Advanced

Konkurrera med bröd- Att äta eller ätas?

Borgeke Nilsson, Charlotte; Jönsson, Jenny and Blixt, Pernilla (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen kring hur strategiskt konkurrensarbete påverkar konkurrenssituationen på den svenska brödmarknaden. Vi avser att titta på traditionella konkurrens- och tillväxtstrategier i allmänhet och Blue Ocean-strategin i synnerhet. Vårt syfte är även att klargöra huruvida Blue Ocean-strategin kan fungera som metod på den svenska påsbrödsmarknaden eller ej. Denna uppsats har en deduktiv ansats och för att på bästa sätt finna svar på vår frågeställning har vi använt oss av en kvalitativ metod. Både primär och sekundärdata har använts och mycket av det empiriska materialet är inhämtat genom omfattande trendspaningar, observationer och samtal. Fallföretaget Pågen utgör exempel för hela den svenska... (More)
Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen kring hur strategiskt konkurrensarbete påverkar konkurrenssituationen på den svenska brödmarknaden. Vi avser att titta på traditionella konkurrens- och tillväxtstrategier i allmänhet och Blue Ocean-strategin i synnerhet. Vårt syfte är även att klargöra huruvida Blue Ocean-strategin kan fungera som metod på den svenska påsbrödsmarknaden eller ej. Denna uppsats har en deduktiv ansats och för att på bästa sätt finna svar på vår frågeställning har vi använt oss av en kvalitativ metod. Både primär och sekundärdata har använts och mycket av det empiriska materialet är inhämtat genom omfattande trendspaningar, observationer och samtal. Fallföretaget Pågen utgör exempel för hela den svenska påsbrödsbranschen och trendspaningen har skett i tre olika europeiska länder. Vårt teorikapitel beskriver dels klassiska och konventionella konkurrens- respektive tillväxtstrategier, dels Blue Ocean-strategin. De klassiska teorierna har beskrivits för att illustrera hur konkurrenssituationen ser ut på den svenska marknaden för påsbröd idag. Uppsatsens tyngdpunkt har emellertid legat på den något modernare Blue Ocean-strategin i syfte att skapa konkurrensmöjligheter i framtiden. För att finna trender och utvecklingsriktlinjer inom brödbranschen har vi i huvudsak ägnat oss åt trendspaning och observationer. Vi har även genomfört en djupintervju med fallföretaget Pågen, för att ta reda på hur de driver verksamheten idag. Samtligt empiriskt material har sammanställts och legat till grund för analysen. Vi menar att det går bra att använda sig av andra konkurrensstrategier på brödmarknaden än de klassiska. Den extrema konkurrensen i kombination med stagnerande lönsamhet och total imitationsbenägenhet i påsbrödskategorin kräver nytänkade och innovation. Vi har i denna uppsats visat att det finns möjligheter att skapa nytt marknadsutrymme genom att arbeta strategiskt efter Blue Ocean-konceptet. Vi menar att en möjlig väg för påsbrödsproducenterna är att konkurrera på distributions- och försäljningssidan, då den är mer komplex och svårare att imitera. På detta sätt undgår brödleverantören även pressen från dagligvaruhandeln vilket i sig kan leda till ökad lönsamhet på sikt. Genom redan väl utvecklad distribution och produktion kan producenten sälja löspackat bröd och påsbröd i brödbilar, och därigenom behålla och framhäva färskheten i kombination med ökad tillgänglighet och exponering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borgeke Nilsson, Charlotte; Jönsson, Jenny and Blixt, Pernilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Blue Ocean Strategy, brödbranschen, innovation, konkurrensstrategier, trender, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1979932
date added to LUP
2011-05-31
date last changed
2012-04-02 19:05:44
@misc{1979932,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen kring hur strategiskt konkurrensarbete påverkar konkurrenssituationen på den svenska brödmarknaden. Vi avser att titta på traditionella konkurrens- och tillväxtstrategier i allmänhet och Blue Ocean-strategin i synnerhet. Vårt syfte är även att klargöra huruvida Blue Ocean-strategin kan fungera som metod på den svenska påsbrödsmarknaden eller ej. Denna uppsats har en deduktiv ansats och för att på bästa sätt finna svar på vår frågeställning har vi använt oss av en kvalitativ metod. Både primär och sekundärdata har använts och mycket av det empiriska materialet är inhämtat genom omfattande trendspaningar, observationer och samtal. Fallföretaget Pågen utgör exempel för hela den svenska påsbrödsbranschen och trendspaningen har skett i tre olika europeiska länder. Vårt teorikapitel beskriver dels klassiska och konventionella konkurrens- respektive tillväxtstrategier, dels Blue Ocean-strategin. De klassiska teorierna har beskrivits för att illustrera hur konkurrenssituationen ser ut på den svenska marknaden för påsbröd idag. Uppsatsens tyngdpunkt har emellertid legat på den något modernare Blue Ocean-strategin i syfte att skapa konkurrensmöjligheter i framtiden. För att finna trender och utvecklingsriktlinjer inom brödbranschen har vi i huvudsak ägnat oss åt trendspaning och observationer. Vi har även genomfört en djupintervju med fallföretaget Pågen, för att ta reda på hur de driver verksamheten idag. Samtligt empiriskt material har sammanställts och legat till grund för analysen. Vi menar att det går bra att använda sig av andra konkurrensstrategier på brödmarknaden än de klassiska. Den extrema konkurrensen i kombination med stagnerande lönsamhet och total imitationsbenägenhet i påsbrödskategorin kräver nytänkade och innovation. Vi har i denna uppsats visat att det finns möjligheter att skapa nytt marknadsutrymme genom att arbeta strategiskt efter Blue Ocean-konceptet. Vi menar att en möjlig väg för påsbrödsproducenterna är att konkurrera på distributions- och försäljningssidan, då den är mer komplex och svårare att imitera. På detta sätt undgår brödleverantören även pressen från dagligvaruhandeln vilket i sig kan leda till ökad lönsamhet på sikt. Genom redan väl utvecklad distribution och produktion kan producenten sälja löspackat bröd och påsbröd i brödbilar, och därigenom behålla och framhäva färskheten i kombination med ökad tillgänglighet och exponering.},
 author    = {Borgeke Nilsson, Charlotte and Jönsson, Jenny and Blixt, Pernilla},
 keyword   = {Blue Ocean Strategy,brödbranschen,innovation,konkurrensstrategier,trender,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrera med bröd- Att äta eller ätas?},
 year     = {2011},
}