningar om andra personer på grund av deras utseende. Det finns en föreställning om att Internet inte är lika ytligt som verkligheten. Vi anser dock att detta är en förlegad syn och att den digitala bildutvecklingen har resulterat i bilder och utseende spelar lika stor roll på Internet. 
	
Vi kom fram till att Baumans teorier om konsumtionssamhället i allra högsta grad är relevanta inom detta område. Att skapa en profil på en nätdejtingsida är att skapa ett varumärke och ett försök att sälja in sig själv till övriga medlemmar.},
 author    = {Hansson, Sabina and Gustafsson, Malena},
 keyword   = {identitetsskapande,kontaktannonser,internetdating,nätdejting,online dating,Match.com,konsumtionssamhället},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det sa bara klick - En kvalitativ studie om nätdejting och hur identiteter konstrueras online},
 year     = {2011},
}