Advanced

Hur förklaras rörlig ersättning till verkställande direktörer - En studie av Mid och Large Cap-bolag

Nilsson, Michael and Jönsson, Zebastian (2011) FEKP90 20111
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Uppsatsens titel: Hur förklaras rörlig ersättning till verkställande direktörer – En studie av Mid och Large Cap-bolag Seminariedatum: 2011-05-23 Kurs: FEKP90, Examensarbete på magisternivå, Finansiering, 30 högsko-lepoäng (30 ECTS) Författare: Zebastian Jönsson och Michael Nilsson Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: Rörlig ersättning, Verkställande direktör, Multipel regressionsanalys, Agentteori, Tournament theory Syfte: Uppsatsen syftade till att finna en enkelt applicerbar generell modell som förklarar variationen i VD:s rörliga ersättning genom att studera variabler av storleks-, prestanda-, merit-, ägarförhållande-, styrelse-, bransch- samt makroekonomisk karaktär. Svaret på frågeställningen ämnar bidra till... (More)
Sammanfattning
Uppsatsens titel: Hur förklaras rörlig ersättning till verkställande direktörer – En studie av Mid och Large Cap-bolag Seminariedatum: 2011-05-23 Kurs: FEKP90, Examensarbete på magisternivå, Finansiering, 30 högsko-lepoäng (30 ECTS) Författare: Zebastian Jönsson och Michael Nilsson Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: Rörlig ersättning, Verkställande direktör, Multipel regressionsanalys, Agentteori, Tournament theory Syfte: Uppsatsen syftade till att finna en enkelt applicerbar generell modell som förklarar variationen i VD:s rörliga ersättning genom att studera variabler av storleks-, prestanda-, merit-, ägarförhållande-, styrelse-, bransch- samt makroekonomisk karaktär. Svaret på frågeställningen ämnar bidra till forskningen kring rörlig ersättning genom att finna hur stor del av variationen i VD:s rörliga ersättning som är möjlig att statistiskt förklara via mätbara variabler. Metod: Sambandet mellan den beroende vari¬abeln, VD:ns rörliga ersättning, samt de valda förklaringsvariablerna undersöktes med hjälp av en multipel regressionsmodell. För att undersöka in¬samlad data har panel data använts för att fånga skillnader över tiden. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen grundar sig i agentteori, tournament theory samt corporate governance litteratur. De tre synsätten tillsammans med tidigare empirisk forskning inom området var det som utgjorde grunden för examens-arbetet. Empiri: I uppsatsen behandlades 100 bolag med residens i Sverige som var notera¬de på NASDAQ OMX Nordic Mid och Large Cap mellan åren 2005-2009. Årsredovisningar, Datastream, Riksbankens hemsida samt Ägarna och Makten i Sveriges Börsföretag var de primära källorna till insamlad data. Slutsats: Analysen visade ett positivt samband mellan verkställande direktörs rörliga ersättning och omsättning, överavkastning, ROE, antal år som verkställande direktör för nuvarande företag, andel utländskt aktieägande och Sveriges BNP samt ett negativt samband med vd-byte, andel oberoende styrelseledamöter och 12 månaders STIBOR-ränta. Dessa variabler förklarade 13 procent av variationen i rörlig ersätt¬ning. Resterande 87 procent ansågs förklaras av företags- och branschspecifika variabler, konkurrensen mellan företag, tröskeleffekter, nepotism, för¬handlingskraft, meriter, media samt eventuella makroeffekter som inte inkluderats i modellen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Michael and Jönsson, Zebastian
supervisor
organization
course
FEKP90 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Management of enterprises, Tournament theory, Agentteori, Multipel regressionsanalys, Rörlig ersättning, Verkställande direktör, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1979927
date added to LUP
2011-05-23
date last changed
2012-11-13 12:11:49
@misc{1979927,
 abstract   = {Sammanfattning
Uppsatsens titel: Hur förklaras rörlig ersättning till verkställande direktörer – En studie av Mid och Large Cap-bolag Seminariedatum: 2011-05-23 Kurs: FEKP90, Examensarbete på magisternivå, Finansiering, 30 högsko-lepoäng (30 ECTS) Författare: Zebastian Jönsson och Michael Nilsson Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: Rörlig ersättning, Verkställande direktör, Multipel regressionsanalys, Agentteori, Tournament theory Syfte: Uppsatsen syftade till att finna en enkelt applicerbar generell modell som förklarar variationen i VD:s rörliga ersättning genom att studera variabler av storleks-, prestanda-, merit-, ägarförhållande-, styrelse-, bransch- samt makroekonomisk karaktär. Svaret på frågeställningen ämnar bidra till forskningen kring rörlig ersättning genom att finna hur stor del av variationen i VD:s rörliga ersättning som är möjlig att statistiskt förklara via mätbara variabler. Metod: Sambandet mellan den beroende vari¬abeln, VD:ns rörliga ersättning, samt de valda förklaringsvariablerna undersöktes med hjälp av en multipel regressionsmodell. För att undersöka in¬samlad data har panel data använts för att fånga skillnader över tiden. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen grundar sig i agentteori, tournament theory samt corporate governance litteratur. De tre synsätten tillsammans med tidigare empirisk forskning inom området var det som utgjorde grunden för examens-arbetet. Empiri: I uppsatsen behandlades 100 bolag med residens i Sverige som var notera¬de på NASDAQ OMX Nordic Mid och Large Cap mellan åren 2005-2009. Årsredovisningar, Datastream, Riksbankens hemsida samt Ägarna och Makten i Sveriges Börsföretag var de primära källorna till insamlad data. Slutsats: Analysen visade ett positivt samband mellan verkställande direktörs rörliga ersättning och omsättning, överavkastning, ROE, antal år som verkställande direktör för nuvarande företag, andel utländskt aktieägande och Sveriges BNP samt ett negativt samband med vd-byte, andel oberoende styrelseledamöter och 12 månaders STIBOR-ränta. Dessa variabler förklarade 13 procent av variationen i rörlig ersätt¬ning. Resterande 87 procent ansågs förklaras av företags- och branschspecifika variabler, konkurrensen mellan företag, tröskeleffekter, nepotism, för¬handlingskraft, meriter, media samt eventuella makroeffekter som inte inkluderats i modellen.},
 author    = {Nilsson, Michael and Jönsson, Zebastian},
 keyword   = {Management of enterprises,Tournament theory,Agentteori,Multipel regressionsanalys,Rörlig ersättning,Verkställande direktör,Företagsledning,management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur förklaras rörlig ersättning till verkställande direktörer - En studie av Mid och Large Cap-bolag},
 year     = {2011},
}