Advanced

Revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt i ett intressentperspektiv

Karlsson, Catrin LU (2011) HARK11 20111
Department of Business Law
Abstract
Since long auditors has been a professional trade in Sweden. Auditors are of importance for the company because they increase the credibility of financial reporting. As a professional audit is there some duties which the auditor is obliged to follow. The auditor´s profession has in the past 40 years undergone a development that has changed focus from a client focus perspective to a public interest perspective. The development has brought changes to the auditor´s professional secrecy, duty of disclosure and notification requirement in cases of suspected crimes. To get a clearer picture of how the auditor´s duties have been affected this essay answers the following research question:

To what extent has the auditor´s professional secrecy,... (More)
Since long auditors has been a professional trade in Sweden. Auditors are of importance for the company because they increase the credibility of financial reporting. As a professional audit is there some duties which the auditor is obliged to follow. The auditor´s profession has in the past 40 years undergone a development that has changed focus from a client focus perspective to a public interest perspective. The development has brought changes to the auditor´s professional secrecy, duty of disclosure and notification requirement in cases of suspected crimes. To get a clearer picture of how the auditor´s duties have been affected this essay answers the following research question:

To what extent has the auditor´s professional secrecy, duty of disclosure and notification requirement in cases of suspected crimes changed, with the audit increasingly focusing on a public interest perspective?

In this essay, I also do a dogmatic analysis showing auditor professional secrecy, duty of disclosure and notification requirement in cases of suspected crimes under the ABL and RL. In this essay, I use primarily legal source doctrine along with relevant sources of law, legislative history, practice and doctrine to answerer the research question.

During its development auditor´s duty of confidentially and disclosure has been changed. The change began in 1984 when tax audit was introduced. The development proceeded and in 1999 notification requirement in cases of suspected crimes was introduced, which was an extension of the disclosure obligation. Today a shift has reduced the duty of confidentiality and secrecy and has increased the importance of the auditor´s work. (Less)
Abstract (Swedish)
Revisorer har länge funnits i Sverige och är av betydelse för aktiebolag då revisorn ökar den ekonomiska rapporteringens trovärdighet. För revisor finns det en del lagstadgade plikter som revisorn är skyldig att följa. Under de senaste 40 åren revisionsbranschen genomgått en utvecklingsresa och förändring där fokus ändrats från ”client focus” till även ett ”public interest” perspektiv. Utvecklingsresan har medfört förändringar för revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt vid misstanke om brott. Min forskningsfråga kan formuleras på följande sätt:


I vilken mån har revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt vid misstanke om brott förändrats i och med att revisionen alltmer kommit att inriktas... (More)
Revisorer har länge funnits i Sverige och är av betydelse för aktiebolag då revisorn ökar den ekonomiska rapporteringens trovärdighet. För revisor finns det en del lagstadgade plikter som revisorn är skyldig att följa. Under de senaste 40 åren revisionsbranschen genomgått en utvecklingsresa och förändring där fokus ändrats från ”client focus” till även ett ”public interest” perspektiv. Utvecklingsresan har medfört förändringar för revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt vid misstanke om brott. Min forskningsfråga kan formuleras på följande sätt:


I vilken mån har revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt vid misstanke om brott förändrats i och med att revisionen alltmer kommit att inriktas mot ett ”public interest” perspektiv?

I uppsatsen gör jag även en rättsdogmatisk analys av revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt enligt ABL och RL. I uppsatsen använder jag mig främst av rättskälleläran. Jag har använt relevanta rättskällor så som lagar, förarbeten, praxis och doktrin för att besvara min forskningsfråga.


Under utvecklingsresa har revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt vid misstanke om brott påverkats och förändrats. Förändringen började år 1984. Utvecklingen gick vidare och år 1999 infördes anmälningsplikt vid misstanke om brott för revisorn. Idag har utvecklingsresan kommit dit att genom perspektivförskjutningen har tystnadsplikten minskat och upplysningsplikten ökat och revisorn har även fått en anmälningsplikt vid misstanke om brott. Detta har skett genom en förändring av intressentperspektivet vid revisionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Catrin LU
supervisor
organization
course
HARK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
”Client focus”, ”Public interest”, Tystnadsplikt, Upplysningsplikt, Anmälningsplikt vid misstanke om brott.
language
Swedish
id
1979007
date added to LUP
2011-06-16 15:20:35
date last changed
2011-06-16 15:20:35
@misc{1979007,
 abstract   = {Since long auditors has been a professional trade in Sweden. Auditors are of importance for the company because they increase the credibility of financial reporting. As a professional audit is there some duties which the auditor is obliged to follow. The auditor´s profession has in the past 40 years undergone a development that has changed focus from a client focus perspective to a public interest perspective. The development has brought changes to the auditor´s professional secrecy, duty of disclosure and notification requirement in cases of suspected crimes. To get a clearer picture of how the auditor´s duties have been affected this essay answers the following research question:

To what extent has the auditor´s professional secrecy, duty of disclosure and notification requirement in cases of suspected crimes changed, with the audit increasingly focusing on a public interest perspective? 

In this essay, I also do a dogmatic analysis showing auditor professional secrecy, duty of disclosure and notification requirement in cases of suspected crimes under the ABL and RL. In this essay, I use primarily legal source doctrine along with relevant sources of law, legislative history, practice and doctrine to answerer the research question.

During its development auditor´s duty of confidentially and disclosure has been changed. The change began in 1984 when tax audit was introduced. The development proceeded and in 1999 notification requirement in cases of suspected crimes was introduced, which was an extension of the disclosure obligation. Today a shift has reduced the duty of confidentiality and secrecy and has increased the importance of the auditor´s work.},
 author    = {Karlsson, Catrin},
 keyword   = {”Client focus”,”Public interest”,Tystnadsplikt,Upplysningsplikt,Anmälningsplikt vid misstanke om brott.

},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt i ett intressentperspektiv},
 year     = {2011},
}