Advanced

Tolkningen av goodwill i ett principbaserat regelverk

Wernholm, Eddie and Klyft, Klas (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att granska hur ett principbaserat regelverk och tolkningen av detsamma påverkar uppkomsten och nedskrivningen av goodwill. Studien söker redogöra för den diskurs som omger frågan samt finna en förståelse för hur
tillsynen tolkar regelverket och hur det skiljer sig från företagens tolkning. En kvalitativ forskningsmetod har använts eftersom en betydande del av det empiriska materialet är av kvalitativ karaktär. Studieobjekten för studien är att genom NASDAQ OMX rapporter förstå de olika tolkningar som finns. Resultat för studien var att upplysningar redovisas bristfälligt, varav en del av problematiken kan bottna i tolkningskillnader mellan IFRS rapporteringskrav och företagens bristande information, speciellt... (More)
Syftet med denna studie är att granska hur ett principbaserat regelverk och tolkningen av detsamma påverkar uppkomsten och nedskrivningen av goodwill. Studien söker redogöra för den diskurs som omger frågan samt finna en förståelse för hur
tillsynen tolkar regelverket och hur det skiljer sig från företagens tolkning. En kvalitativ forskningsmetod har använts eftersom en betydande del av det empiriska materialet är av kvalitativ karaktär. Studieobjekten för studien är att genom NASDAQ OMX rapporter förstå de olika tolkningar som finns. Resultat för studien var att upplysningar redovisas bristfälligt, varav en del av problematiken kan bottna i tolkningskillnader mellan IFRS rapporteringskrav och företagens bristande information, speciellt kring subjetiva aspekter som goodwill. Studien visar att det finns ett tolkningsutrymme inom ramen för ett principbaserat regelverk och problematik uppstår då tillämpning sker utefter ett subjektivt bedömningskriterium som t.ex hanteringen av förvärvad goodwill. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wernholm, Eddie and Klyft, Klas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Principbaserade standarder, goodwill, nedskrivning, tillsyn, IFRS, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1978716
date added to LUP
2011-06-03
date last changed
2012-04-02 19:06:11
@misc{1978716,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att granska hur ett principbaserat regelverk och tolkningen av detsamma påverkar uppkomsten och nedskrivningen av goodwill. Studien söker redogöra för den diskurs som omger frågan samt finna en förståelse för hur
tillsynen tolkar regelverket och hur det skiljer sig från företagens tolkning. En kvalitativ forskningsmetod har använts eftersom en betydande del av det empiriska materialet är av kvalitativ karaktär. Studieobjekten för studien är att genom NASDAQ OMX rapporter förstå de olika tolkningar som finns. Resultat för studien var att upplysningar redovisas bristfälligt, varav en del av problematiken kan bottna i tolkningskillnader mellan IFRS rapporteringskrav och företagens bristande information, speciellt kring subjetiva aspekter som goodwill. Studien visar att det finns ett tolkningsutrymme inom ramen för ett principbaserat regelverk och problematik uppstår då tillämpning sker utefter ett subjektivt bedömningskriterium som t.ex hanteringen av förvärvad goodwill.},
 author    = {Wernholm, Eddie and Klyft, Klas},
 keyword   = {Principbaserade standarder,goodwill,nedskrivning,tillsyn,IFRS,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tolkningen av goodwill i ett principbaserat regelverk},
 year     = {2011},
}