Advanced

Vem och vad kan banken lita på? - en utredning om hur banken bör sätta sin tillit till olika värderingar

Persson, Elin LU (2011) HARK11 20111
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om banken bör lita på värdet från värderingsintyg från tredje man och/eller på värdet från årsredovisningar, godkända av revisorn vid bankens värdering av deras kredittagares säkerheter, samt vilken rätt banken har till skadestånd om de på grund av felaktig värdering lidit förmögenhetsskada.

Metod: I uppsatsen används juridisk metod för att tillämpa rättsinformationen enligt rättskälleläran och för att få ett juridiskt väl motiverat svar.

Teoretiska perspektiv: I stora drag består den teoretiska referensramen av en generell framställning om skadestånd enligt ABL vilken sedan mynnar ut mer specifikt om revisorns och värderingsmannens skadeståndsansvar. Därefter redogörs en sammanfattande... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om banken bör lita på värdet från värderingsintyg från tredje man och/eller på värdet från årsredovisningar, godkända av revisorn vid bankens värdering av deras kredittagares säkerheter, samt vilken rätt banken har till skadestånd om de på grund av felaktig värdering lidit förmögenhetsskada.

Metod: I uppsatsen används juridisk metod för att tillämpa rättsinformationen enligt rättskälleläran och för att få ett juridiskt väl motiverat svar.

Teoretiska perspektiv: I stora drag består den teoretiska referensramen av en generell framställning om skadestånd enligt ABL vilken sedan mynnar ut mer specifikt om revisorns och värderingsmannens skadeståndsansvar. Därefter redogörs en sammanfattande bild för skadeståndansvaret. Slutligen presenteras relevanta rättsfall.

Resultat: Vid värdering av bankens kredittagares säkerheter bör banken i de flesta fall kunna lita på både intyg av tredje man och på årsredovisningen. I undantagsfall om tredje man friskrivit sig eller i speciellt riskfyllda branscher måste banken vara extra aktsam. Banken bör alltid ställa frågor och själv försöka ta reda på mer om säkerhetens värde. Om banken litat på värderingsintyg eller på årsredovisningen och beaktat friskrivning och beaktat speciellt riskfyllda branscher enligt ovan bör de vara skadeståndsberättigade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Elin LU
supervisor
organization
course
HARK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skadestånd, säkerhet, revisor, tredje man, värderingsintyg
language
Swedish
id
1977930
date added to LUP
2011-06-16 11:12:13
date last changed
2011-06-16 11:12:13
@misc{1977930,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om banken bör lita på värdet från värderingsintyg från tredje man och/eller på värdet från årsredovisningar, godkända av revisorn vid bankens värdering av deras kredittagares säkerheter, samt vilken rätt banken har till skadestånd om de på grund av felaktig värdering lidit förmögenhetsskada.
	
Metod:	I uppsatsen används juridisk metod för att tillämpa rättsinformationen enligt rättskälleläran och för att få ett juridiskt väl motiverat svar.

Teoretiska perspektiv: 	I stora drag består den teoretiska referensramen av en generell framställning om skadestånd enligt ABL vilken sedan mynnar ut mer specifikt om revisorns och värderingsmannens skadeståndsansvar. Därefter redogörs en sammanfattande bild för skadeståndansvaret. Slutligen presenteras relevanta rättsfall. 

Resultat: Vid värdering av bankens kredittagares säkerheter bör banken i de flesta fall kunna lita på både intyg av tredje man och på årsredovisningen. I undantagsfall om tredje man friskrivit sig eller i speciellt riskfyllda branscher måste banken vara extra aktsam. Banken bör alltid ställa frågor och själv försöka ta reda på mer om säkerhetens värde. Om banken litat på värderingsintyg eller på årsredovisningen och beaktat friskrivning och beaktat speciellt riskfyllda branscher enligt ovan bör de vara skadeståndsberättigade.},
 author    = {Persson, Elin},
 keyword   = {skadestånd,säkerhet,revisor,tredje man,värderingsintyg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem och vad kan banken lita på? - en utredning om hur banken bör sätta sin tillit till olika värderingar},
 year     = {2011},
}