Advanced

Vilka faktorer påverkar valet av företagsform?

Åkesson, Andréa and Lundin, Anna (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka och förklara vad som påverkar valet av företagsform. De bakomliggande faktorerna kartläggs, såväl sociala som ekonomiska, och därigenom förklaras vad det är som avgör att entreprenören slutligen väljer aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. För att uppnå syftet med uppsatsen har en deduktiv metod med induktiva inslag använts. Hypoteser har utvecklats som sedan testats för att se om samband finns. Resonemangen grundar sig inte i något specifikt teoretiskt ramverk utan istället används ett multiteorietiskt ramverk där flera olika teorier behandlats. Ur denna teori har sedan ett antal faktorer fastställts som skulle kunna påverka en person i valet av företagsform. Det är dessa faktorer som... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka och förklara vad som påverkar valet av företagsform. De bakomliggande faktorerna kartläggs, såväl sociala som ekonomiska, och därigenom förklaras vad det är som avgör att entreprenören slutligen väljer aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. För att uppnå syftet med uppsatsen har en deduktiv metod med induktiva inslag använts. Hypoteser har utvecklats som sedan testats för att se om samband finns. Resonemangen grundar sig inte i något specifikt teoretiskt ramverk utan istället används ett multiteorietiskt ramverk där flera olika teorier behandlats. Ur denna teori har sedan ett antal faktorer fastställts som skulle kunna påverka en person i valet av företagsform. Det är dessa faktorer som undersökts vidare. Empirin som insamlats kommer från personer som startat ett företag under 2010. Främst har primärdata insamlats genom enkäter som genomförts dels via internet och dels via telefonintervjuer. Som komplement till detta har sex stycken intervjuer genomförts med personer som startat företag. Slutsatsen som kan dras av denna uppsats är att flera faktorer påverkar entreprenören. Det finns ett samband mellan valet av bolagsform och riskbenägenheten, utbildningsnivån och erfarenheten hos individen samt skatten, kapitalbehovet och ägarstrukturen i företaget. Detta skulle kunna förklaras av att bolagsformerna regleras av olika legala bestämmelser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson, Andréa and Lundin, Anna
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Management of enterprises, Handelsbolag, Enskild firma, Aktiebolag, Entreprenörskap, Beslutsfattande, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1979887
date added to LUP
2011-05-23 00:00:00
date last changed
2012-11-13 11:58:18
@misc{1979887,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka och förklara vad som påverkar valet av företagsform. De bakomliggande faktorerna kartläggs, såväl sociala som ekonomiska, och därigenom förklaras vad det är som avgör att entreprenören slutligen väljer aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. För att uppnå syftet med uppsatsen har en deduktiv metod med induktiva inslag använts. Hypoteser har utvecklats som sedan testats för att se om samband finns. Resonemangen grundar sig inte i något specifikt teoretiskt ramverk utan istället används ett multiteorietiskt ramverk där flera olika teorier behandlats. Ur denna teori har sedan ett antal faktorer fastställts som skulle kunna påverka en person i valet av företagsform. Det är dessa faktorer som undersökts vidare. Empirin som insamlats kommer från personer som startat ett företag under 2010. Främst har primärdata insamlats genom enkäter som genomförts dels via internet och dels via telefonintervjuer. Som komplement till detta har sex stycken intervjuer genomförts med personer som startat företag. Slutsatsen som kan dras av denna uppsats är att flera faktorer påverkar entreprenören. Det finns ett samband mellan valet av bolagsform och riskbenägenheten, utbildningsnivån och erfarenheten hos individen samt skatten, kapitalbehovet och ägarstrukturen i företaget. Detta skulle kunna förklaras av att bolagsformerna regleras av olika legala bestämmelser.},
 author    = {Åkesson, Andréa and Lundin, Anna},
 keyword   = {Management of enterprises,Handelsbolag,Enskild firma,Aktiebolag,Entreprenörskap,Beslutsfattande,Företagsledning,management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilka faktorer påverkar valet av företagsform?},
 year     = {2011},
}