Advanced

VentureLab - en välfungerande studentinkubator?

Bjerstedt, Ola; Johansson, David and Kleven, Oskar (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att genomföra en kartläggning av företagen som passerat VentureLabs inkubator. Vi utvärderar dels hur företagen utvecklats i sig, dels deras syn på tjänste- och serviceutbudet som inkubatorn erbjuder.
Metod: Kvantitativ ansats, datainsamling genom enkätundersökning med kvalitativa inslag.
Teoretiska perspektiv: Skapar en grundläggande teoretisk bas och introduktion för ämnet inkubatorer. Beskriver litteraturen kring hur man mäter och följer upp inkubatorer samt deras tjänste- och serviceutbud. Empiri: Uppföljning av de företag som genomgått VentureLabs inkubator 2003-2008.
Resultat: Företagen uppvisar en relativt god överlevnadsgrad. Beträffande service och tjänster så ligger VentureLabs utbud i linje med vad som kan anses vara... (More)
Syfte: Att genomföra en kartläggning av företagen som passerat VentureLabs inkubator. Vi utvärderar dels hur företagen utvecklats i sig, dels deras syn på tjänste- och serviceutbudet som inkubatorn erbjuder.
Metod: Kvantitativ ansats, datainsamling genom enkätundersökning med kvalitativa inslag.
Teoretiska perspektiv: Skapar en grundläggande teoretisk bas och introduktion för ämnet inkubatorer. Beskriver litteraturen kring hur man mäter och följer upp inkubatorer samt deras tjänste- och serviceutbud. Empiri: Uppföljning av de företag som genomgått VentureLabs inkubator 2003-2008.
Resultat: Företagen uppvisar en relativt god överlevnadsgrad. Beträffande service och tjänster så ligger VentureLabs utbud i linje med vad som kan anses vara rimligt för den här typen av inkubatorer. Studien visar intressanta trender och skillnader mellan de olika tjänsternas kvalité och vikt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjerstedt, Ola; Johansson, David and Kleven, Oskar
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenörskap, Inkubator, VentureLab, Uppföljning, Tjänsteutbud, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1977482
date added to LUP
2011-05-27
date last changed
2012-04-02 19:01:46
@misc{1977482,
 abstract   = {Syfte: Att genomföra en kartläggning av företagen som passerat VentureLabs inkubator. Vi utvärderar dels hur företagen utvecklats i sig, dels deras syn på tjänste- och serviceutbudet som inkubatorn erbjuder.
Metod: Kvantitativ ansats, datainsamling genom enkätundersökning med kvalitativa inslag.
Teoretiska perspektiv: Skapar en grundläggande teoretisk bas och introduktion för ämnet inkubatorer. Beskriver litteraturen kring hur man mäter och följer upp inkubatorer samt deras tjänste- och serviceutbud. Empiri: Uppföljning av de företag som genomgått VentureLabs inkubator 2003-2008.
Resultat: Företagen uppvisar en relativt god överlevnadsgrad. Beträffande service och tjänster så ligger VentureLabs utbud i linje med vad som kan anses vara rimligt för den här typen av inkubatorer. Studien visar intressanta trender och skillnader mellan de olika tjänsternas kvalité och vikt.},
 author    = {Bjerstedt, Ola and Johansson, David and Kleven, Oskar},
 keyword   = {Entreprenörskap,Inkubator,VentureLab,Uppföljning,Tjänsteutbud,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {VentureLab - en välfungerande studentinkubator?},
 year     = {2011},
}