Advanced

Barriärer till Entreprenörskap - En studie om de barriärer som påverkar beslutet att starta företag

Smith, Philip; Kekonius, Niklas and Nordenberg, Stefan (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte är att verka kunskapshöjande kring de barriärer studenter upplever inför valet att starta ett företag. Dessa ställs mot tidigare forskning på området. Likheter och skillnader mellan dessa lyfts sedan fram, varpå förslag på åtgärder för att höja andelen entreprenöriella studenter föreslås. Metod: I enlighet med hermeneutikens skola har undersökningen utformats som en kvalitativ studie. Empirin har insamlats via semistandardiserade samtalsintervjuer från valda studieobjekt vid Lunds universitet. Teoretiska perspektiv: Denna studie har valt att dela in teorin i fyra breda kategorier; externa påtagliga barriärer, externa icke-påtagliga, interna påtagliga samt interna icke-påtagliga. Identifierade barriärer i litteraturen... (More)
Syfte: Studiens syfte är att verka kunskapshöjande kring de barriärer studenter upplever inför valet att starta ett företag. Dessa ställs mot tidigare forskning på området. Likheter och skillnader mellan dessa lyfts sedan fram, varpå förslag på åtgärder för att höja andelen entreprenöriella studenter föreslås. Metod: I enlighet med hermeneutikens skola har undersökningen utformats som en kvalitativ studie. Empirin har insamlats via semistandardiserade samtalsintervjuer från valda studieobjekt vid Lunds universitet. Teoretiska perspektiv: Denna studie har valt att dela in teorin i fyra breda kategorier; externa påtagliga barriärer, externa icke-påtagliga, interna påtagliga samt interna icke-påtagliga. Identifierade barriärer i litteraturen har av skribenterna till studien indelats i någon av dessa fyra kategorier. Empiri: Studiens empiriska underlag bygger på samtalsintervjuer med 14 företagsekonomiska studenter vid Lunds universitet som går i tankarna att starta företag eller redan är aktiva företagare. Dessa har blivit intervjuade om vilka barriärer de finner hindrar dem från att förverkliga sin idé, alternativt vilka barriärer de som redan är aktiva entreprenörer var tvungna att övervinna. Expertintervju har gjorts med sakkunnig inom entreprenörskap för att ytterligare öka inblicken på området. Resultat: Resultaten visar att det finns ett gap mellan vad teorin presenterar som största barriärer till företagande och vad respondenterna själva angav vara de största hindren för dem att starta företag. Teorin lyfter i större grad fram makroekonomiska anledningar såsom till exempel skatter, medan empirin visar på mer personliga barriärer såsom tid och självtillit. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Smith, Philip; Kekonius, Niklas and Nordenberg, Stefan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenörskap, barriärer, studenter, intern, extern, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1977499
date added to LUP
2011-05-27
date last changed
2012-04-02 18:54:45
@misc{1977499,
 abstract   = {Syfte: Studiens syfte är att verka kunskapshöjande kring de barriärer studenter upplever inför valet att starta ett företag. Dessa ställs mot tidigare forskning på området. Likheter och skillnader mellan dessa lyfts sedan fram, varpå förslag på åtgärder för att höja andelen entreprenöriella studenter föreslås. Metod: I enlighet med hermeneutikens skola har undersökningen utformats som en kvalitativ studie. Empirin har insamlats via semistandardiserade samtalsintervjuer från valda studieobjekt vid Lunds universitet. Teoretiska perspektiv: Denna studie har valt att dela in teorin i fyra breda kategorier; externa påtagliga barriärer, externa icke-påtagliga, interna påtagliga samt interna icke-påtagliga. Identifierade barriärer i litteraturen har av skribenterna till studien indelats i någon av dessa fyra kategorier. Empiri: Studiens empiriska underlag bygger på samtalsintervjuer med 14 företagsekonomiska studenter vid Lunds universitet som går i tankarna att starta företag eller redan är aktiva företagare. Dessa har blivit intervjuade om vilka barriärer de finner hindrar dem från att förverkliga sin idé, alternativt vilka barriärer de som redan är aktiva entreprenörer var tvungna att övervinna. Expertintervju har gjorts med sakkunnig inom entreprenörskap för att ytterligare öka inblicken på området. Resultat: Resultaten visar att det finns ett gap mellan vad teorin presenterar som största barriärer till företagande och vad respondenterna själva angav vara de största hindren för dem att starta företag. Teorin lyfter i större grad fram makroekonomiska anledningar såsom till exempel skatter, medan empirin visar på mer personliga barriärer såsom tid och självtillit.},
 author    = {Smith, Philip and Kekonius, Niklas and Nordenberg, Stefan},
 keyword   = {Entreprenörskap,barriärer,studenter,intern,extern,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barriärer till Entreprenörskap - En studie om de barriärer som påverkar beslutet att starta företag},
 year     = {2011},
}