Advanced

INTÄKTSREDOVISNING INOM TELEKOM - I avsaknad av normativ vägledning för avtal innehållande flera komponenter

Permsjö, Jesper and Pettersson, Erik (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att kartlägga och analysera hur noterade telekombolag, verksamma i Sverige, redovisar flerkomponentsavtal. Vidare utreds huruvida det finns behov av ökad vägledning i IFRS för detta redovisningsområde. Avslutningsvis sammankopplas dessa två dimensioner med vilka upplysningar som lämnas och vilken påverkan organisationsspecifika interna faktorer har. Ett kvalitativt synsätt har använts för att genom dokument- och intervjustudie med telekombolag, samt intervjustudie med revisionsbyråer, uppnå uppsatsens syfte. Det teoretiska ramverket består av begrepp och principer inom intäktsredovisning, samt internationella redovisningsnormer. Empirin består av material inhämtat från telekombolagens årsredovisningar, samt intervjuer med... (More)
Syftet är att kartlägga och analysera hur noterade telekombolag, verksamma i Sverige, redovisar flerkomponentsavtal. Vidare utreds huruvida det finns behov av ökad vägledning i IFRS för detta redovisningsområde. Avslutningsvis sammankopplas dessa två dimensioner med vilka upplysningar som lämnas och vilken påverkan organisationsspecifika interna faktorer har. Ett kvalitativt synsätt har använts för att genom dokument- och intervjustudie med telekombolag, samt intervjustudie med revisionsbyråer, uppnå uppsatsens syfte. Det teoretiska ramverket består av begrepp och principer inom intäktsredovisning, samt internationella redovisningsnormer. Empirin består av material inhämtat från telekombolagens årsredovisningar, samt intervjuer med telekombolag och revisionsbyråer. Vi fann stöd för att vägledningen kring redovisning av flerkomponentsavtal utifrån IFRS inte är bristfällig och det gick att påvisa att redovisningen i praktiken är något annorlunda jämfört med standardernas ordagranna lydelse. Avslutningsvis gick det att påvisa att företagets storlek har betydelse för redovisning av flerkomponentsavtal, såväl som för tillhörande upplysningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Permsjö, Jesper and Pettersson, Erik
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Management of enterprises, Fördelning av avtalsersättning, Separering, Flerkomponentsavtal, Intäktsredovisning, Telekom, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1979902
date added to LUP
2011-05-20
date last changed
2012-11-13 12:04:27
@misc{1979902,
  abstract     = {Syftet är att kartlägga och analysera hur noterade telekombolag, verksamma i Sverige, redovisar flerkomponentsavtal. Vidare utreds huruvida det finns behov av ökad vägledning i IFRS för detta redovisningsområde. Avslutningsvis sammankopplas dessa två dimensioner med vilka upplysningar som lämnas och vilken påverkan organisationsspecifika interna faktorer har. Ett kvalitativt synsätt har använts för att genom dokument- och intervjustudie med telekombolag, samt intervjustudie med revisionsbyråer, uppnå uppsatsens syfte. Det teoretiska ramverket består av begrepp och principer inom intäktsredovisning, samt internationella redovisningsnormer. Empirin består av material inhämtat från telekombolagens årsredovisningar, samt intervjuer med telekombolag och revisionsbyråer. Vi fann stöd för att vägledningen kring redovisning av flerkomponentsavtal utifrån IFRS inte är bristfällig och det gick att påvisa att redovisningen i praktiken är något annorlunda jämfört med standardernas ordagranna lydelse. Avslutningsvis gick det att påvisa att företagets storlek har betydelse för redovisning av flerkomponentsavtal, såväl som för tillhörande upplysningar.},
  author       = {Permsjö, Jesper and Pettersson, Erik},
  keyword      = {Management of enterprises,Fördelning av avtalsersättning,Separering,Flerkomponentsavtal,Intäktsredovisning,Telekom,Företagsledning,management},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {INTÄKTSREDOVISNING INOM TELEKOM - I avsaknad av normativ vägledning för avtal innehållande flera komponenter},
  year         = {2011},
}