Advanced

När kris kräver förändring - En fallstudie om strategisk turnaround på Doro

Carlquist, Samantha; Delden, Per and Lindkvist, Elin (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien syftar i första hand till att analysera på vilket sätt ett krisdrabbat företag genomfört en strategisk turnaround. Som delsyfte med denna studie vill vi även belysa vilka faktorer som ligger bakom en sådan turnaround. Metod: Utifrån studiens explorativa syfte valde vi att genomföra en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverk som vi i denna studie har tagit fram tar sin utgångspunkt i teori om strategisk turnaround för att belysa hur en ny strategi bör tas fram. Ramverket inbegriper även Porters five-forces modell och resursbaserad teori för att analysera vilka faktorer som ligger till grund för framtagandet av en ny strategi och huruvida denna kan skapa hållbara... (More)
Syfte: Studien syftar i första hand till att analysera på vilket sätt ett krisdrabbat företag genomfört en strategisk turnaround. Som delsyfte med denna studie vill vi även belysa vilka faktorer som ligger bakom en sådan turnaround. Metod: Utifrån studiens explorativa syfte valde vi att genomföra en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverk som vi i denna studie har tagit fram tar sin utgångspunkt i teori om strategisk turnaround för att belysa hur en ny strategi bör tas fram. Ramverket inbegriper även Porters five-forces modell och resursbaserad teori för att analysera vilka faktorer som ligger till grund för framtagandet av en ny strategi och huruvida denna kan skapa hållbara konkurrensfördelar. Empiri: Det empiriska materialet består utav semistrukturerade intervjuer med ett antal nyckelpersoner som på olika sätt har varit involverade i förändringsarbetet på Doro AB. Resultat: Studien pekar på att ett krisdrabbat företag bör tillsätta en ledningsgrupp för att leda företaget ur krisen. Detta sker i två steg, ett operationellt och ett strategiskt. Som framgår av studien bör ledningsgruppen först beakta externa och sedan interna förutsättningar för att ta fram en ny strategi. Av fallföretagets strategiska turnaround kunde tre viktiga resurser urskiljas: management, en förändringsbenägen personal och tillgång till viktiga resurser. Dessa faktorer var alla betydande under förändringsarbetet dock inte tillräckliga för att skapa hållbara konkurrensfördelar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlquist, Samantha; Delden, Per and Lindkvist, Elin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
strategisk turnaround, finansiell kris, five-forces, resursbaserat perspektiv, Doro AB., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1978002
date added to LUP
2011-05-31
date last changed
2012-04-02 19:00:54
@misc{1978002,
 abstract   = {Syfte: Studien syftar i första hand till att analysera på vilket sätt ett krisdrabbat företag genomfört en strategisk turnaround. Som delsyfte med denna studie vill vi även belysa vilka faktorer som ligger bakom en sådan turnaround. Metod: Utifrån studiens explorativa syfte valde vi att genomföra en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverk som vi i denna studie har tagit fram tar sin utgångspunkt i teori om strategisk turnaround för att belysa hur en ny strategi bör tas fram. Ramverket inbegriper även Porters five-forces modell och resursbaserad teori för att analysera vilka faktorer som ligger till grund för framtagandet av en ny strategi och huruvida denna kan skapa hållbara konkurrensfördelar. Empiri: Det empiriska materialet består utav semistrukturerade intervjuer med ett antal nyckelpersoner som på olika sätt har varit involverade i förändringsarbetet på Doro AB. Resultat: Studien pekar på att ett krisdrabbat företag bör tillsätta en ledningsgrupp för att leda företaget ur krisen. Detta sker i två steg, ett operationellt och ett strategiskt. Som framgår av studien bör ledningsgruppen först beakta externa och sedan interna förutsättningar för att ta fram en ny strategi. Av fallföretagets strategiska turnaround kunde tre viktiga resurser urskiljas: management, en förändringsbenägen personal och tillgång till viktiga resurser. Dessa faktorer var alla betydande under förändringsarbetet dock inte tillräckliga för att skapa hållbara konkurrensfördelar.},
 author    = {Carlquist, Samantha and Delden, Per and Lindkvist, Elin},
 keyword   = {strategisk turnaround,finansiell kris,five-forces,resursbaserat perspektiv,Doro AB.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När kris kräver förändring - En fallstudie om strategisk turnaround på Doro},
 year     = {2011},
}