Advanced

Rörelseförvärv enligt IFRS 3 - Varför följs inte standarden?

Marjanovic, Rickard and Petrovic, Andrijana (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att förklara varför de noterade bolagen på OMX Nordiska Börs Stockholm och NGM Equity avviker från att tillämpa IFRS 3 vid rörelseförvärv. Studien grundar sig på den deduktiva ansatsen. Studien tar sin utgångspunkt i flera olika teorier och ett eklektiskt angreppssätt blir därför aktuellt. För att samla in empirisk material till undersökningen används börsbolagens årsredovisningar. Studiens teoretiska kapitel redogör för den positiva redovisningsteorin och den institutionella teorin. Utöver en presentation av dessa teorier skapar vi även hypoteser i teorikapitlet utifrån dessa teorier. Empirin grundar sig på en undersökning, där en noggrann granskning har gjorts på 76 årsredovisningar som har gjort nyförvärv under... (More)
Syftet med uppsatsen är att förklara varför de noterade bolagen på OMX Nordiska Börs Stockholm och NGM Equity avviker från att tillämpa IFRS 3 vid rörelseförvärv. Studien grundar sig på den deduktiva ansatsen. Studien tar sin utgångspunkt i flera olika teorier och ett eklektiskt angreppssätt blir därför aktuellt. För att samla in empirisk material till undersökningen används börsbolagens årsredovisningar. Studiens teoretiska kapitel redogör för den positiva redovisningsteorin och den institutionella teorin. Utöver en presentation av dessa teorier skapar vi även hypoteser i teorikapitlet utifrån dessa teorier. Empirin grundar sig på en undersökning, där en noggrann granskning har gjorts på 76 årsredovisningar som har gjort nyförvärv under 2009 av totalt 278 börsbolag. Studien visar att det inte finns några indikationer på att positiv redovisningsteori och institutionell teori kan förklara avvikelserna från IFRS 3. Alla hypoteser förkastades varav storlek visade ett signifikant samband, men hade negativ korrelation mot vår hypotes vilket gjorde att den förkastades. Dock hittade vi en möjlig förklaring till avvikelserna från IFRS 3 i teorier kring revisorers brist på oberoende. Resultaten visar att företag som avviker från IFRS 3 betalar mer i revisionskostnader än företag som inte avviker från IFRS 3. Detta kan vara en indikation på att revisorsoberoende spelar roll vid efterlevnaden av IFRS 3. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Marjanovic, Rickard and Petrovic, Andrijana
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
management, Företagsledning, Management of enterprises, NGM Equity, OMX Stockholmsbörsen, Institutionell teori, Goodwill, Positiv redovisningsteori
language
Swedish
id
1979916
date added to LUP
2011-05-23
date last changed
2012-11-13 11:40:04
@misc{1979916,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att förklara varför de noterade bolagen på OMX Nordiska Börs Stockholm och NGM Equity avviker från att tillämpa IFRS 3 vid rörelseförvärv. Studien grundar sig på den deduktiva ansatsen. Studien tar sin utgångspunkt i flera olika teorier och ett eklektiskt angreppssätt blir därför aktuellt. För att samla in empirisk material till undersökningen används börsbolagens årsredovisningar. Studiens teoretiska kapitel redogör för den positiva redovisningsteorin och den institutionella teorin. Utöver en presentation av dessa teorier skapar vi även hypoteser i teorikapitlet utifrån dessa teorier. Empirin grundar sig på en undersökning, där en noggrann granskning har gjorts på 76 årsredovisningar som har gjort nyförvärv under 2009 av totalt 278 börsbolag. Studien visar att det inte finns några indikationer på att positiv redovisningsteori och institutionell teori kan förklara avvikelserna från IFRS 3. Alla hypoteser förkastades varav storlek visade ett signifikant samband, men hade negativ korrelation mot vår hypotes vilket gjorde att den förkastades. Dock hittade vi en möjlig förklaring till avvikelserna från IFRS 3 i teorier kring revisorers brist på oberoende. Resultaten visar att företag som avviker från IFRS 3 betalar mer i revisionskostnader än företag som inte avviker från IFRS 3. Detta kan vara en indikation på att revisorsoberoende spelar roll vid efterlevnaden av IFRS 3.},
 author    = {Marjanovic, Rickard and Petrovic, Andrijana},
 keyword   = {management,Företagsledning,Management of enterprises,NGM Equity,OMX Stockholmsbörsen,Institutionell teori,Goodwill,Positiv redovisningsteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rörelseförvärv enligt IFRS 3 - Varför följs inte standarden?},
 year     = {2011},
}